Kraj Vysočina má odhadnuty nevypořádané majetkové vztahy pod silnicemi

Na pravidelném pracovním jednání se v pátek 21. března sešla v prostorách sídla
Krajského úřadu kraje Vysočina dopravní komise Asociace krajů ČR. Radní pro
dopravu jednotlivých krajů diskutovali mj. problematiku budoucnosti regionálních
železničních tratí, podmínky půjčky Evropské investiční banky krajům na opravy
krajských silnic. Hovořilo se o návrhu zákona o výstavbě rychlostních silnic
a dálnic a v neposlední řadě také o návrhu zákona o rozpočtovém určení daní.

Největší pozornost věnovala tentokrát dopravní komise problematice vypořádání
majetkových vztahů pod krajskými silnicemi. Stát převedl v září 2001 krajům
silnice II. a III. tříd, ovšem s nevypořádanými vlastnickými vztahy k pozemkům
pod nimi. Představitelé krajů od té doby vedou se státem jednání s cílem nápravy
těchto dluhů vůči krajům. V posledních týdnech je intenzivně diskutována myšlenka
nefinančního vyrovnání spočívající v darování státních pozemků krajům. „S Pozemkovým
fondem ČR byla proto zahájena jednání s cílem porovnat v jednotlivých krajích
výměry pozemků zastavěných silnicemi s možnostmi pozemkového fondu. Ten má v
současné době ještě 750 tisíc ha státní půdy, ale problémem může být její nerovnoměrné
rozprostření v rámci republiky. Může se tak stát, že “volné“ státní půdy k vypořádání
dluhu státu bude v některých krajích nedostatek. Vlastní narovnání majetku pod
silnicemi by mohlo technicky vypadat tak, že stát daruje krajům půdu odpovídající
výměře pozemků zastavěných silnicemi. Kraj bude moci s touto půdou disponovat
tak, že ji buď nabídne vlastníkům pozemků pod silnicemi jako náhradní plnění
nebo ji prodá a za utržené finanční prostředky půdu pod silnicemi vykoupí. Samozřejmě
jde zatím pouze o nedopracovaný záměr, spíš o směr dalšího uvažování,“ přiblížil
náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy Petr Pospíchal.
Neřešena však zatím zůstává, podle jeho dalších slov, otázka geometrických oddělovacích
plánů, jejichž pořízení není časově ani finančně jednoduché. Kraj Vysočina má
odhadnuty nevypořádané majetkové vztahy pod silnicemi v hodnotě cca 300 milionů
korun, z toho částka potřebná na výkupy činí cca 200 milionů a 100 milionů na
odhady a vyhotovení geometrických plánů. „Je ovšem nutné podotknout, že se jedná
o velmi hrubý odhad vzcházející z vyhláškových cen, které se mohou v konkrétních
případech výkupů podstatně měnit směrem nahoru,“ dodal Pospíchal.
V průběhu jednání také ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Pavel Švagr seznámil přítomné s objemem převáděných prostředků do daňových příjmů
krajů. „Podle vládního návrhu zákona budou mít kraje od roku 2004 finanční prostředky
na údržbu, opravy a investice na krajské silniční síti v daňových příjmech.
Z rozpočtu SFDI budou i dále financovány povodňové škody z roku 2002, což činí
v případě kraje Vysočina 15 milionů korun,“ vysvětlil Švagr.

Zdroj: Kraj Vysočina

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

TÉMA: Policista za volantem: Dopravní značky mě nezajímají

So Bře 29 , 2003
Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! praví biblická moudrost. Pro podmínky policie by mohla znít: Kdo chce jiné postihovat za nedodržování dopravních předpisů, musí je sám ctít!

You May Like

Témata