Píšou o Humpolci: Česká města vstávají z popela. 5 míst, která nepatří mezi nejkrásnější, přesto mají co nabídnout

130

Na současné tváři Humpolce se nejvíce podílí místní ateliér OK PLAN ARCHITECTS, který stojí za obnovou parku Stromovka, zahradním altánem u rybníka Másílko i za klíčovou rekonstrukcí tovární haly číslo 8, dnes známé jako zóna pro umění 8SMIČKA.

V minulosti jsme si již představili města, ve kterých se (z různých důvodů) dobře žije, a také města se vzkvétajícím veřejným prostorem. Jak jsou na tom ale města, která za minulého režimu utrpěla jizvy ve svých urbanistických strukturách – ať už kvůli masivní panelové výstavbě, průmyslovým podnikům, či asanacím? Jaká architektura na takových místech v současnosti vzniká a stojí za to ji vidět? Představujeme kvalitní současnou architekturu, na místech, kde byste ji možná nečekali.

Blansko

Historie Blanska je v první polovině 19. století spjata s železářstvím a uměleckou litinou. Před první světovou válkou se město stává cílem turistů, kvůli výzkumu a zpřístupnění jeskyní v oblasti Moravského krasu (nejznámějšími jsou Punkevní jeskyně, nalézá se zde i propast Macocha). Mezi 60. a 80. lety 20. století se již jako okresní město dočkalo překotné výstavby související se strojírenským průmyslem (ČKD, ADAST a Metra Blansko) a související výstavbou sídlišť. Této nové výstavbě padla za oběť většina historického stavebního fondu oblasti, která vytvářela genius loci dané oblasti.

Od roku 2010 se v Blansku objevují projekty, které dávají městu současný výraz a zároveň podporují společenský život (přestože to nemusí být na první pohled patrné). Za zmínku stojí například místní kavárna od studia ATX Architekti, které v oblasti realizovalo také několik rodinných domů. Gastronomický zážitek v podobě řízených degustací vín nabízí vinotéka a sýrárna U Brázdů, jejíž interiér vytvořili JEČMEN–⁠CAHA architekti. Kulturně-vzdělávací vyžití nabízí expozice litiny Muzea Blanenska situovaná do prostor místního zámku. Architekturu expozice navrhlo studio AEIOU.

 

Nová kavárna v Blansku od ATX Architekti, s.r.o. | Zdroj: atxarchitekti.czNová kavárna v Blansku od ATX Architekti, s.r.o. | Zdroj: atxarchitekti.cz

Překvapivý komunitní přesah má ovšem také blanenské autobusové nádraží ČAD od EA architekti, ke kterému Czechdesignu sdělil více architekt Zdeněk Eichler: „U dopravní infrastruktury hraje roli měřítko prostředí, ve kterém se pohybujeme, a vhodně zvolený objem stavby. Chtěli jsme se vyhnout přílišným kreacím a zachovat regionální, ale moderní charakter stavby. Jedná se o betonovou konstrukci s vynášenými betonovými deskami se skleněnou střechou na ocelové konstrukci. Město se nachází mezi dvěma kopci, za které poměrně brzy zapadá slunce, proto jsme pro označení haly s čekárnou a pokladnou použili signální žlutou barvu. Prostor nádražní haly je bezbariérový, otevřený 24/7 s wifi a nápojovým automatem. Hodně ho využívají mladí lidé, kteří se zde setkávají i mimo dobu, kdy jezdí autobusy, a slouží vlastně jako veřejná stavba.“

 

Autobusové nádraží ČAD v Blansku od EA architekti slouží i jako místo pro setkávání obyvatel. | Zdroj: ea-architekti.czAutobusové nádraží ČAD v Blansku od EA architekti slouží i jako místo pro setkávání obyvatel. | Zdroj: ea-architekti.cz

Humpolec

Humpolec byl původním strážným místem v oblasti pohraničních hvozdů na stezce Praha – ⁠Morava. Od 15. století bylo město známé pro soukenickou výrobu, která mu v 19. století přinesla přezdívku Český Manchester. Zásadní vliv na urbanismus mělo centrálně řízené hospodářství komunistického režimu v druhé polovině 20. století, kdy došlo ke sloučení továren a vybudování strojírenského závodu a podniku na zpracování lnu. Přebudovány byly historické ulice a docházelo k asanacím celých částí města (např. k likvidaci prostoru mezi Českým městem a Dolním náměstím včetně asanace kulturní památky měšťanského domu soukenický herberk). Na uvolněných pozemcích vznikla panelová zástavba nerespektující výškovou hladinu okolních domů. Další historické domy padly v 80. letech za oběť stavbě domu kultury.

Na současné tváři Humpolce se nejvíce podílí místní ateliér OK PLAN ARCHITECTS, který stojí za obnovou parku Stromovka, zahradním altánem u rybníka Másílko i za klíčovou rekonstrukcí tovární haly číslo 8, dnes známé jako zóna pro umění 8SMIČKA. František Čekal k projektu humpolecké 8smičky zdůrazňuje: „U rekonstrukcí je vždycky důležité pochopit souvislosti a místo samotné  v tom jsou náročné a limitující, ale zároveň obohacující. V roce 2016 jsme byli osloveni Zdeňkem Rýznerem, který měl v plánu přetvořit celou budovu na galerii moderního umění. Chtěli jsme budově navrátit určitý akcent továrny pomocí fabrických oken. Výzvou pro nás potom bylo začlenění objektu do města tak, aby dál fungoval a žil  pomohly nám k tomu i konzultace s Helenou Musilovou (šéfkurátorkou Galerie hlavního města Prahy). Důležité bylo i propojení objektu s městem díky drobnému veřejnému prostoru před budovou, který navazuje na park Stromovka. Věřím, že rekonstrukce napomohla i při rozhodování o obnově přilehlého objektu, kde vzniklo Divadlo Za komínem.“

 

