Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Ze dne 23. 6. 2004.

270.


Zastupitelstvo města


a)  bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b) ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


271.


Zastupitelstvo města


bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci od 21. 4. do 12. 5. 2004. Vlastní zpráva tvoří přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 23. 6. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


272.


Zastupitelstvo města


a)  schvaluje zrušení usnesení č. 269 z 10. zasedání ZM ze dne 21. 4. 2004,


b) schvaluje účelovou dotaci TJ Jiskra Humpolec   na zastřešení zimního stadionu ve výši 5 mil. Kč a 7 mil. Kč bezúročného úvěru  se splatností do15-ti let,


c)  ukládá zapracovat do smlouvy o zřízení zástavního práva právo rozhodovat po dobu 15-ti let o provozovateli zimního stadionu.


Odpovědnost: Ing.Tomáš Křišťan, místostarosta


                        Jaromíra Veselá, vedoucí EO


Termín: do konce roku 2004


 


 


273.


Zastupitelstvo města


schvaluje  následující rozpočtová opatření v roce 2004:


1) Vyjádřeno jmenovitě:


     Oddíl 23 – Vodní  hospodářství:


     -vodovodní přípojka v ulici Litochleby                                                           126,0 tis. Kč


     -vodovodní řad v ulici J. Zábrany                                                                       303,0 tis. Kč


     -kanalizace sídl. Rybníček                                                                                  450,0 tis. Kč 


    Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj:


     -ZTV Cípek (zvýšení)                                                                                          60,0 tis. Kč                                                     


   Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství:


     -deratizace (zvýšení)                                                                                            20,0 tis. Kč                                                     


    Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj:


     -Osadní výbor Světlice  (knihovna)                                                                    100,0 tis. Kč                                                     


     -Osadní výbor Světlice (sklad)                                                                             20,0 tis. Kč                                                     


     -Osadní výbor Hněvkovice (opravy)                                                                    30,0 tis. Kč                           


     -Osadní výbor Petrovice (el. zvonění)                                                                   21,5 tis. Kč    


       (převod do investic již schválených 40 tis.Kč jako neinv.výdaje)


     -Osadní výbor Petrovice (kamna)                                                                        13,0 tis. Kč    


     -Osadní výbor Hněvkovice (přípojka vody)                                                         80,0 tis. Kč                                                     


       (převod do investic  již schválených 125 tis.Kč jako neinv.výdaje)


     -daň z převodů nemovitostí                                                                                950,0 tis. Kč


     -číslování nemovitostí                                                                                           80,0 tis. Kč


     -správa nemovitostí                                                                                            120,0 tis. Kč


     -nebytové prostory nepronajaté (energie)                                                             30,0 tis. Kč


   Oddíl 31 – Vzdělání:


     -výměna dveří v čp. 701 (ZUŠ)                                                                           50,0 tis. Kč                                                     


     -rekonstrukce kotelny  v čp. 391 (ZvŠ)                                                              120,0 tis. Kč


   Oddíl 22 – Doprava:


     -autobusová čekárna na Vilémově                                                                        70,0 tis. Kč


     -předlažby místních  komunikací (navýšení)                                                        100,0 tis. Kč


     -oprava chodníku Lnářská (navýšení)                                                                 130,0 tis. Kč


     -frézování komunikací (navýšení)                                                                        200,0 tis. Kč


     -odstavná plocha na Horním náměstí  (navýšení)                                                  400,0 tis. Kč


   Oddíl 37 – Životní prostředí:


     -veřejná zeleň –sečení travnatých ploch (navýšení)                                              205,0 tis. Kč                                                     


     -náhradní výsadba ul. Pelhřimovská                                                                      55,0 tis. Kč                                                     


  


   Oddíl 43 – Sociální péče:


     -Oblastní charita HB:


       příspěvek na provozování pečovat.služby (navýšení)                                         600,0 tis. Kč                                                      


       příspěvek na nákup automobilu pro potřeby pečovat. služby                             100,0 tis. Kč


   Oddíl 55 – Požární  ochrana:


     -sekční  vrata  v budově  hasičů                                                                         100,0 tis. Kč                                                     


   Oddíl 61 – Samospráva:


     -nákup obrazů                                                                                                     20,0 tis. Kč                                                      


     -náhrada platu při nástupu civilní služby                                                                  6,4 tis. Kč                                                     


   Oddíl 53 – Bezpečnost, veřejný pořádek:


     -kamerový systém-el.energie (navýšení)                                                               10,0 tis. Kč                                                     

Čtěte dále:   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

   Oddíl 33 – Kultura:


     -projekty na  hrad Orlík                                                                                     100,0 tis. Kč                                                     


   Oddíl 34 – Tělovýchova:


      Tělovýchovná jednota Jiskra Humpolec-zastřešení zimního stadionu


     -bezúročná půjčka                                                                                         7.000,0 tis. Kč                                                     


     -účelová dotace                                                                                             5.000,0 tis. Kč 


  Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:


     -poskytnutí půjčky z FRB – SBD Pelhřimov                                               1.880,0 tis. Kč


     -poskytnutí půjčky z FRB – Město Humpolec                                                    300,0 tis. Kč


 


2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:


        zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  2310   pol.   6121                                                             126,0  tis. Kč


                        OddPa  2310   pol.   6121                                                             303,0  tis. Kč


                        OddPa  2321   pol.   6121                                                             450,0  tis. Kč


                        OddPa  3639   pol.   6121                                                               60,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  2310   pol.   6121                                                               70,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových příjmů   (nedaňové)


                        OddPa  2310   pol.   2111                                                             869,0  tis. Kč    


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  1014   pol.   5169                                                               20,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3699   pol.   6121                                                             100,0  tis. Kč


                        OddPa  3699   pol.   6121                                                               20,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5171                                                               30,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3699   pol.   6122                                                               21,5  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5137                                                               13,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3699   pol.   6121                                                               80,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3639   pol.   5362                                                              950,0  tis. Kč


                        OddPa  3612   pol.   5169                                                              120,0  tis. Kč


                        OddPa  3612   pol.   5139                                                                80,0  tis. Kč


                        OddPa  3231   pol.   5171                                                                50,0  tis. Kč


                        OddPa  3613   pol.   5154                                                                25,0  tis. Kč


                        OddPa  3613   pol.   5151                                                                  5,0  tis. Kč


                        OddPa  3114   pol.   5171                                                              120,0  tis. Kč  


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  2212   pol.   5171                                                              100,0  tis. Kč


        zvýšení rozpočtových příjmů   (kapitálové)


                        OddPa  3326   pol.   3121                                                                16,5  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5171                                                                13,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5137                                                                40,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3699   pol.   6122                                                                40,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5171                                                              125,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3699   pol.   6121                                                              125,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových příjmů   (daňové)


                        OddPa     –       pol.   1334                                                              130,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových příjmů   (nedaňové)


                        OddPa  3111   pol.   2123                                                                30,0  tis. Kč


                        OddPa  3319   pol.   2122                                                              420,0  tis. Kč


                        OddPa  6171   pol.   2329                                                              450,0  tis. Kč


                        OddPa  2169   pol.   2210                                                                10,0  tis. Kč


                        OddPa  2310   pol.   2111                                                              465,0  tis. Kč


       zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  2221   pol.   6121                                                                70,0  tis. Kč


       zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  2212   pol.   5171                                                              100,0  tis. Kč


                        OddPa  2219   pol.   5171                                                              130,0  tis. Kč


                        OddPa  2212   pol.   5171                                                              200,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  2219   pol.   6121                                                              400,0  tis. Kč   


         snížení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  3612   pol.   6121                                                              450,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3639   pol.   5169                                                                66,0  tis. Kč


Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Program kina Humpolec - červenec 2004

St Čvn 30 , 2004
I v červenci bude v Humpolci kino v provozu. Tentokrát obohaceno o program „letňáku“ na Horním náměstí. Čtěte dále:   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

You May Like

Témata