Ostře sledovaná křižovatka má hotovo

26

Už jenom kolaudace chybí k otevření upravené křižovatky na humpoleckém Tyršově náměstí. Na tamním novém kruhovém objezdu, jehož zpracování se stalo předmětem nekonečných dohadů a dokonce i zaslání protestního dopisu představitelům radnice, včera byl poslední kontrolní den.

„Zbývá provést už jen drobné dokončovací práce,
nalajnovat dopravní značení. Pokud dopadne dobře páteční kolaudace,
můžeme křižovatku nechat vzápětí zprůjezdnit,“ uvedl humpolecký
starosta Jiří Kučera.

Ostře sledovaná proměna Tyršova náměstí začala v červenci. V místě
křížení pěti ulic, do něhož občas vjížděli poněkud zmateně zejména
přespolní motoristé, vyrostl kruhový objezd.

Středobodem sporů se stal nejenom on
samotný, ale zejména vyasfaltovaná šestimetrová silnice, která
nahradila dosavadní dlažbu.  Na ostatních plochách kostky zůstaly, ať
už jde o přilehlá parkovací stání či vodicí prstenec okolo objezdu.
Zachované jsou žulové obrubníky i kamenný prvek uprostřed náměstí.

Obnovy se dočkal také trávník před pomníkem. To vše stálo 3,6 milionu korun místo původně předpokládaných devíti milionů. „Až se zazelenají oseté plochy, bude to vypadat hezky. Věřím, že poté i lidé, kteří s proměnou náměstí nesouhlasili, změní názor,“ uzavřel smířlivě starosta Kučera.

Převzato z Pelhřimovského Deníku – autor Michal Vítů

Čtěte dále:   Příběh z parkoviště

Axl

26 thoughts on “Ostře sledovaná křižovatka má hotovo

 1. Pan starosta je pábitel,ono se to bude líbit,možná tak jemu,ale jak se taková hloupost a zbytečnost může líbit ostatním,to už nám nevysvětlil.

  1. Buď se ti to bude líbit nebo budeš mít ty a tvoje rodina problémy :-)(
   Tak si vyber.Přes to nejede vlak.

   Tereza

   1. Me se to libi taky. Ve středu jsem si kruháček vyzkoušel a v pohodě. I okolí je ok.
    Podle mýho názoru to není vůbec špatný a ten vřískot kolem byl naprosto zbytečnej.Toť můj názor.

     1. Mně se tedy nový kruhový objezd vůbec nelíbí, protože rozhodně nezapadá do koloritu bezprostředního okolí. Neříkám, že je proveden špatně – většinou všechno nové je hezké, ale zkrátka nepatří k Medově vile a soše TGM. Tato investiční akce připravila Humpolečany o 3,6 mil. Kč, které mohly být vynaloženy účelněji.

     2. Původní cena měla být vyšší, doufám jen,že se ušetřené peníze účelně investují třeba do oprav i v místních částech.

     3. Dnešního dne jsem projel nový kruhák, dobrá slalomovka. A proč je na výjezdu do ulice Školní rozbité sklo? Vypadá to, že je to z nějakého vozu. Že by první incident ještě před kolaudací? Styrlitz.

 2. V únoru letošního roku jsem napsal níže uvedenou „úvahu“. Podnětem k ní byla připravovaná stavba na Tyršově náměstí. „Úvahu“ jsem upravil v květnu a poslal lidem, kterých si vážím. S odstupem měsíců přemýšlím, zda neměla být zveřejněna hned, kdy možná mohla ovlivnit způsob a rozsah provedení stavby.
  Ačkoliv je stavba hotova, máme další místa v Humpolci, která někdo chce, někdo nechce, měnit či upravovat. Je nutné velmi, velmi přemýšlet a posuzovat a diskutovat, než se do něčeho pustíme a něco změníme.
  Pokud někoho můj příspěvek osloví, aby se na změny ve městě díval v „jakýchsi širších souvislostech“ budu spokojen.
  ————————————-
  „Úvaha“:
  Vážení přátelé,
  v květnovém vydání radničních listů je článek kruhový objezd Tyršovo náměstí.
  Také se připravuje – zpracovává studie na úpravu komunikace – ulice Masarykova, a to od Medovy vily až do křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha. (Půjde pravděpodobně o stejné řešení jako v nyní dokončené ulici Lnářské). Navržená úprava komunikace Masarykova bude navazovat na stavbou kruhového objezdu v prostoru před sokolovnou, který je nejen projektově zpracován, ale je již znám zhotovitel stavby.
  Dovolím si vás zdržet svými úvahami a pokusit se na příkladu úpravy komunikace – ulice Masarykova o jakési zamyšlení nad tím, na co navazujeme, kam směřujeme i jak každý z nás může a měl by se snažit ovlivnit věci veřejné s cílem prospěchu nás všech. Jsou zde také i komunální volby a je to tedy možná i můj příspěvek k diskusi stran a hnutí, která se budou ucházet o hlasy voličů.

