Po stopách historie

1

Ve čtvrtek 22.6. byla otevřena nová městská naučná stezka Po stopách historie.


Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“
prochází historickými částmi města Humpolec a její trasa měří bezmála 5 km.

Výchozí
bod trasy je umístěn na největším
humpoleckém náměstí (Horní náměstí), kde
mj. stojí nejvíce historicky i kulturně
cenných budov a je zde také soustředěn turistický informační servis – infotabule s mapou
města a základními turistickými informacemi, turistická i cykloturistická mapa
okolí města, a turistické a cykloturistické rozcestníky.

Jednotlivé
panely stezky jsou umístěny v těsné blízkosti historických budov a
informují ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) o historii a významu
budovy, popř. zajímavosti, která se k tomuto místu váže, text je doplněn
obrázkovým detailem zajímavé části interiéru. Pro snazší orientaci je na
každém panelu celková mapka stezky
s vyznačeným bodem, kde se právě nacházíme.

Celkový počet panelů: 10 ks

Jednotlivá
zastavení:

1. Muzeum Dr.Aleše Hrdličky

2. Kostel sv. Mikuláše

3. Budova spořitelny

4. Budova městské knihovny

5. Evangelický kostel

6. Gočárův dům

7. Židovská synagoga

8. Toleranční kostelík

9. Kostelík sv. Jana Nepomuckého

10. Budova
městské radnice

Naučná
stezka „Po stopách historie“

1. Muzeum
Dr.Aleše. Hrdličky

Původně v těchto
prostorách bývala škola, jejíž kamenné základy byly položeny v roce 1851.

Navštěvoval ji také dnes
světově proslulý antropolog, humpolecký rodák Dr. Aleš Hrdlička, bývala tu i
knihovna a čítárna. Od r. 1935 tato budova
slouží pro potřeby muzea, v němž je možné zhlédnout tři stálé expozice a
stálou výstavu minerálů. Ve výstavním sále v přízemí se pravidelně obměňují
výstavy obrazů a dalších uměleckých děl.

2. Kostel
sv. Mikuláše

První zmínka o této
nejstarší stavební památce města se vztahuje k r. 1233. V průběhu
staletí prošla několika stavebními proměnami a chrám je v odborné
literatuře uváděn jako ukázka vývoje českého stavitelského umění. V roce
2004 byla provedena nákladná oprava pláště věže kostela a ve stejném roce
humpolecký rodák, žijící v USA, věnoval do kostela unikátní varhany
v hodnotě 4,5 mil Kč.

3.
Spořitelna

Stará soudní budova,
sehrála v historii města významnou úlohu. Od propuštění města
z poddanství v ní sídlila radnice, v r. 1848 tu promluvil
z okna radnice K.H.Borovský jako právě zvolený humpolecký poslanec do
říšského sněmu. V roce 1906 k uctění památky 50. výročí úmrtí zde o
K.H.Borovském přednášel dr.Karel Kramář, pozdější předseda čs. vlády a 4.11.1906
přijel i T.G.Masaryk. U příležitosti 100.výročí od doby, kdy zde Borovský
pronášel svůj projev, byla na této budově odhalena pamětní deska
s reliéfem od sochaře J. Šejnosty.

4.
Městská knihovna:

V r. 1807 se stává
Humpolec svobodným městem a je zde postavena v roce 1873 nová radnice –
současná knihovna. Projekt zpracoval architekt Josef Zítek, který v té době
pracoval na projektu Národního divadla. Vznikla tak reprezentativní budova
v novorenesančním slohu, která je dodnes ozdobou města. Jako radnice
sloužila vlastně ještě i po druhé světové válce, v současné době je zde
umístěna moderní městská knihovna.

5. Evangelický kostel

Stavba tohoto kostela na
Českém městě probíhala v letech 1861–62 dle plánů stavitele J.Martina, a
později k němu byla přistavěna i věž J. Blechou z Karlína. Až
v roce 1891 se podařilo dokončit kostelní věž. Je postavena
v pseudogotickém slohu a stojí na čtyřech mohutných pilířích spojených
kruhovými oblouky. V roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce
vnější fasády.