8smička, zóna pro umění v Humpolci od OK PLAN ARCHITECTS byla vůbec první zrekonstruovanou budovou v areálu původních továren na vlněné látky. | Foto: Lukáš Žentel, Nadační fond 8smička | Zdroj: okplan.cz8smička, zóna pro umění v Humpolci od OK PLAN ARCHITECTS byla vůbec první zrekonstruovanou budovou v areálu původních továren na vlněné látky. | Foto: Lukáš Žentel, Nadační fond 8smička | Zdroj: okplan.cz

V Humpolci dále nalezneme i realizaci pražského studia Schwestern –⁠ coworkingovou kavárnu COWORK:S. Její autorky dodávají: „Projekt byl velkou výzvou i pro samotného současného provozovatele. Kavárna se nachází v bývalém výrobním areálu nábytkářské firmy Profil nábytek, který by se mohl do budoucna přetvořit na obytný prostor s občanskou vybaveností a případně i zázemím pro konání kulturních akcí. Právě vznik coworkingového centra je prvním krokem. Cílem návrhu bylo rozdělit prostor umožňující různé situace pro co nejširší klientelu od ‚kravaťáků‘ po maminky s dětmi. Součástí je konferenční místnost, kterou si lze pronajmout. Interiér je koncipovaný tak, aby co nejvíce ‚komunikoval‘ s ulicí a lákal kolemjdoucí k jeho využívání, ať už k práci, nebo k odpočinku nad kávou.“

 

Interiér kavárny coworkingového prostoru COWORK:S v bývalém nábytkářském areálu v Humpolci přináší do města kavárenskou kulturu. | Foto: Nikola Tláskalová | Zdroj: schwestern.czInteriér kavárny coworkingového prostoru COWORK:S v bývalém nábytkářském areálu v Humpolci přináší do města kavárenskou kulturu. | Foto: Nikola Tláskalová | Zdroj: schwestern.cz

Benešov u Prahy

Benešov zůstal ze všech zmíněných měst (alespoň v období socialismu) nejvíce intaktní. Dříve se zde konaly zemské sněmy a v 18. století byl Benešov uznáván jako centrum kultury a vzdělanosti. Zlom nastal za druhé světové války, kdy mělo být město vystěhováno kvůli zřízení výcvikového prostoru Waffen-SS Čechy. Kvůli zřízení cvičiště bylo mezi lety 1942 a 1944 z Benešovska vystěhováno asi 30 000 osob z 65 obcí. Vystěhováni byli také obyvatelé Benešova žijící západně od železniční trati a jižně od ulice Máchova. Přestože cvičiště fungovalo pouze do května 1945, množství domů bylo do té doby zničeno, nebo zpustošeno. S nástupem socialismu došlo v Benešově k částečnému zprůmyslnění a po revoluci zde přibyl zejména potravinářský závod Danone (1991–2014, dnes Schreiber Czech Republic).

Do historie porevoluční architektury u nás se Benešov zapsal díky postmoderní adaptaci radnice od Josefa Pleskota, která obdržela cenu Grand prix obce architektů za rok 1995. Z novějších realizací jmenujme například Polyfunkční dům v Benešově, který navrhly Markéta Cajthamlová a Šárka Holišová Šochová, nominovaný Klubem Za starou Prahu roku 2003 na ocenění za nejlepší novostavbu v historickém prostředí. Jedna z jeho autorek, Markéta Cajthamlová, uvádí: „Tento dům z roku 1999 leží na hranici starého města a novodobé výstavby – směsice různorodých stylů včetně paneláků – navazovat na nějaký kontext tedy moc nešlo. Řídily jsme se regulativy a snahou dát místu s nejasným charakterem a rozpadlou urbanistickou strukturou nějaký charakter. U modrého domu to byla výrazná barva a lapidární tvar, u protějšího domu Vnoučkova pak řešení boční strany domu kvůli malému domku vedle (aby šlo do atrií bytů světlo i v případě, že by byl v budoucnu nahrazen vyšším domem).“

 

Polyfunkční dům v Benešově od dua autorek (Markéta Cajthamlová, Šárka Holišová Šochová) byl nominován na cenu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí. | Zdroj: marketa-cajthamlova.czPolyfunkční dům v Benešově od dua autorek (Markéta Cajthamlová, Šárka Holišová Šochová) byl nominován na cenu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí. | Zdroj: marketa-cajthamlova.cz

Zajímavý je také Hotel Karlov****, který vznikl spoluprací Atelieru K2 a Ladislav Lábus AA. V loňském roce přibyl také sportovní areál Sladovka podle návrhu ateliéru VAS, architekt Martin Kraus k realizaci dodává: „Máme-li před očima město jako celek a vnímáme-li kontext jeho dnešní, poněkud neuspořádané podoby, tak jsme se snažili především vnést do území řád, jasnou strukturu a fungující vazby. Atletický ovál jsme, oproti původní představě investora, posunuli k potoku a běžecký tunel s tribunou umístili na ‚správné‘ západní straně – mezi ovál a Zimní stadion. Vznikl tak nový a přehledně uspořádaný kus města a zároveň příjemný nástupní prostor do dalších objektů. Dobrý urbanismus města jako celku i umístění stavby do území je základ, bez kterého kvalitní stavba vzniknout nemůže. Líbivá ano, dobrá ne.“

 

Sportovní areál Sladovka v Benešově od ateliéru VAS plní zároveň městotvornou funkci pomocí vymezení areálu výstavbou budovy se zázemím. | Zdroj: archiweb.czSportovní areál Sladovka v Benešově od ateliéru VAS plní zároveň městotvornou funkci pomocí vymezení areálu výstavbou budovy se zázemím. | Zdroj: archiweb.cz

Žďár nad Sázavou

Proměnu Žďáru lze sledovat již od přelomu 19. a 20. století, kdy je zde postavena železnice a vznikají první (především obuvnické) podniky. Došlo též k prvním větším zásahům do staré zástavby města. Ráz města se zásadně proměnil po druhé světové válce –⁠ v posledních dnech konfliktu byla zničena nebo poškozena řada zdejších domů. Po válce zde byly roku 1951 vystavěny strojírny a slévárny ŽĎAS a také došlo k několikanásobnému vzrůstu počtu obyvatel. To mělo za následek vznik nových panelových sídlišť. Jako by toho nebylo málo, v 70. letech 20. století bylo rozhodnuto, že by se měl Žďár nad Sázavou stát „moderním socialistickým městem“. Kvůli tomuto záměru byly asanovány historické (i historicky cenné) objekty v centru města, jež nahradila panelová výstavba a obchodní střediska.

