MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II NA HUMPOLECKU

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. realizuje v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na Humpolecku“,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011087.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Humpolec a podpořit aktivity naplánované v MAP I. Projekt bude podporovat spolupráci škol a ostatních aktérů ovlivňujících vzdělávání. Dále bude pokračovat podpora pedagogických pracovníků, rodičů a dětí a žáků tak, byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.

 

Prioritní oblasti:

 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Implementace klíčových aktivit budou naplňovány v oblastech:

 • Inkluzivní vzdělávání
 • Otevřená škola
 • Předškolní vzdělávání
 • Rozvoj gramotností a kompetencí
 • Kompetence pro demokratickou kulturu
 • Regionální identita – spolupráce s komunitou
 • Tvořivost, iniciativa a podnikavost
 • Kariérové poradenství
 • Polytechnické vzdělávání

Hlavním pracovním orgánem je Řídící výbor, který je zřízen za účelem projednávání postupu zpracování a realizaci projektu.

V rámci projektu budou vytvořeny následující 4 pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

 • PS pro financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • PS pro rovné příležitosti

 

Podívejte se na náš Facebook k projektu:    

zdroj a více na: http://humpolecko.cz/

Kontakty na realizační tým projektu:

Ing. Bc. Petra Jírová, DiS., koordinátor projektu
e-mail: map@humpolecko.cz, tel.: 605 355 173

Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D., hlavní manažerka projektu
e-mail: map@humpolecko.cz, tel.: 603 844 551

Bc. Martina Krčilová, administrativní pracovník a asistent projektu
e-mail: info@humpolecko.cz, tel.: 739 426 320

 

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sirény #2 #únor bílý, pole sílí

Po Úno 3 , 2020
Středa 05.02.2020 16:00

You May Like

Témata