  Každý jedinec má svůj názor, svoji pravdu, své přesvědčení, ale je v životě velmi mnoho věcí a událostí, kde by měla být shoda a podobný názor většiny.
  Můžeme se dohadovat, pokud je venku mráz -15° a půl metru sněhu, zda je hezky, nebo ošklivě. Každý hodnotí po svém a můžeme se samozřejmě neshodnout i vzájemně nesouhlasit. Ale shoda na tom že je venku zima by měla být samozřejmostí a nemá, mimo super otužilce alternativu.

  Město Humpolec Český Manchester město dobrých látek mělo těsně před válkou hodně našlápnuto…. (stejně jako celé prvorepublikové Československo). Je to zřejmé, mimo jiných, mnohých publikací, i v knize Českomoravská vysočina Díl I. Na 63 stranách knihy věnovaných Humpolci se můžete seznámit s předválečným životem ve městě po stránce hospodářské, kulturní, společenské, i s rozvojem celého humpoleckého okresu…/Tuto část knihy jsem neskenoval a je možné ji zájemcům poslat elektronickou poštou přes úschovnu/. Jeden z mnohých článků je věnován komunikacím a komunikačním projektům na Humpolecku. Cituji: S rozvojem automobilismu ukázala se naléhavá potřeba doplniti, případně rekonstruovati silniční síť a zlepšiti stav vozovek. Humpolec bude v krátké době dokonale vybaven silničními komunikacemi…………….silnice Tábor-Německý Brod i Praha- Jihlava jsou v bezvadném stavu, vesměs asfaltové, nebo dlážděné..

  Město Humpolec bylo tedy přibližně v roce 1948 dokonale vydlážděné.
  Cesta k tomu však byla velmi zdlouhavá a finančně i organizačně jistě nesmírně náročná.
  Nejdříve, ve 30 letech došlo k výstavbě veřejného vodovodu v celém městě. Stavba dnešní kanalizace byla prováděna v letech 1936 až 1942 s dokončováním do roku 1946. Teprve po těchto inženýrských stavbách, respektive po jednotlivých jejich úsecích mohlo dojít ke stavbě komunikací jednotlivých ulic ve městě a to včetně povrchů. Město Humpolec koupilo parní stroj, otevřelo lomy ve Slavníči a začalo dláždit…..jak jednoduché…
  I když v té době je již asfalt používal, žulová kostka byla z vlastních zdrojů, zaměstnávala místní lid a byla téměř nezničitelná (obrus 1 cm za 100 let?).
  (více Slavníčské žulové lomy okresu humpoleckého).