Pokud se do Žďáru vydáte za kulturou, kromě památky UNESCO, kterou je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, stojí za vidění i blízké Muzeum nové generace v objektu původního pivovaru žďárského kláštera. Za jeho architektonickým provedením stojí členové Roháč Stratil Architektonický ateliér, kteří zde pracovali s výtvarnými i divadelními instalacemi včetně projekcí animovaných obrazů. Co se urbanismu města týče, byla v nedávné době dokončena druhá etapa rekonstrukce ulice Nádražní podle návrhu GRIMM ArchitektiO rekonstrukci povrchů na náměstí Republiky se postaralo studio RAW, Tomáš Rusín a Ivan Wahla popisují: „V návrhu byl kladen důraz na kompaktnost řešení. S ohledem na historický význam prostoru byla zvolena dlažba z přírodních materiálů. Hlavní plocha náměstí zachovává výškové dělení na dvě úrovně, které se v jižní části postupně vytrácejí a umožňují bezbariérové propojení obou ploch. Barokní morový sloup od Jakuba Steinhubla z roku 1706 vnímáme jako nejdůležitější kompoziční prvek náměstí, proto jsme v jeho ose umístili časovou linii – deskovou žulovou dlažbu s bronzovými deskami nesoucími základní časové mezníky ve vývoji města. Spodní část náměstí je koncipovaná tak, aby umožňovala pořádání nejrůznějších společenských akcí a setkání.“

 

Rekonstrukce náměstí Republiky od architektonického studia RAW dává vyniknout morovému sloupu a využívá i původní žulové kostky. | Foto: Bořivoj Čapák | Zdroj: archiweb.czRekonstrukce náměstí Republiky od architektonického studia RAW dává vyniknout morovému sloupu a využívá i původní žulové kostky. | Foto: Bořivoj Čapák | Zdroj: archiweb.cz

V rámci revitalizace místních parků a rozšiřování cyklostezek v okolí přibyla dřevěná lávka na Farských humnech od ateliéru Refuel –⁠ Zbyněk Ryška (který zastává i pozici městského architekta Žďáru) přibližuje: „Na Farských humnech až do poloviny 20. století končilo město. Prostor byl nevyužitý až do začátku 21. století, kdy byl na tomto místě vybudován park. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem a je součástí širšího projektu rozvoje cyklotras ve městě a revitalizace parku Farská humna. Je vedena přímo jak v půdorysné stopě, tak v podélném řezu. Z předmostí jsou navrženy schody k řece, které umožní přímý kontakt s vodou. Železobetonová deska lávky, nesená ocelovými profily, je po obou stranách lemovaná zábradlím tvořeným dřevěnými prkny, kotvenými z vnější strany lávky.“

 

Dřevěná lávka na Farských humnech od ateliéru Refuel napomáhá pěší a cyklo dopravě v okolí města. | Foto: Kamil Saliba | Zdroj: refuelworks.comDřevěná lávka na Farských humnech od ateliéru Refuel napomáhá pěší a cyklo dopravě v okolí města. | Foto: Kamil Saliba | Zdroj: refuelworks.com

Ústí nad Labem

Ústí má za sebou největší asanace ze všech zmíněných měst. Během 19. století se otevřelo bouřlivému rozvoji dopravy a průmyslu (cukrovary, lihovar, textilní výroba a od roku 1856 i chemická továrna). Stejně tak bouřlivě stoupaly i počty obyvatel většinou německé národnosti (Čechů zde žilo asi 20 %). Za druhé světové války zažilo město jedny z nejničivějších náletů na našem území –⁠ v dubnu a květnu 1945 při nich bylo zabito více než 400 lidí, byla kompletně zničena čtvrť Ostrov, zničeny další stovky domů v centru a poškozeny základy kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je dodnes vychýlen ze své původní osy. Poslední ranou bylo schválení plánu komplexní přestavby ze 60. let, kvůli kterému byla v následujících desetiletích zbourána většina historické zástavby v centru, kterou nahradily domy ze 70. a 80. let.

Ústí se pomalu vzpamatovává ze své komplikované historie, z historických objektů byla v nedávné době zrekonstruována například secesní hřbitovní kaple ve čtvrti Krásné Březno, opravena byla také historizující budova Městských lázní od vídeňského architekta Petera Paula Branga a vzniká i zázemí kolem jezera Milada. Jedním z nejpatrnějších zásahů současnosti je dostavba kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně s budovou knihovny a multifunkčního centra od ateliéru SIAL, za zmínku stojí také minimalistický památník holocaustu od Michala Gabriela v Městských sadech. Další významnou realizací, která se podepíše na podobě města, je projekt Evropské knihovny sestávající z rekonstrukce historické vily Kind a již realizované přístavby depozitáře Severočeské vědecké knihovny od atelieru AVN.

