Kraj připravuje jednu z logisticky nejnáročnějších stavebních akcí.

Kraj Vysočina a Nemocnice Jihlava už déle než dva roky připravují generální opravu stravovacího provozu krajské nemocnice.

S ohledem na nemožnost tento provoz zcela uzavřít bude oprava probíhat celé dva roky a bude rozdělena na osm samostatných etap. „Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele prací. Podle harmonogramu bychom měli koncem září znát stavební firmu, které náročnou rekonstrukci svěříme. Opravy by mohly začít ještě před koncem letošního roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
 
 
 

Kuchyně z roku 1994 už funguje na hraně životnosti. V současné době se zde vaří pro pacienty, zaměstnance i třetí osoby. Po celou dobu rekonstrukce bude nemocniční kuchyně fungovat, ani jeden den rekonstrukce nebude přerušen její provoz. Z tohoto důvodu musí být práce etapovány do osmi částí. „Půjde o jednu z logisticky nejnáročnějších akcí, které kdy ve své historii Kraj Vysočina ve zdravotnických zařízeních realizoval. Tak zásadní opravy stravovacího provozu jsme dosud nemuseli uskutečnit. Stávající gastro provoz svým dispozičním řešením a technickým vybavením nevyhovuje z hlediska efektivnosti přípravy a distribuce stravy. Vzhledem k tomu, že je provozován bez zásadnější opravy nebo výměny technologií 25 let, odráží se to jak na jeho fyzickém, tak na morálním stavu. Jednotlivé skladovací prostory, přípravny, varna a další jsou dispozičně rozmístěny do podzemního a nadzemního podlaží,“ říká Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví. Po modernizaci objektu budou zmíněné části provozu situovány resp. provozně propojeny v prvním nadzemním podlaží. Tím bude dosaženo jednoúrovňové přípravy a sníží se zátěž na personál při manipulaci se surovinami i hotovými pokrmy. Šatny personálu budou přesunuty do podzemního podlaží a v jídelně ve druhém podlaží bude navýšena kapacita sedících strávníků. „Součástí modernizace je kompletní výměna technologie gastro provozu. Během stavby dojde rovněž k úplné výměně výplní otvorů v obvodovém plášti s příslušným zateplením obálky objektu včetně výměny střešní krytiny a celoplošné dostavby druhého patra, které v současnosti zabírá asi 60 % zastavěné plochy objektu. Při modernizaci objektu dojde také na požárně bezpečnostní řešení stavby,“ doplnil Alexander Filip, provozně-technický náměstek ředitele Nemocnice Jihlava. Podle Martina Kukly bude nejnáročnější 4. etapa modernizace, která se bude týkat samotné varny kuchyně a bude klást velké nároky jak na personál gastro provozu, tak zejména na zhotovitele, který musí předvést excelentní plánování, koordinaci prací a dodávek včetně logistiky, aby bylo možné etapu dokončit a vařit v nových prostorách na nové gastro technologii.

Každá z osmi pečlivě naplánovaných stavebních etap musí být uzavřena uvedením části oprav do předčasného užívání, po celou dobu budou práce probíhat pod dozorem hygieny a hasičů. Nový provoz, který by měl být spuštěn do dvou let, bude vařit i pro budoucí domov pro seniory.

 

Rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Jihlava bude Kraj Vysočina hradit ze svého rozpočtu, součástí zakázky je také rekonstrukce trafostanice, neboť nová jídelna musí být připojena na novou přípojku nízkého napětí. Ta bude dimenzována tak, aby na ní mohl být do budoucna připojen i plánovaný domov důchodců.

 

Na fotce: Náměstek hejtmana Kraje Vysočina  Martin Kukla a náměstek ředitele Nemocnice Jihlava Alexander Filip u stravovacího provozu nemocnice.

NE JI

  • Oldřich Homola, odbor majetkový
    Krajský úřad kraje Vysočina

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bubenická show - TAM TAM BATUCADA + Letňák - Po čem muži touží

St Srp 7 , 2019
Pátek, 9.8.2019

You May Like

Témata