Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 10. listopadu 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O G R A M


Předpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedání


projednání                                                  (případnou informaci podá …….)     


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00 – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení               


        ověřovatelů a zapisovatele


15,05 – 15,15 hod. –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                      (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                                          (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,40 hod. –   5. Zpráva o provedených kontrolách Kontrolního


        výboru za rok 2004


        (MUDr.J. Řehořka-předseda Kontrolního výboru ZM)


15,40 –  15,55 hod. –  6. Informace o průběhu výstavby Zimního stadionu


                                      (J.Vališ-předseda TJ Jiskra Humpolec)


15,55 – 16,10 hod.  –  7. Informace o rekonstrukci Sauny


                                    (ing.T.Křišťan-místostarosta)


16,10 16,25 hod.  –  8. Žádost o půjčku pro ČRS MO Humpolec na


     dokončení   rybníka Hadina


      (ing.T.Křištan-místostarosta)


16,25 – 16,30 hod.  –  9.  Smlouva o zřízení věcného břemene


        (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,30  – 16,45 hod. – 10. Záměry prodejů nemovitostí


         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


         a) st.p. KN č. 24/3 v k.ú. Humpolec – p.O.Kubíček


         b) poz.p. KN č. 2342/6 díl „c“ a „b“ v k.ú. Humpolec –   


              ŘSD ČR Praha


         c) poz.pp. KN č. 44/8, 44/5, 44/7, 116 a PK č. 44 v k.ú.


              Kletečná – Odborový svaz PTOKP POO DH Dekor


              Humpolec


16,45 –  16,55 hod. – 11. Záměr směny nemovitostí

Čtěte dále:   Podporujeme 2024

(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) poz.p. KN č. 383/4 za KN č. 375 v k.ú. Humpolec –


    p. P.Pršala


 


b) směna poz.p. KN č. 724/2, 724/8 a 724/1 za poz.p.


    č. 724/35 vše v k.ú. Humpolec – manž. Šmidrkalovi   


    resp. prodej poz.p. 724/29, 724/8 a 724/1 vše v k.ú.


    Humpolec – p. J.Bečvář


16,55 –  17,10 hod. –  12. Grantový program „Fasády historických objektů“


                                      (Mgr.J.Kučera-starosta, ing.F.Kocman-vedoucí


OŽPaPP)


17,10 –  17,20 hod.  –  13. Informace Honzlův Humpolec 2005


                                        (Mgr. Roman Brzoň-místostarosta)


17,20  –  17,30 hod. –  14. Zpráva o činnosti Mikroregionu Zálesí za rok 2004


                                        (Mgr. Roman Brzoň-místostarosta)


17,30  –  17,40 hod. –  15. Určení názvu ulice


                                      (Mgr.J.Kučera-starosta, Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)


17,40  –  17,50 hod.  –  16. Informace o průběhu řízení pro výstavby objektu


sterilizace v ul. Nerudova-ústní informace (Mgr.J.


Kučera- starosta,  ing. T.Křišťan- místostarosta)


17,50  –  18,00 hod. –  17. Rozpočtové změny 2004


                                      (Mgr.J.Kučera-starosta, J.Veselá-vedoucí EO)


18,00  –  18,10 hod. –  18. Volné návrhy


    18,10 hod.  – 19. Závěr


V Humpolci dne 29.10.2004


Mgr. Jiří Kučera
starosta města


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jste chlap?

Út Lis 9 , 2004
Udělejte si tento vědecký test na zjištění svého kvocientu chlapskosti Čtěte dále:   Podporujeme 2024

You May Like

Témata