  Přešla válka, změnily se politické poměry a začali vládnout noví lidé. Živnostníci skončili, jejich domky a provozovny ve městě chátraly a pak již bylo otázkou času, kdy budou zbourány včetně příslušných ulic s dlážděnou komunikací a vzniklé prostory nahrazeny panelovou zástavbou…
  Po roce 1970 došlo k výraznému rozšíření dimenzí vodovodní sítě ve městě z nového vodojemu Hu-Pe-Pa na Trucbábě. Byly rozkopány ulice Pražská, Kamarytova, Hálkova a tak dále. Kdo by v té době opět dláždil?
  Kostky byly odstraněny, rozprodány, zavezeny do navážek i ztratily se. Je zajímavé, že nikoho nebolela náhražka asfaltovým povrchem, ale každý rád si doma vydláždil.. Mnohdy byla původní zádlažba překryty asfaltovou vrstvou. A nedělejme si iluze, takový stav byl v celé republice. Ale nebojte, všechny kostky špatně neskončily, ty krásné, hladké, z českých měst skončily mnohdy v kapitalistické cizině, kde zkrášlily jejich ulice, jejich náměstí…
  Tak postupně tiše a bez emocí probíhá výměna původní hrdé dlažby z Vysočiny za asfaltový povrch na státních i místních komunikacích ve městě.
  Bohužel, naše návyky z dobré socialistické rodiny, kterou jsme téměř všichni, co nyní pracujeme, odkojeni a vychováni v nás zůstaly a od prvorepublikové lásce k vlasti, hodnotám a příkladům se stále více odkláníme, místo abychom se jí přibližovali.
  Letošní zima krutá zima jak se mnohde dočteme již dle chytrých lidí udělala škody na komunikacích vyčísleno: 6,5 miliardy korun, ano čtete dobře 6,5!
  Jaké škody? Škody snad dělá povodeň, nebo požár, nebo zemětřesení? Ale zima? Ne, ta za to nemůže, alespoň ne, v takové výši.
  Mnohé komunikace jsou nedostatečně dimenzované, protože nebyly stavěny na takovou dopravní zátěž. Nekvalitní práce firem, asfaltování v dešti, přemíru solení vozovek a další důvody to je lidské selhávání, které stojí jen po letošní zimě 6,5. Jaké budou škody po příští, přespříští a po dalších?..Co proti tomu dělat?

  Nyní se vrátím zpět k počátku mého příspěvku ke komunikaci v ulici Masarykova, která má být opravena a upravena dle dnešních norem a předpisů. O správnosti nelze pochy-bovat, ale pokud by projekt počítal s odstraněním dlážděného povrchu komunikace a její nahrazení v jízdních pruzích asfaltem, jsem odpůrce tohoto řešení. Můj názor ve všeo-becné rovině vychází z toho co je výše uvedeno a konkrétní argumenty jsou uvedeny níže.

  Dlážděná vozovka ulice Masarykova:
  Klady:
  – Je po stránce stavební ve vynikajícím stavu, jedna z nejlepších, ne-li nejlepší ve městě.Však si na ni dali záležet, spojovala střed města s vlakovou tepnou. Je to dopravní stavba a srovnatelná je s pozemními stavbami, například budovou městského úřadu, nebo z objekty obou základních škol.
  – Její postavení bylo z místních materiálů, zaměstnávalo české ruce, slouží bez jakékoliv opravy již více jak 70 let. Po ní mohou jezdit kamiony a ona se ani nehne.Kolikrát by musela při povrchu asfaltovém již proběhnout oprava? 2 x? 3 x? a z peněz města Humpolce.
  – Nepamatuji se, že by na ní byla dopravní nehoda. Kostky jsou pro řidíče nepříjemné nutí podvědomě k nižší rychlosti.
  Zápory:
  – Nerovný povrch v místech po překopech. To však není chyby dlažby, to je nedostatečné hutnění výkopu a kostka se dá přeložit.
  – Velkým argumentem proti kostce je hlučnost zejména v nočních hodinách. Ano. Ale za to opět nemůže dlažba, ale rychlost řidičů aut. Pokud by přísně dodržovali rychlost pod 50 km a v ulici Masarykova to je důležité- množství lidí, lékárna, ordinace lékařů, panelové sídliště, stání autobusů, zemědělská škola a internát, pak by výrazně ubyl hluk. (Možná, že snížení rychlosti na 40 km, by nebyl až takový nesmysl.., ale nejsem odborník
  Úvaha:
  Projekt úpravy komunikace Masarykova bude navazovat na nové dopravní (kruhové) řešení křižovatky ulic Školní – Masarykova – Fúgnerova. Zde je dlouhodobě nepřehledný stav, který se ještě zkomplikoval (zhoršil) vyústěním další komunikace ulice U Sokolovny ze zástavby na Kasalově pile . Dozrál tedy jistě čas k novému dopravního řešení, včetně parkovacích ploch u sokoloven, kde je třeba nově řešit stání na větší množství aut při trénincích a sportovních zápasech. Křižovatkový prostor je v souladu s normami, předpisy řešen – dnes oblíbeným kruhovým objezdem.
  Gočárova Medova vila, socha TGM s parkovou úpravou prostoru, veškeré kamenné prvky a celé současné uspořádání tohoto zájmového prostoru kontra kruhový objezd.
  Myslím, že studie dopravního řešení (před fází projektu) měly být předloženy na posouzení široké veřejnosti. Mám obavu že T. G. Masaryk se stane po této stavbě jakýmsi dopravním policistou, který bude z podstavce řídit a dohlížet na dopravu.