 

Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem od atelieru AVN vznikl v rámci projektu Evropská knihovna. | Zdroj: atelier-avn.euDepozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem od atelieru AVN vznikl v rámci projektu Evropská knihovna. | Zdroj: atelier-avn.eu

Ukázkou citlivé adaptace objektu na novou funkci je přeměna původního objektu tiskárny na hostel CMYK, o které nám pověděl více Pavel Plánička z 3+1 architekti„Vztahy s okolím a historické souvislosti jsou vždycky limitem, avšak vítaným, protože jsou výchozím bodem našich úvah a projekční práce. Kontext je vlastně sám o sobě ‚základním kamenem‘. Navrhovat bez ohledu na okolní podmínky vlastně nejde, nebo je to minimálně násilné, bezohledné a nahodilé. Relativně celistvá historická stavební struktura domu je v těchto končinách spíše souhrou příznivých náhod, navíc zde byla řídce vídaná snaha stavebníka o vědomou návaznost na historii domu a jeho okolí. Při hledání směru a smyslu rekonstrukce se k nám tedy neodbytně vracely místní historické souvislosti i motivy tisku. Při uvažování o jeho tematizaci jsme se posunuli k současnému barevnému provedení a čtyřbarevný CMYK se nám dobře strukturálně hodil ke čtyřem podlažím domu. Barevnost byla použita k orientaci v domě. Použité obrazy tematizují historii budovy (přízemí), místní plošné bourání (1. patro) a tisk (2. patro).“

 

Hostel CMYK v Ústí nad Labem od 3+1 architekti odkazuje na historii budovy, ve které bývala tiskárna. | Zdroj: 31architekti.czHostel CMYK v Ústí nad Labem od 3+1 architekti odkazuje na historii budovy, ve které bývala tiskárna. | Zdroj: 31architekti.cz

GALERIE

Axl

130 thoughts on “Píšou o Humpolci: Česká města vstávají z popela. 5 míst, která nepatří mezi nejkrásnější, přesto mají co nabídnout

 1. Škoda, že z významných podnikatelů je Zdeněk Rýzner jediný, který si uvědomuje přidanou hodnotu kvalitní architektury nejen pro naše město.

  Zbytek škoda mluvit, architektura, která je vyčichlá již v době svého vzniku.

  Město by se mělo inspirovat u sester Čermákových, u bratrů Rýznerových, Po jejich stavitelských aktivitách zůstávají ve veřejném prostoru díla, která jsou časem víc a více doceněná a přináší Humpolci další přidanou hodnotu.

  1. Bohužel ke kvalitní architektuře jen peníze nestačí. Pokud jako investor nemáte vkus, oko pro detail a v neposlední řadě odvahu, tak to vždy dopadne stejně, splácaná budova bez nápadu, po které během pár let zůstává pachuť a promarněná šance.

   Pivovarské “podnikatelské baroko” nám budiž v centru města mementem.

   1. JJ, Le Corbusier, Niemeyer, Gočár, Rýzner a Machek.
    Zbytek je póvl.
    Škoda že nám poslední dva z výše zmíněných v Humpolci ani po vyhraných volbách nebudou moci z titulu morálky a střetu zájmů nic nepostavit a Humpolec bude muset zůstat – s vyjímkou Osmičky – hnusným městem.

    1. Nebudou… nic… nepostavit. Není to až moc záporů naráz? Každopádně chválím váš komentář ke střetu zájmů. To se bohužel poslední 4 roky na radnici účelově přehlíží. Důkazem toho je Bruknerův kamarád revírník městských lesů, kterému se každý rok přidává nenápadně na odměně, nebo knihkupec starosta a jeho dodávky knížek do škol a školek, které se za dobu, co je v úřadu, hooodně navýšily. Na to už upozorňuje Pav. Hrala ze Stan.

    2. machek je architekt? co navrhnul? ja od nej jeste nic nevidel. Ryznerovo architektura taky neni pro kazdeho, cimz ji nezavrhuju. Me se ale nelibi.

   2. co to kecas? ze se ti to nelibi, neznamena ze je to hnusny. nekomu se zase nemusi libit cerna nebo orezly plech

 2. V každém oboru máte lidi na špičce, průměrné a podprůměrné neřkuli špatné.

  Je dobře, že zde působí studio Schwestern či Rýznerův OK PLÁN. S každou další stavbou, která po nich zůstane je Humpolec hezčí. Nemusíte s tím souhlasit, ale je fakt, že stavby jako Plecháč, chata Másílko, park Stromovka, Hranipex, hotel Fabrika či 8smička, vyhráli několik architektonických ocenění.

  Bylo by fajn, kdyby do Humpolce přicházelo více renomovaných architektů, skvělým příkladem je Litomyšl, ale to by též město muselo tuto kvalitní architekturu chtít. Jak už bylo psáno výše není to jen o penězích.

  Bohužel za 30 let novodobé historie města, jsou zde jen dva zdařilé projekty financované městem Humpolec, rozhledna hradu Orlík, park Stromovka. Zbytek je průměr nebo podprůměr. Povinně na exkurzi do Litomyšle.

  1. Něco na tom bude. Oproti tomu Mikádo paní místostarostové dosáhlo maximálně na čestné uznání.

   1. Dovolím se drobně ohradit – soutěž „Stavba Vysočiny“ není již dlouhá léta bohužel měřítkem kvality výstavby (čím dál méně účastníků, cenu dostávají pomalu všichni apod.) Druhá připomínka – to, že něco dostane „pouze“ „čestné uznání“, není ostuda, ať již je to v jakémkoliv oboru.

    frrrr

  2. ono taky tu moderni architekturu musi nekdo zaplatit. Nemam nic proti architekture Ludka Ryznera, byt se mi nelibi. Plechac povazuju za neobyvatelny a bily dum v Nerudovce za vylozene hnusny. Ale uznavam, ze prave proto asi nejsem architekt

  3. nezapomente na MHA. To je taky LR. Za to mu ale neodpustim tu kamennou a betonovou plochu co vznikla pred postou. Tam je podle me vylozene malo zelene. Tam to chtelo rozbit parcikem.

   1. A v Blansku krásné autobusové nádraží. To u nás je ostuda. To tzv.Icom svoje splácal jako když kočička s pejskem pekli dort. A navíc na místě,kde nemá co dělat. Je pravda,že zeleně rapidně ubývá. U pošty hrůza a u Spolkáče před 8.patrovým domem nic moc. Parkoviště před vchodem do Spolkáče bych zrušila a osadila zelení.