6.
Gočárův dům

Tato stavba je zapsána
v ústředním seznamu kulturních
památek díky jedinečné architektuře Josefa Gočára. Při stavbě domu použil
Gočár všech základních prvků moderní konstruktivistické a funkcionalistické
architektury bez jakýchkoliv ozdob. Součástí stavby je i její začlenění do
okrasné zahrady.

Pomník TGM

Pomník je dílem V.
Makovského, urbanistické řešení od J. Gočára a byl slavnostně odhalen na
Tyršově náměstí 10.7.1937. Od té doby byl díky měnícímu se režimu třikrát
odstraněn a znovu postaven, a stal se
tak symbolem boje demokracie s totalitou.

7.
Synagoga

V roce 1760 byla postavena
synagoga z prostředků místních i cizích souvěrců a nesla barokní stavební
prvky, rekonstrukce a podstatné zvětšení z roku 1860 převzalo již
pseudogotický ráz. V roce 1886 zasáhl židovské město požár, při kterém
vyhořela i synagoga, ta byla poté obnovena v nynější podobě na původním
půdorysu. Za 2. světové války, po odsunu židů, byla budova vandalsky
zpustošena a v roce 1952 zakoupila budovu Církev československá husitská
v Humpolci pro své potřeby.

8. Toleranční kostelík

Dne 18.5.1785 byl položen
základní kámen prvního tolerančního kostelíku v Čechách a v říjnu téhož roku
byla barokní stavba dokončena a kostel byl slavnostně vysvěcen. Postavení
kostela sbor značně posílilo – přistoupilo k němu 53 nových členů. Poté,
co byl na Českém městě postaven nový chrám, sloužil toleranční kostel převážně
jako pohřební. Na konci druhého tisíciletí se dočkal generální opravy.

9. Kostel sv. Jana Nepomuckého

V r. 1861 byly
uspořádány dvě sbírky na stavbu tohoto kostela, v dubnu 1869 byla
zahájena vlastní stavba a na podzim 1869 byl již holý kostel pod střechou.
Ale teprve další sbírky umožnily v následujících letech postavit věž a
upravit kostel i uvnitř. Stavba kostela vzešlého z milodarů a budovaného
většinou zdarma a svépomocí, trvala 40 let. Kostel je postaven v pseudogotickém
slohu jako jednolodní, se štíhlou věží a má tři oltáře.

10.
Městská radnice

Budova byla dokončena v
roce 1914, do zdí je zazděn kamenný portál z hradu Orlíka, který nese
vytesaný letopočet 1548. Druhé podlaží nese prvky pseudobarokního slohu,
výtvarnou hodnotu umocňují bělostné sochy sochaře Františka Fialy, zvaného
Ferenc Futurista, jenž byl také vynikajícím pražským komikem a jedním
z protagonistů slavného kabaretu Červená sedma.

V přízemí budovy je
pamětní deska Josefa Dygrýna – válečného pilota z druhé světové války.

Stezka byla vybudována v roce 2006, projekt
připravila organizace Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny v rámci programu Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu.

Čtěte dále:   Oznámení o přerušení el. energie dne 26.9.2023

Axl

One thought on “Po stopách historie

  1. Konečně se něco dělá pro turisty!Myslím,že jich sem nejezdí málo!Ale nemaj skoro za čím!!Ale jeden krok je na světě!Já bych byl pro kdyby se využil taky trochu víc hrad Orlík pro turisty!!!Myslím si,že by každý byl rád kdyby tam měli hrad nebo zámek!Naši tam nahoře si ho moc neváží!!Chtělo by to lákladlo na lidi!Průvodce atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Svoz komunálního odpadu o svátcích

Po Čvc 3 , 2006
Svoz komunálního odpadu o svátcích tj. 5. a 6. července 2006 bude beze změny, tj. jako kdyby svátky nebyly. Pro podniky, kde mají volno a nepřistaví popelnici, nebude prováděn náhradní svoz ! SOMPO, a.s. Čtěte dále:   Veřejná prezentace projektů participativního rozpočtu Naše město

You May Like

Témata