Mahlerův festival bude bez ohledu na covid, připravené jsou jeho varianty

V Jihlavě začne 20. května jubilejní 20. ročník hudebního festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava. Navzdory protiepidemickým opatřením. Hrát se bude v sálech, ať již pro obecenstvo, či bez. Připraveny jsou online přenosy i záznamy vystoupení. Jeden z koncertů bude věnován všem bojovníkům s pandemií.

Festival, který uctívá odkaz hudebního skladatele a vysočinského rodáka Gustava Mahlera, tentokrát žádný podtitul nemá. Nicméně podle ředitele festivalu, muzikologa Jiřího Štilce by vhodným mottem mohly být věty „Hudba žije i v těžkých dobách“ či „Gustav Mahler – symbol naděje“.

„Tento jubilejní ročník jsme několik let pečlivě a důkladně připravovali. Kvůli koronaviru a nejasné situaci ohledně délky protiepidemických opatření došlo k určitým termínovým změnám a museli jsme při přípravě zvažovat vždy několik variant pro každý koncert včetně toho zahajovacího, přesto jsme nechtěli rezignovat na obvyklý jarní termín spojený s daty Mahlerova úmrtí a narození. To je květen a červen,“ říká Jiří Štilec.

I letos festival nabídne několik velkých orchestrálních a komorních koncertů a dalších mimokoncertních akcí s podzimním epilogem a vazbou na festival v Dolním Rakousku Allegro Vivo.

Koncerty se budou konat v sále DKO Jihlava, v kostele Povýšení sv. Kříže, v Gotickém sálu Radnice, v parku Gustava Mahlera, v Horáckém divadle, v Hotelu Gustav Mahler, v Kališti u Humpolce v rodném domě Gustava Mahlera a také v novoříšském premonstrátském klášteře. Připraveny jsou živé streamy i záznamy pro publikum v případě, že se diváci nebudou moci kvůli vládním opatřením osobně účastnit.

Úvodní koncert festivalu obstará ostravská Janáčkova filharmonie. Pod vedením dirigenta Marka Štilce představí Mahlerovu 7. symfonii.
Úvodní koncert festivalu obstará ostravská Janáčkova filharmonie. Pod vedením dirigenta Marka Štilce představí Mahlerovu 7. symfonii.

Skladba s vazbou na Česko

Úvodním koncertem celého festivalu bude 20. května uvedení Mahlerovy 7. symfonie. „Nakonec jsme se rozhodli pro tuto skladbu, která má velmi úzkou vazbu na území České republiky,“ vysvětluje Štilec. Její světová premiéra se uskutečnila 19. září 1908 v Praze pod taktovkou samotného autora Gustava Mahlera.

Symfonii č. 7 tehdy provedl stočlenný orchestr složený z hráčů Nového německého divadla a České filharmonie. V dopisech, které se zachovaly, píše Mahler o velkém napětí, které tehdy mezi Čechy a Němci v Praze panovalo, a dokonce vyjádřil obavu, zda vůbec k premiéře dojde, zda si Češi a Němci ‚nevjedou do vlasů‘, ale nakonec dílo zaznělo. Pro nás by mělo být symbolem hudby a speciálně bych řekl Mahlerovy hudby jako univerzálního komunikačního prostředku mezi lidmi celého světa,“ připomíná ředitel festivalu.

V Jihlavě zazní tato symfonie v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením dirigenta Marka Štilce. Představení bude živě streamované mimo jiné na Facebooku stanice Český rozhlas D dur a zájemci jej uvidí i na velkoplošné obrazovce venku před budovou DKO.

Čtěte dále:   Bernardfest 2023

Novodobé provedení kantáty

Tradičně se pořadatelé na každém ročníku festivalu snaží uvést nějakou obnovenou premiéru. Výjimku letos festival neudělá. Posluchači tedy uslyší kantátu Galatea Leopolda Koželuha (1747 – 1818), která měla zaznít již v loňském roce.

„Uvedení a první novodobé provedení kantáty přináší velmi zajímavý pohled na tvorbu současníka Haydna a Mozarta. Některé skladby Koželuha byly dlouho omylem považovány za kompozice Haydna, Mozarta a v jednom případě i Beethovena,“ vysvětluje Jiří Štilec.

Podle něj tato kantáta ukazuje, že česká hudba a její vysoká kvalita nezačínají až Smetanou a Dvořákem, ale že ve Vídni na konci osmnáctého století vedle dalších v Čechách narozených tvůrců působil i vynikající a do značné míry originální skladatel Leopold Koželuh.

Další festivalovou tradicí je připomenout hudební odkaz vysočinských umělců. Tentokrát padla volba na dílo Franze Krommera-Kramáře (1759 – 1831), rodáka z Kamenice u Jihlavy, který prožil úspěšnou kariéru ve Vídni jako poslední dvorní kapelník. „Jeho tvorba pro klarinet je velmi ceněna, takže zazní jeho kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto,“ upozorňuje Štilec.

Novinkou v programu je červnový koncert v Horáckém divadle s názvem Děkujeme hudbou, který je podle organizátorů určen statečným bojovníkům proti pandemii.

„Na tomto koncertu vystoupí český chlapecký sbor Boni pueri a dvě vynikající sólistky, sopranistka Lucie Silkenová a houslistka Julie Svěcená. Zazní většinou duchovní skladby Bacha, Mozarta, Händela. Jsme rádi, že alespoň touto formou můžeme podělovat všem, kteří obětavě bojovali a pomáhali nemocným v době pandemie,“ dodává ředitel festivalu.

Gustav Mahler

  • Významný hudební skladatel a dirigent židovského původu. Narodil se 7. července 1860 v Kališti u Humpolce. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni.
  • Dětství prožil v Jihlavě, kam se jeho rodiče krátce po jeho narození přestěhovali. Zde žil až do roku 1875, měl zde také svá první veřejná vystoupení. Jeho hudební cítění utvářeli místní hudebníci.
  • V domě v dnešní Znojemské ulici, kde rodina žila, je dnes Dům Gustava Mahlera. Připomínkou skladatele a dirigenta je v Jihlavě rovněž Park Gustava Mahlera s jeho bustou v Benešově ulici.
  • Gustav Mahler je pokládán za jednoho z nejvýznamnějších skladatelů symfonické hudby. Složil devět symfonií, desátou nedokončil. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají také písně a písňové cykly.
  • Během svého života zastával významné posty. Byl například uměleckým vedoucím Dvorní opery ve Vídni, šéfdirigentem Vídeňských filharmoniků i šéfdirigentem Metropolitní opery v New Yorku.

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/hudba-tisicu-festival-gustav-mahler-20-rocnik-koncert.A210514_607966_jihlava-zpravy_mv

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Světlá hodlá po dlouhých 35 letech od zahájení prací dostavět koupaliště

Po Kvě 17 , 2021
Obyvatelé Světlé nad Sázavou by se mohli v budoucnu přece jen dočkat koupaliště. Minulé vedení města sice od původních vlastníků odkoupilo volnočasový areál V Pěšinkách, s jeho dostavbou však zprvu nepočítalo. Naopak nové vedení radnice představilo plán na dokončení areálu. Čtěte dále:   Bernardfest 2023
Areál koupaliště ve Světlé nad Sázavou se začal budovat ještě za socialismu, nikdy ale nebyl dostavěn. Od soukromého majitele ho koupilo město a plánuje, že zde koupaliště dostaví. Stalo by se tak po dlouhých 35 letech od zahájení stavby.

You May Like

Témata