     1. v hicech se hodí každý kousek zeleně, pokud tedy netoužíte po 47 stupních ve stínu jako třeba v centrálním Španělsku

 3. Autor textu nezná pořádně historii Humpolce a píše mnohdy nesmysli. Osmička je pojmenována podle provozu 08 závodu 01 Sukna. A psát o Čemolenu jako o pokračování tradice textilního průmyslu v Humpolci je úplá pitomost. Mám ten dojem, že se Rýzner a spol. vůbec neptají pamětníků textilu v Humpolci a tahají sem nějaké tzv.experty odjinud, kteří o Humpolci vědí kulový.

  1. Sundejte si ten červený anti Rýznerovský hadr z vaší hlavy.
   Rýzner a spol sem nikoho netahá. Přečtěte si článek, to je práce novináře, který píše o 5 městech, které vstávají z popela, díky počinům lidí a architektů.

   1. To je přeci humpolecký standard, za všechno špatný dokonce i za novinářské chyby, může Rýzner.

    1. To víte závist je mocná čarodějka. Rýzner je nejúspěšnější a nejbohatší podnikatel v našem malém městě. Podnikatel, který každý rok zde utratí a finančně podpoří projekty, mnoha miliony korun. Jeho úspěch a filantropie vysoce převyšuje i pana Bernarda a tak je potřeba za každých okolností plivat špínu. Rýzner není součástí místní ODS nebo klientelistické větve, opak je pravdou, poukazuje na nepravosti, švindly , porušování zákonů atd.

     Je potřeba neustále dehonestovat Rýznera. Možná i z toho důvodu podepsalo 15 zastupitelů hanopis, za co je dnes Rýzner žaluje.

     Ukázat všem lidem v Humpolci, že lhát a dehonestovat Rýznera je “správná cesta” a tak se mnozí hlupáci rádi přidají ať se jejich frustraci uleví.

     1. On je tak skvělej ten pán, že když konečně mohl jít do boje o radnici tak raději nekandiduje. A já bych opravdu byl rád,kdyby starostoval, třeba by se to zase hnulo o kus dál. Ale umět převzít odpovědnost je umění, které místní továrníci a velkokapitalisté ovládali možná za první republiky,ale nyní ne.

 4. „…Cowork…přináší kavárenskou kulturu…“

  je nějaký zásadní rozdíl, když si dám kávu v Coworku nebo v kavárně u Koně nebo u Janičky?

  1. No samozřejmě. Do Coworku chodí mladí dobře oblečení jazykově vybavení manažeři. Jinam chodí ti ostatní.
   Tak mne napadá, zda po volbách bude pro některé z nás zřízen dinopark a pro některé salaš…

   1. Opět pláčete hezky, ale na blbém hrobě. Článek psal novinář, nikdo neví proč to napsal jak to napsal. Zetejte se ho, neřešte to na humpolaku.

 5. A jakýho pána myslíte, že ho nejste schopen ani jmenovat.

  A ohledně Rýznera před rokem jasně deklaroval proč vystoupil z Huga, myslím že jeho jednání je velice slušné. A pokusit se zlikvidovat korupci a rozkrádání peněz na našem městě, je víc záslužné, než zde starostovat.

  1. No jako starosta by musel ukázat co doiopravdy umí,jak by jednal nejen zde v rámci města. A to je otázkou,jak by se mu to dařilo.

 6. Tvorba OK Planu se mi libí, i když uznávám, není pro každého. Ale to je přece dobře. Co už se mi teda nelíbí a přímo mě štve, že město dopustilo postavit bytový dům vedle Jenčovy vily. Vypadá to přímo šíleně a zase jsme přišli o hezkou památku. Nejvíce mě zarazilo, jak rychle bylo schváleno stavební povoleni, které dle slov pana Bruknera nejde jen tak rychle vyřídit. A tady to šlo. Že by to bylo tím, že žadatelem byl pan Joukl z kraje? Tak to si musíme všichni sednout na zadek a pohnout se všim , co požaduje. Co kdyby se náhodou někdy městu hodil. A další rychlost místního úřadu se schválením pokácet vzrostlé stromy v této zahradě. Některé opravdu byly suché,ale většina opravdu zdravých. Pro jistotu jsem si udělal foto pokácených zdravých stromů, až budu někdy potřebovat odstranit nějaký svůj strom a úřad mi bude dělat problémy, jako se to děje, tak budu chtít měřit stejným metrem pro všechny, ne jen pro pana Joukla.
  Vím, že se soukromy majetek v podstatě může prodat komukoli, kdo platí nejvíc, ale dopustit takové zvěrstvo, aby tak těsně vedle prvorepublikové památky stála stavba naprosto odlišná, to se fakt může stát jen tady.

  1. někomu ta prvorepubliková vila se zahradou patřila, developerům ji někdo prodal s tím že určitě věděl že hledají parcelu na bytovku, takže primární odpovědnost leží na minulém majiteli, který „to dopustil“

   Neznám roli pana Joukla, to je ten šíbr z ČSSD co šel málem sedět za skandál s auty pro silničáře, ne? Pak ještě bylo kritizováno poskytování dotací jeho manželce. Každopádně byty prezentují Jakšové, aktuálně se snaží je udat jako družstevní.

  2. Mnoo jen moje osobni zkusenost. Ja tedy tady na Vysocine nebojuji ani tak s vedry, jako vetsinu roku se zimou. A s listim co mi vitr privane s obecnich stromu. No a nafoukat jej zpet z meho pozemku na obecni stoji muj cas a penize.

   1. A co takhle to listí shrabat a zkompostovat (ať už na obecním nebo vlastním kompostu), to by peníze nestálo… Lidem začíná vadit každá maličkost a podstatné problémy neřeší:(

  3. To bylo rychle povoleno tím pánem, co sedí na stavebním úřadě už pěknou řádku let. Holt když se mu někdo „zalíbí“ tak jde veškeré povolení dohromady a rychle. Jinak je to zdržovačka na půl roku minimálně. Holt klientelismus funguje neustále, obzvláště na naší radnici…

  4. Je potřeba už přestat pořád bránit stavby první republiky. Dnes rozhoduje ten kdo prodává a kdo kupuje. Majitelé rozhodli,že prodají a hotovo. Chtěli jste všichni soukromé vlastnictví,tak ho máme a to je bohužel v mnohých případech i kámen úrazu.

