Policisté hledají nové kolegy

Policie na Vysočině přijímá nové policisty. Podmínkou přijetí do služebního poměru je fyzická i psychická zdatnost.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a jsou fyzicky i psychicky zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky.

Na krajském ředitelství bylo k 1. květnu letošního roku ve služebním poměru 1 240 policistů a policistek. Z tohoto počtu je celkem 128 žen. Věkový průměr u policistů sloužících v kraji činí necelých 39 let.REKLAMA

„V současné době přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří budou po přijetí služebně zařazeni v rámci pořádkové nebo dopravní policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvaru krajského ředitelství, na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v našem kraji. Aktuálně budeme nově přijatými policisty doplňovat početní stavy na obvodním oddělení v Pelhřimově a na dálničním oddělení ve Velkém Beranově,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že postupně budou noví policisté služebně zařazeni i na dalších útvarech.

„V našich řadách uvítáme uchazeče, trvale žijící v Kraji Vysočina, kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku v našem kraji, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a bojovali by společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod,“ pokračovala mluvčí.

Každý zájemce o přijetí do služebního poměru musí splňovat základní předpoklady – musí být starší 18 let, bezúhonný a především být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.

Jak Dana Čírtková popsala, přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a také zdravotní prohlídku.

„Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují řízenou praxi na mateřských odděleních. Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrétní personalistky krajského ředitelství, na které naleznou kontakty a další podrobnější informace na webové stránce www.policie.cz ,“ doplnila policejní mluvčí.

zdroj: www.i-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Cestovatel Josef Vaněk: Stopem bylo možné dojet z Humpolce až do Dillí

Po Kvě 25 , 2015
Cestovatel Josef Vaněk bydlí v Pelhřimově, často ale vyjíždí za dobrodružstvím do různých končin zeměkoule. K cestování stopem ho přiměla kniha Jiřího Svobody Autostopem kolem světa. A tak si řekl, že to zkusí. Do Indie a Nepálu vyrazil poprvé na konci 90. let Naposledy byl v oblasti letos v dubnu. […]

Témata