Kraj nabízí včelařům dotace na vyšetření včelstev

Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Díky důsledné prevenci, která je velkoryse finančně podporována Krajem Vysočina, mohou být na výskyt původce moru včelího plodu na území regionu vyšetřeny všechny dodané vzorky.

„Kompletní náklady na vyšetření provedené Státním veterinárním ústavem do konce dubna 2016 zaplatí Kraj Vysočina. Vzorky mají být dodány laboratoři v období mezi 4. prosincem 2015 a 31. lednem 2016. Celkem může být uvolněn až 1,5 miliónu korun a nabídka k úhradě kontroly vzorků podle stanovených pravidel se týká jak včelařů organizovaných v Českém svazu včelařů, tak těch, kteří nejsou organizovaní v Českém svazu včelařů,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

 

 
 

Použití preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může hrát zásadní roli v boji s touto nákazou. Ztráty, které vznikají v souvislosti s výskytem moru včelího plodu, nejsou jen přímé, tedy ztráty kondice včelstev a jejich užitkovosti, ale i nepřímé, vznikající v souvislosti s likvidací ohnisek a eradikací nákazy. Omezení všech těchto ztrát je nesporně cílem jak chovatelů včel, tak široké veřejnosti.

V současné době je na území Kraje Vysočina více jak 4800 včelařů s přibližně 52 tisíci včelstvy. Vysočina patří tímto číslem mezi kraje s velkou koncentrací chovatelů. Nejhorší období zažívali včelaři v roce 2011, kdy z důvodu moru včelího plodu bylo zlikvidováno 14 stanovišť a v následujícím roce 25 stanovišť včelstev. Jedinou obranou je spálit napadené včelstvo, úly i veškeré vybavení. I přesto, že je zdravotní kontrole včelstev věnována maximální pozornost  a možná právě proto letos o prázdninách musela být přijata mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v katastrálním území Hlohova, kde vydala krajská veterinární správa nařízení k likvidaci 23 včelstev u jednoho chovatele. „Navíc zjištění moru zásadně ovlivní i chovatele v okolí. Veterináři musí při prokázaném výskytu vymezit pětikilometrové ochranné pásmo. Další chovatelé uvnitř něj nesmí včely stěhovat a musí je nechat vyšetřit,“ upozorňuje Zdeněk Chlád.

Čtěte dále:   Jen některá města na Pelhřimovsku začala rok 2024 se schváleným rozpočtem

 

Co je včelí mor?

Jedná se o vážné onemocnění včelích larev, nemoc je způsobena bakterií a oblast může být zamořená i několik let. Plod včely se nakazí z potravy. V žaludku plodu dojde k vyklíčení bakterie, poté dojde k rozkladu tkání larvy. Dospělé včely se pak snaží odstranit zbytky těla larvy a tím nákazu roznáší po plástvích. Zlikvidovat nákazu lze tím, že se zajistí ohniska nákazy, nakažená včelstva se musí zlikvidovat – spálit a vše desinfikovat, musí se určit pěti kilometrové ochranné pásmo od ohniska nákazy a zde zakázat přesun včelstev.

VČELY

  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kampaň na záchranu Ježíška pokračuje. Letos se zaměřila na děti ve školce

Pá Pro 18 , 2015
Aktivisté z iniciativy Zachraňte Ježíška se i letos pustili do boje za záchranu českých Vánoc. Připravili pracovní listy pro děti s tematikou českých Vánoc, které zároveň slouží jako trénink paměti a koncentrace. Učitelky v mateřských školách se shodují, že právě takové listy pro mateřské školy chybí a že také díky […]

You May Like

Témata