    1. No ono platí, že nepřítel může být nakonec koaliční partner. Ale to by z ODS museli nastoupit opravdu noví zastupitelé komplet. Bendl, Čáp a spol by museli odejít.

 7. Ty vyjmenované kauzy Joukla jsou pravda, to se hodně řešilo. Je take pravda, že bývalý majitel vilu prodal, to je v pořádku, ale mě zaráží ta rychlost úřadů vše schválit v tak krátké době, to běžný občan má smůlu, to je fakt. Asi všichni, kdo stavěli nebo staví mi dají za pravdu, že za 3 měsíce se to málokomu povede zařídit.

 8. Můj neoficiální tip podle toho, které strany a hnutí už jsou brány za ty, co budou kandidovat,
  Toto rozdělení mandátů může být nakonec i možné..

  ODS 4
  KDU ČSL 1
  STAN 2
  ČSSD 3
  HUGO 4
  KSČM 1
  Piráti 1
  STO 1
  ANO 4

   1. ČSSD minimálně vidím dva mandáty..Mají dvě nové tváře v první sedmičce kandidátů s aspirací na mandát..

  1. bohužel nám zůstane tradiční koalice s podporou soudruha Vystrčila, poslední 4 roky ve skanzenu dinosaurů

   ODS 5
   KDU-ČSL 2
   ČSSD 2
   STO 1
   KSČM 1

   ANO 4
   HUGO 3
   PIRÁTI 2
   STAN 1

   1. ODS už neudělá 5 mandátů. Kdo by je volil, když vidíte jejich starostu a místostarostku? U ostatních odhadů jakžtakž, pak ale ANO 3, HUGO 4, STAN 2. HUGO bude bojovat o první místo s ODS, o tom není pochyb.

     1. To je potíž, že co jednomu připadá nenormální, pro druhého může být v pohodě. Ale k tomu pasuje respekt k různým názorům, a to být moc těžký disciplína pro malá Čecháček.

     2. No třeba ODS a ČSSD mají za sebou toho tolik, že by si člověk myslel že je nikdo nebude volit. Vyprodali pod cenou republiku, díky nim známe tunelování, lobbisty, kmotry, přesto je pořád lidé volí. A všichni ti, co jim háží hlasy, se určitě považují za normální…tak asi tak k tomu STO. Pikantní by bylo, kdyby dostaly rovných STO hlasů 🙂

     3. Pokud STO vede Z. Mikulášek a dvojka je B. Kaňová a na soupisce mají taky fotbalisty a I. Kostřicovou, tak nějaký mandát asi udělají.

    1. Kdo bude volit Kostřicovou. To je přesně ta dáma, která čtyři roky mlčela a nepromluvila. S tou to STO nevytrhne

     1. Tak ale je to učitelka a znáte preference. Přiklady táhnou – Kučera, Štěrbová, Dalík, Kostřicová, Mikulášek. A teď k nim přibudou Jůzl a Škrabánek. Pivo vsadit na to. 😀

 9. Doufám, že humpolecká ČSSD se nedostane do zastupitelstva. S tím co tady předvádí přes 20 let, by si to zasloužili.

  A humpolecká ODS neobhájí 5 mandátů, zbytek je mi ukradenej

  1. ČSSD udělala největší chybu, že za účelem získání hlasů povolává na kandidátku I. Balnohovou a K. Namysla jako nestraníky. Lidi, kteří sedí v zastupitelstvu už příliš dlouho a mají za sebou zvláštně odvedenou práci. Pan Namyslo mj. kauzu poldr a p. Balnohová zpustošenou TJ Jiskra, kam na poslední schůzi zastupitelé museli poslat 1,5 mil., aby tato jednota nepadla. Tihle dva se nikdy neodpojili od vládnoucí koalice, ač čtyři roky sedí v opozici. Jako ČSSD utrpěla porážku v parlamentních volbách , může se stát obdobné v těch komunálních. Nejhorší pak bude, až nám obyčejným obyvatelům lidé z ODS, KDU, STO a ČSSD začnou vnucovat do schránek jednu společnou brožurku s titulem „VOLTE OSOBNOSTI, NE STRANY“. Nestraníci z ČSSD /ani z ODS a KDU/ bohužel osobnostmi nejsou. To bude jen další z jejich lží a manipulací.

   1. Kdyby tady existovala normální kontrola, tak by se tu neděly podivné věci jako když Květoslav Namyslo opakovaně odpouští firmám miliony na pokutách za nesplněné termíny. Jaké to pro Namysla mělo následky? Žádné. Pak se nedivte že by se choval dál stejně. V jiných městech si toto hlídají, Humpolec rozdává miliony. Na MIKADU i na Rašínově ulici město přišlo o hezkých pár milionů. V hlavní roli pan zastupitel Namyslo. Pamatujte si to až mu budete chtít křížkovat hlas. Nedivte se že není na kanalizaci na Stromovce, když vrchnost rozdává jinde.

     1. No je bláhovost si myslet,že všech 21 jsou osobnosti. Je to tým sestavený k novým volbám a opírá se o své čtyři zastupitele,které má v tomto období.. Ale nikdo neví jak případní jiní ,kteří by byli úspěšní a lidé je zvolí, budou řešit problémy období 2022-2026

     2. Jedinými volitelnými z této party je pan Ťoukálek a paní Žaloudková, ostatní nemají šanci.

   2. bylo by fajn, kdyby se staré struktury daly už před volbami do kupy, ať se ví kdo je kdo
    SPOLU by mohly jít do opozice, aby ti noví nepodlehli svodům

     1. republikově jsou spolu ODS+TOP+KDU
      piráti šli pod stan a už prý víc stanovat nebudou

    1. A využije teda nějak ODS a KDU ty výsledky ankety, co platil pivovar a vydávala se jakoby za průzkum veřejného mínění v Humpolci? Bylo to někdy před prázdninami, co chodili po ulicích města pánové s notebooky a ptali se lidí.

