Separovaný odpad ve městě … můžeme pomoci všichni?

Vážení spoluobčané,
v poslední době se v našem městě ve větší míře objevují přeplněné kontejnery na separovaný odpad, zejména nádoby na plastové "pet lahve". Odvoz separovaného odpadu zajišťuje svojí svozovou technikou v pravidelných intervalech Sampo a. s. Pelhřimov, samozřejmě za úplatu.


Tato firma našemu městu hospodaří se všemi odpady. Přeplněné kontejnery se objevují zejména v době různých svátků, volných dnů a letního období, kdy se v našem městě a jeho okolí pohybuje zvýšený počet osob. Částečně se na přeplněnosti kontejnerů a tím i zhoršování životního prostředí a čistoty ve městě podílí i některé podnikající fyzické i právnické osoby, které svým nezákonným hospodařením s odpady zaplňují odpady kontejnery určené k ukládání odpadu obyvatelům města. Takto životní prostředí zhoršují i některé zahraniční osoby provozující u nás obchodní služby

Město Humpolec děkuje svým občanům za dobrý přístup k separování odpadů, i když vždy je co zlepšovat. Ze strany občanů zejména lepší přístup ke snižování objemu "pet lahví", například odzátkováním a sešlápnutím, ze strany města například zlepšení organizace svozu odpadů. V neposlední řadě žádáme občany našeho města, aby ukládaly zejména odpad velkoobjemový na místech k tomu určených a ne okolo popelnic. Porušují tím platnou obecně závaznou vyhlášku města Humpolec o hospodaření s odpady a mohou být v přestupkové komisy postiženi.

Děkujeme občanům města za pochopení!

Město Humpolec
MěÚ Humpolec

Čtěte dále:   Poplatek za psa i svoz odpadu platí majitelé v Humpolci i online

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Omezení na hradě

Po Kvě 23 , 2005
UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY HRADU, ŽE V PRŮBĚHU MĚSÍCE KVĚTNA A ČERVNA BUDOU NA HRADĚ A V HRADNÍM PŘÍKOPU PROVÁDĚNY VÝKOPOVÉ PRÁCE. PO TUTO DOBU BUDE VSTUP DO HRADU A JEHO OKOLÍ OMEZEN. PROSÍME DBEJTE NA ZVÝŠENOU OPATRNOST ! Čtěte dále:   Oznámení o přerušení elektrické energie dne 30.5.2023

You May Like

Témata