Prodej pohledávek

1

Město Humpolec nabízí k odprodeji soubor pohledávek vzniklých z titulu vodného a ztočného a to zájemci, který nabídne nejvýhodnější cenu za odkup celé finanční sumy pohledávek. Bližší specifikace jednotlivých pohledávek je k dispozici na městském úřadě v Humpolci č. dveří 105 (místostarosta ing. Tomáš Křišťan). Nabídky je možné uskutečnit nejpozději do 30.5.2005 v zalepené obálce s označením „Prodej pohledávek“ s tím, že rozhodným dnem doručení nabídky je den dojití nabídky na podatelnu Městského úřadu v Humpolci. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 1.6.2005 v 13:00 hodin.

Axl

One thought on “Prodej pohledávek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Separovaný odpad ve městě ... můžeme pomoci všichni?

Po Kvě 23 , 2005
Vážení spoluobčané,v poslední době se v našem městě ve větší míře objevují přeplněné kontejnery na separovaný odpad, zejména nádoby na plastové "pet lahve". Odvoz separovaného odpadu zajišťuje svojí svozovou technikou v pravidelných intervalech Sampo a. s. Pelhřimov, samozřejmě za úplatu.

You May Like

Témata