OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Hledáte práci? A nechtě-li byste pracovat na našem městském úřadě? MÚ Humpolec vyhlašuje výběrové řázení s místem výkonu práce Horní náměstí 300, Humpolec.

Bc. Jiří Fiala, tajemník Městského úřadu
v Humpolci vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové
řízení na pozici

úředník/úřednice pro
zajišťování evidence motorových vozidel a výkon funkce zkušebního komisaře v
rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Humpolec

s místem výkonu práce
Horní náměstí 300, Humpolec

požadujeme :

·
minimálně středoškolské vzdělání technického směru

·
dosažení minimálně 25 let věku, které jsou potřebné pro získání
oprávnění pro

zkušebního
komisaře

·
řidičská oprávnění skupiny A, B, C a T (popř. i D) a současně
minimálně 5

let odborné
praxe

·
vysoké pracovní nasazení, samostatnost a komunikativnost

·
velmi dobrá znalost v používání běžného kancelářského
software

·
orientace ve správním území obecního úřadu Obce s rozšířenou
působností

Humpolec

·
alespoň minimální zkušenosti s výkonem veřejné správy
výhodou

·
základní znalost komunikace v anglickém nebo německém jazyce
výhodou

nabízíme :

·
9. platovou třídu

·
možnost získání zaměstnaneckého poměru od 1.6.2005

zájemce předloží písemnou
přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti :

·
jméno a příjmení, titul zájemce

·
datum a místo narození zájemce

·
státní příslušnost zájemce

·
místo trvalého pobytu zájemce

·
číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu

·
datum a podpis zájemce

k přihlášce je nutno přiložit
:

·
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním vzdělání a zaměstnáních
a

o dalších odborných znalostech a dovednostech týkajících se oblasti pozice

výběrového řízení

·
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u
cizinců obdobným

dokladem příslušného státu)

·
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·
ověřenou kopii dokladu o získání požadovaných skupin řidičských
oprávnění

Čtěte dále:   Veřejná prezentace investičních akcí města

Vaše přihlášky
v písemné podobě očekáváme do 29. dubna 2005 včetně na adrese :

Městský úřad Humpolec

Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Výměna řidičských průkazů

Pá Dub 15 , 2005
Nezapomeňte si letos vyměnit řidičský průkaz. Podle současného znění § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů platí, že všechny řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince […]

You May Like

Témata