  A dostaváme se k dlažbě. Ta má být v novém řešení křižovatky odstraněna a nahrazena asfaltem a jen krůček popojdeme a jsme již v ulici Masarykova a dlažba pryč…

  Pohybujeme se v období finanční krize. Osobně si myslím, že je to krize morální, nikoliv finanční, ale budiž, zůstaneme u pojmu finanční krize.
  Ptám se:
  – Šetříme dostatečně? Nevynakládáme peníze za nový asfalt zbytečně, místo stávajícího kvalitního dlážděného povrchu?
  – Kolikrát, jak slyšíme o škodách po zimě se bude v dalších letech opravovat asfalt po asfaltu?
  – Kam se přemístí vytěžená dlažba z místa kruhového objezdu? Kam bude smysluplně použita a kde vylepší stav komunikací? Je to ulice Krátká, nebo Komenského, nebo Rašínova?
  – Jak smysluplně se využila odstraněná dlažba z Jihlavské ulice od hřbitova?
  – Jaká je koncepce dalšího využívání dlažby ve městě? Máme spočítáno kolik za 20-30-40 let ušetříme v městském rozpočtu, který se bude stále obtížněji plnit tím, že nebudeme zbytečně opravovat asfalt, tedy budeme v co nejvyšší míře ctít dlážděné vozovky?
  Navrhuji:
  1.Dejme hlavy dohromady jak zpívá pan Werich a posuďme projekt úpravy před sochou TGM a prozkoumejme po stránce architektonické, zvolené řešení kruhového objezdu. (Dokud se nezačalo bourat, lze cokoliv změnit!)
  2.Studii opravy komunikace ulice Masarykova posoudit odbornou i laickou veřejností.
  Samozřejmě je mimo jakoukoliv diskusi a pouze v režii projektanta, respektování norem a předpisů – šířkového uspořádání komunikací v intravilánu – norma ČSN 73 61 10). Příčné uspořádání odstavec č. 8 (Typy příčného uspořádání místních komunikací). Při návrhu záleží na více faktorech, jako je význam komunikace, intenzity dopravy, zda je zde autobusová doprava, atd.. Dále se při šířkovém uspořádání počítá s vyhláškou 398/2009 (dříve 369/2001) Bezbariérové užívání staveb. Ta určuje například šířky nových přechodů (6,50m resp. 7,00m při rekonstrukci), nad tyto rozměry musí být ostrůvky v komunikaci.
  3.Je třeba čelit oprávněné hlučnosti vozovek, tedy budovat zvýšené přechody pro chodce a nebát se jich. Jsou budovány proti neukázněnosti řidičů, rychlé jízdě a pro bezpečnosti chodců!!
  4.Chraňme životní prostředí. Energetická náročnost při výrobě asfaltu, jeho doprava, následné škrábání a opětovné pokládání. Kde jsou zelení????
  5.Neničme práci předků. Odstraňování dlážděných vozovek je stejné a adekvátní, jako bychom bourali kvalitní a plně funkční domy. Napadá nás snad bourat krásnou školu, nebo budovu městského úřadu?
  6.Kruhový objezd by měl být alespoň posouzen v křižovatce Zahradní-Pražská-Okružní. Tam jezdí auta ve směru Okružní-Zahradní občas velmi rychle a stopku z Pražské občas někdo nerespektuje. Občas tam též dochází naštěstí pouze k drobným nehodám.

