Kolik je na Vysočině úředníků? Nikdo neví, ale je jich mnoho

Reformou vznikly v celém kraji Vysočina, hlavně na městských úřadech, stovky úřednických míst. Selský rozum vede k prostému závěru: každá reforma úřadů vede ve skutečnosti především k jejich množení. K čemu tedy je?

Kdo si totiž myslel, že se zánikem okresních úřadů ke konci loňského roku se region zbaví stovek úředníků, mýlil se. Ubylo jich pouze o pár desítek, které propustily v minulých týdnech některé radnice, na něž byla většina úředníků z okresů k prvému dni tohoto roku převedena. V krajském městě těch propuštěných například bylo kolem čtyřiceti – „bývalých okresních“ i magistrátních. A kolik je v kraji státem placených úředníků v současnosti, to si nikdo netroufne odhadnout. Ten údaj nemá ani ministerstvo vnitra. „Náš odbor reformy veřejné správy se pokouší zjistit, zda úředníků v rámci reformy přibylo nebo ubylo, ale zatím ta čísla neznáme. Jejich zjištění je problematické,“ řekl Petr Vorlíček z tiskového odboru resortu vnitra.
Zatímco lidé si mohou pochvalovat, že za mnohými záležitostmi už nemusí cestovat dvacet kilometrů do okresního města, ale nyní už třeba jen poloviční vzdálenost do takzvané pověřené obce třetího stupně, získaný komfort je drahý.

Bystřice: Nechceme mít statut třetího stupně!

Pověřené obce totiž dostávají od státu na převedené okresní úředníky málo peněz, a musí proto více šetřit, aby je zaplatily. Už se ozývají hlasy: pokud stát na úředníky nepřidá peněz, živit je nechceme. „Jestli stát nepřiplatí, navrhnu zastupitelům, abychom se statutu obce třetího stupně vzdali,“ říká rezolutně starosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Novotný.
V Pacově naopak oponují: je to drahé, ale chápeme větší výdaje na úředníky jako službu občanům. „Ale také máme smíšené pocty, je to pro nás zátěž. Pořád věřím tomu, že stát peněz přidá, abychom na úředníky museli doplácet jen minimálně,“ řekl starosta Pacova Josef Bulušek.
Na zvýšení příspěvku na úředníka obce mají alespoň částečnou šanci. „Ministerstvo vnitra připravuje návrh úpravy příspěvků na úředníky směrem nahoru. Jinak by asi nastala otázka, která obec by byla ochotna výkon státní správy třetího stupně po Bystřici převzít, když si Bystřice stěžuje na nízký státní příspěvek,“ obává se koordinátor výkonu státní správy pro Vysočinu Jan Souček.
Takovým městem by mohlo být Nové Město na Moravě, pokud by s tím však jeho zastupitelé souhlasili. Hlas Novotného, který si v minulých dnech prováděl vlastní kalkulace dopadů reformy na města, totiž zní jednoznačně: „Reforma vedla v tomto směru k ožebračování měst, je to de facto vyvrcholení socialismu.“ Pacov byl městem, které bylo mezi obce třetího stupně rozhodnutím Poslanecké sněmovny zařazeno až dodatečně; v kraji je takových obcí nyní celkem patnáct.
V Pacově rozhodnutí poslanců uvítali, ale zároveň museli přiškrtit výdaje z městské pokladny. „Mohli bychom opravit více chodníků, nebo silnic. Takhle nám ale nezbývá, než raději šetřit, abychom s rozpočtem vyšli,“ řekl Bulušek.