     1. A už se teda ví, kdo tehdy zvláštní průzkum objednal a platil? Byla to zastřeně ODSka, jo? Tak logicky kdo jiný, že jo. To dá rozum. Nikdo nemá takovou pifku na HUGO jako oni. Ty otázky, co si ještě vybavím byly hodně návodné. A nejlepší ta týkající se návratu ex-starosty Kučera. LOL. Jak se zdá, nakonec na jejich kandidátce skutečně sedí!

  2. No když voliči z kandidátky ČSSD vybírají jen pořád Namysla a Balnohovou a bojí se dát prostor jiným, je to těžké. Pak tady skupinka škarohlídů pláče na touto dvojicí.

 10. Doufám, že ANO získá minimálně čtyři mandáty a hlavně pak post starostky, ODS by měla jít už konečně od válu, současný starosta je prostě nevolitelný.

  1. Bude dost záležet na jménech. Jinak jo, ANO má pořád v ČR podporu velikánskou. Kdy ANO vykopne kandidátní listinu, ví se?
   Čas zveřejnit platí pro všechny, ať máme z čeho vybírat. Zatím jsem viděl jen jména z HUGO – tradičně první s kůží na trh se silnou kandidátkou, zajímavým programen a hezkou prezentací na webu – a STAN, kde je plno nových a zajímavých tváří.

   1. HUGO může doplatit na novou nabídku dalších stran a mít problémy obhájit počet zastupitelských mandátů, ti co volí pořád ODS a spol neodradí ani krach města

    1. Krach města třeba ne, ale stávající starosta úplně s přehledem. Za 4 roky ukázal, jak výborný starosta je. To stačí na mínus mandát pro ODS a +1 pro HUGO.

     1. problém je v počtu lidí ochotných jít volit

      kolik lidí ze Stromovky místo nadávání zvedne zadek a jde k volbám?

      je jasné že stará parta kanalizaci nikdy neudělá, takže Benátky každý druhý rok do nekonečna

   2. Zveřejnění kandidátky je čistě v rukou strany nebo hnutí.. Není zákonem určeno,kdy to představí

 11. Myslím si, že příznivci změn v Humpolci mohou volit HUgo, Piráty a Stan a pokud to vyjde koalice je hotova.. Na co strachy z dinosaurů..

     1. Tady se diskutuje a vaří z vody.. Musíme počkat jak rozhodnou voliči

    1. Taky čekám na zveřejnění. Pár jmen už prosáklo na facebooku – Stan. Žaloudek, Martin Hendrych, Pe. Machek (ne ten z Huga).

     1. Hm takže Žaloudek jako dlouholetý bývalý člen ODS přehodil výhybku k Pirátum, opravdu vynikající politický přemet. Hendrych s Machkem hledali asi dlouhodobě kam se vrtnout, když spolek Pro Humpolecko šel do kytek. Tak našli.
      Bude to zajímavé, Piráti v Humpolci budou v situaci, kdy republikově jsou v koalici s ODS a tady budou patřit k novým štikám v rybníce, jak je tituloval legendární pan Klap

     2. Já se vůbec nedivím, že p. Žaloudek v místní ODS raději skončil, i když tuto buňku kdysi spoluzakládal. Stačí se podívat na zástupce ODS a jejich styl komunikace s lidmi atd. Pirátům fandím, do místních rozbouřených vod přicházejí akorát včas.

     3. Ti lidé použili značku „Piráti“ jen proto, že se to hodí a nemusí sbírat podpisy, jinak s nimy nemají žádné vazby.

 12. A neskončil náhodou on pan Žaloudek v ODS předevševším proto, že byl již dlouhodobě pro něj asi ve velmi „nekomfortní“ situaci zakládajícího člena místní ODS, jejíž starostu se nedávno a neúspěšně pokoušela odvolat jeho manželka paní Žaloudková , zastupitelka za HUGO ? A vida, náhle je z něj v cuku – letu Pirát z Humplíku. Na to už člověk opravdu potřebuje mimořádně silný Žal(o)udek. Transformace roku 🙂 Nemyslíte?

  1. Určitě jeden z možných adeptů. Za mě je takovým nominantem politického kotrmelce taky:
   1. Zdeněk Mikulášek, který chtěl vést kandidátku ANO, ale když ho v Pelhřimově vypoklonkovali, protože se dohodli s A. Štěrbovou, rozhodl se postavit kandidátku STO (mezitím to ještě zkoušel u Pirátů)
   2. Ilona Kostřicová, která opakovaně kandidovala za ANO, ale poté, co zasadila dýku do zad p. Štěrbové, bylo jasné, že místo na kandidátce ANO už nebude, a tak jde taky za STO.

   To jsou charakterní poSTOje, co?

 13. Mě se fakt moc líbí, jak si tady někteří lidé píší sami sobě komentáře, odpovídají si a notují si sami sobě. To je fakt teda prča! Vedou si tak vlastně takovou malou diskuzi sami se sebou a myslí si, že ostatní to budou baštit a ty jejich názory přebírat. To pobaví.

   1. Vyborný nápad. Obzvláště u anonymní diskuze. Ještě by to chtělo nějakou Stb, trestní tribunál a všechny umlčet, protože pravdu určujeme my. Takový ruský model. Jo a práskače samozřejmě taky. To ale v našem městečku nebude žádný problém.

    1. O popřevratovém režimu v Humpolci nejlépe vypovídá realita této diskuze. Lidé si dovolí sdělovat svoje názory na správu města (až na výjimky jako je pan Klap) jen anonymně. Je to opravdu to, co jsme v roce 1989 chtěli a zvonili pro to klíči na náměstí? A když je nějaká šance dát možnost řídit město novým tvářím, tak se na ně nakydá co se do nich vejde. Jen aby se nic nezměnilo.

     1. A „anonymní kydání“ na současné správce města je v pořádku?

     2. v pořádku tady není evidentně vůbec nic, společnost je tak „demokratická“ a „svobodná“, že se lidé vyjadřují bez obav jen anonymně

      33 let od konce vlády KSČ je to prohra nás všech

     3. Opět nesouhlasím, společnost je svobodná, jelikož i anonymní vyjádření je součástí svobody slova.

      Asi jste nežil v době komunistické diktatury.