  Děkuji, pokud jste vydrželi pozornost a dočetli až do konce.
  Jiří Poláček

 3. Po kruhovém objezdu jsem si dnes pro jistotu dvakrát zakroužil a utvrdil jsem se, že se stavbou nesouhlasím a nebudu souhlasit ani tehdy, až se dle pana starosty oseté plochy zazelenají.
  Škoda veřejného prostoru, škoda 3,6 mil. Kč, které mohly být vynaloženy jinde.

  frrrr

  1. Tak krásně hladká silnice jako je na novém kruhovém objezdu by měla být všede v Humpolci. Snad se toho jednou dočkáme.

   1. Souhlasím, ať se může po deštích pěkně valit voda do do sklepů. Ať mají hasiči co dělat, aby se jim nezkrátili žíly.

 4. Doopravdy jsem ještě nic krásnějšího v životě neviděl říkal úředník.
  Hm& copak to je… to je přece strašné, přece nejsem tak špatný, ale opravdu nic nevidím myslel si císař ale nahlas pravil:
  To je věru krásné! Zbytečně vám neplatím, jen tak dál, jen tak dál!

  http://www.havelka.info/cisarovy.html

 5. Mohu se prosím zeptat,na kdy je naplánováno asfaltování Horního a Dolního náměstí?
  Děkuji za odpověď
  J.Křižan

   1. Přímo náměstí bych neasfaltoval, ale ulice měly být s hladkým asfaltovým povrchem už dávno. Ty kočičí hlavy jsou příšerný sami o sobě a navíc každý kokot který ulici rozhrabe to neumí pak dát do pořádku a po každým tam zbyde navíc lokáč. Hnus

 6. No, tak kruháč je hotový. Musím říci, že vzhledově to na mě nepůsobí nijak rušivě. I se mi to vlastně docela líbí, je to takové moderní útulné řešení. Fakt se mi to líbí. Ale já nejsem architekt, ani nemám nějak rozvinuté estetické cítění, takže to nemůžu hodnotit nijak jako odborník. Ale subbjektivně, mě osobně se vzhled líbí.

  Zato ale ta účelovost. Božínku můj, to je hrůza. Jel jsem tudy již několikrát, a stále nemůžu přijít na to, v čem tohle řešení pomáhá lépe se na této křižovatce orientovat. Když jsem to jel poprvé, tak jsem vůbec nepochopil kudyma a kam mám jet. Tohle že má pomoci k lepší orientaci na této křižovatce?! No tak to teda nechápu. My místní si zcela jistě zvykneme a budeme to tu projíždět vpohodě, ale když jsem přijede někdo, kdo to tu nezná a bude tu poprvé, tak IMHO bude zmatenej jak sáňky v létě a vůbec nebude vědět kam má jet.

  Tož tak tedy za mě.

  Axl

  1. vrat ridicak, kdyz nechapes kudy mas jet. Ja to pochopil bez problemu a moje manzelka taky. Tak to musi bejt jednoduchy 🙂

   1. Tak kruhák jsem pochopil, o to by snad ani nešlo, ale přijde mi tam jako pěst na oko a že by situaci ohledně čehokoliv zlepšil mi nepřijde. Dával jsem palec dolů před a dávám ho i po dokončení.
    Murlo

    1. Už dvakrát se mě stalo,že do ulice Školní si to pádil autem nějaký šílenec v protisměru,má to blíž tak proč ne,jen já koukal jako blbec jak mě přejel před nosem.Jo kruhák za pár melounů,ten jsme potřebovali jako soli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dobré pivo poznáte, když máte po chvíli chuť napít se znovu

Čt Zář 9 , 2010
Aktuální rozhovor se Stanislavem Bernardem si můžete přečíst v magazínu Xman.cz. Dozvíte se, v jakém okamžiku spolumajitel humpoleckého pivovaru opouští své pracoviště, kdy se mění ve svého bratra, a co pije, když to zrovna není pivo. A také to, že šéfovat ho už až tolik nebaví, anebo jaké má pocity […]

You May Like

Témata