Armády úředníků v kancelářích

Jak je to tedy s úředníky? Do jejich zániku pracovalo na okresních úřadech v kraji přibližně 1170 úředníků. Ještě počátkem loňského roku jich zde však bylo 1313, během roku totiž mnozí začali úřady opouštět.
Krajský úřad měl do konce loňského roku dvě stovky úředníků, nyní jich má po převzetí části pracovníků okresů 333.
Po okresních úřadech se však neslehla zem: jejich nástupnickou institucí se stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Vzhledem k reformě veřejné správy jde tak trochu o kuriozitu: jeho celostátní struktura totiž nerespektuje nové krajské uspořádání, ale vychází ze starého. Jeho odloučená pracoviště v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou tak například spadají pod oblastní vedení v Brně.
V kraji nyní pracuje v ÚZSVM celkem 154 úředníků. Jejich následnictví po někdejších okresních úřadech je přímé: odloučené pracoviště v Jihlavě například vede někdejší kancléř jihlavského okresního úřadu Ota Kovář. Úřad zastupuje stát v soudních řízeních, hospodaří se státním majetkem a zabývá se jeho evidencí, převody pozemků, vymáháním pohledávek, či nájemními smlouvami.
Pracovníků ÚZSVM by však v brzké době mělo v celé republice ubývat.
„Připravují se dvě vlny propouštění. V prvé vlně bude ukončen pracovní poměr 468 zaměstnancům k poslednímu květnu tohoto roku a ve druhé vlně bude o měsíc později propuštěno 239 zaměstnanců,“ řekla Izabela Filová z oddělení komunikace ÚZSVM.

Má nový úřad smysl?

Nové a staré se dobře nikdy nesnese. Tak jako většina lidí z vedení okresních úřadů nevítala vznik nového regionálního uspořádání, protože jejich instituci začal s vyhlášením nových menších krajů zvonit umíráček, jsou nyní představitelé kraje kritiky práce ÚZSVM. „Podle mě bylo budování ÚZSVM zbytečné, protože jeho práci mohly docela dobře vykonávat finanční úřady. Je to instituce, se kterou se nám díky její organizační struktuře kopírující staré kraje mnohdy obtížně spolupracuje. Jeho odloučená pracoviště mají akční rádius vlastního rozhodování prakticky nulový,“ soudí ředitelka krajského úřadu Simeona Zikmundová.
Před přesuny okresních úředníků pracovalo na městských úřadech v patnácti pověřených obcích v kraji celkem 937 úředníků, po jejich převodu na obce (a po následném propouštění na některých úřadech) jich tam je nyní celkem 1799. Toto číslo už se zřejmě příliš snižovat nebude. „Samozřejmě je vždycky tendence ke snížení stavu, protože se snažíme šetřit, ale budou to už jen jednotliví lidé ke zefektivnění práce konkrétních odborů úřadu,“ řekl tajemník jihlavského magistrátu Jiří Doležal.
V některých případech se příchodem okresních úředníků počet zaměstnanců městských úřadů téměř ztrojnásobil – to je příklad Pelhřimova (ze 64 na 154), či Světlé nad Sázavou (z 24 na 63).

Počet úředníků v kraji v obcích III. stupně:

před reformou veřejné správy: nyní:

Bystřice n. P. 31 63
Velké Meziříčí 42 92
Mor. Budějovice 32 78
Chotěboř 56 91
Pelhřimov 64 154
Žďár n.S. 76 176
Třebíč 176 308
Telč 29 58
Humpolec 30 59
Světlá n.S 24 63
Jihlava 202 302
Nové Město n. M 42 72
Náměšť n.O. 27 54
Pacov 20 40
Havlíčkův Brod 86 189
Celkem: 937 1799

Okresní úřady celkem: 1166 –
Pracov. ÚZSVM celkem: – 154
Krajský úřad: – 333
Pramen: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, MV, ÚZSVM, KÚ, MF DNES

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Rybník Cihelna se zabezpečuje proti vylití z břehů

Čt Kvě 22 , 2003
Jednu z nejdůležitějších komunikací v Humpolci Pražskou ulici – zaplavila loni několikrát voda z rybníku Cihelna. Rybáři, kteří rybník získali na podzim v dražbě, proto nyní společně s městem pracují na tom, aby se už rybník nevyléval a nekomplikoval dopravu ve městě.

You May Like

Témata