      Psát takto o soudruhu Vondrákovi t. č. předsedovi MNV, i kdyby anonymně, tak to bude šetřit policie a viníka pošle do basy za rozvracení republiky.

      Važme si svobody a demokracie, ale zároveň si zvykněte, že v Humpolci máme konečně aktivní a silnou opozici, která má i své sympatizanty.

      Skončily časy pohody a klídečku, kdy psi štějali a karavana táhla dál.

      Uvidíte po podzimních volbách, přiznejme si, že společnost, ať už jako celek nebo jen ta humpolecká je rozdělená a každý si chválí ty své představitele. A pokud tito představitelé dodržují zákony České republiky tak je vše v pořádku.

      Jeďte do Ruska, Číny nebo KLDR pokud hledáte “ klid na práci”

     4. Nikde nepíšu o klidu na práci a nehoruji po poměrech jako v Rusku, KLDR nebo Číně.

      A na rozdíl od Vás tam nikoho neposílám, ani neradím po vzoru místních politiků „odstěhujte se z Humpolce“.

      Prostě mi současné poměry, kdy se lidé bojí diskutovat jinak než anonymně, nepřipadají jako nějaký vrchol demokracie.

      A proč se lidé vyjadřují anonymně? Asi mají obavy ze msty oponentů. Tak daleko to pravda a láska v ČR dotáhly…

      A ano, za tento stav nesou odpovědnost všichni kdo tu politiku provozují.
      Jestli jim to takto vyhovuje, tak pošlapali vše co hlásal Václav Havel.

     5. Holt musíte najít odvahu, jako VH, založte si Fb a můžete diskutovat i neanonymně a uvidíte, že se nemáte čeho bát.

      Hlavu vzhůru a trochu optimismu a odvahy, věřte že naše demokracie není tak špatná, jak si myslíte.
      Hezký den

     6. Pravda. Odstěhovat se z města, to radil panu Klapovi opakovaně bývalý starosta Kučera, že?

 14. Přečtěte si hugo fb nebo rýznerův fb.

  V posledních letech jasně a fakticky dokládají, co se zde děje.

  Padlo trestní oznámení. Žaloba kvůli pomluvě.

  Jsem přesvědčen, že drtivá většina anonymů zde na humpolaku, vychází z těchto podkladů.

  Pokud je zde policie, která něco šetří přes rok, neberu to jako kydání špíny,

  1. Pouze výrok soudu na základě policejního šetření (pokud tam věc dospěje) má vypovídající hodnotu.
   Vše ostatní je bezcenné.

  2. Vy nám tu mícháte dvě věci. Jedna věc jsou trestní oznámení, žaloby, atd… Chápu, že někteří by moc rádi lynčovali už dopředu, ale pokud se někdo vymezuje a kritizuje praktiky současných „dinosaurů“, neměl by se jich sám dopouštět a rozhodnutí jistě přenechá orgánům demokratickým režimem k tomu zřízeným.
   Kydání špíny je pak druhá, samostatná kategorie.

   1. Nikdo zde nikoho nelynčuje, co to plácáte za voloviny. Jediný kdo zde trestní oznámení veřejně neustále shazuje je starosta Kratochvíl. Chápu nemáme v ČR přijatý zákon o oznamovateli, tak se starosta a spol naváží do Rýznera, aby se jim ale takové chování nevymstilo.

    A pokud máte podezření, že opozice též nechává rozkrádat majetek města nebo tomu napomáhá, konejte svojí občanskou povinnost a oznamte to na policii.

    Myslím, že policie si určitě ráda Humpolec velice zevrubně proklepne.

 15. Jisté je,že do času voleb Policie asi nerozhodne tak se bude nadávat a spekulovat dál..I kdyby vyhrál zlatý svatý

   1. Netuším o jakém účelovém kydání mluvíte.

    Je zde trestní oznámení, které rok už policie prověřuje. Pokud by to bylo účelové, bylo by to dávno odloženo.

    Naopak jsem přesvědčen, že tyto kydy o kydání špíny, vypouští podporovatelé koalice a modlí se, aby policie nikoho neobvinila ještě před volbami. Jelikož to by bylo pro současnou koalici, jak rána mezi oči.

   2. Máte pravdu. Probíhá zde dlouhodobě účelové kydání na možnou politickou konkurenci. Každý, kdo vstoupí na kandidátku potenciální opozice, je terčem. Kydali jste na Štěrbovou při její první kandidatuře, kydáte na lidi z Huga, jistě přijdou na řadu STAN a Piráti. Každý, kdo chce změnu, je pro vás nebezpečný. Hlavně žádné změny. A už vůbec ne lidi, kteří s vámi nejsou provázáni kšefty a známostmi. Paní Kaňová a další lidé z prověřené kandidátky pana Mikuláška se jistě vašeho kydání bát nemusí. Kdo spolupracuje a je loajální, ten je ušetřen.

    1. Paní Štěrbová kandidovala poprvé do zastupitelstva v roce 1994 za KDS a skončila jako první. Už tehdy její kandidaturu lidé ocenili a dostala se do rady města.

 16. A ví se kolik stran a uskupení tedy vlastně bude oficiálně? Konec registrace byl v pondělí.

  Co jsem mluvil s některými lidmi, kteří na kandidátkách spolupracovali a lidi sháněli, tak opravdu je to těžká práce i rok a déle trvající.
  Lidé zájem velký nemají. Mnoho výmluv,proč kandidovat nechtějí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zjisti, jak na tom jsi!

Čt Čvc 14 , 2022
V rámci akce Zjisti, jak na tom jsi! anonymně a zdarma testujeme zájemce na infekční nemoci (HIV, žloutenka B, žloutenka C, syfilis). Není potřeba se objednávat, ale stačí pouze přijít v daný termín a čas na dané místo.
Zjisti, jak na tom jsi!

You May Like

Témata