Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 21. září 2005 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný čas Jednotlivé
body programu zasedání

projednání (případnou
informaci podá …..)

15.00 h 1. Zahájení zasedání

15.00 – 15.05 h 2.
Ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů a

zapisovatele

15.05 – 15.15 h 3.
Kontrola plnění usnesení ZM
(ing.Křišťan, místostarosta)

15.15 – 15.25 h 4.
Zpráva o činnosti Rady města
(ing.Křišťan, místostarosta)

15.25 – 15.40 h 5.
Výsledky hospodaření Města Humpolec k 31.8.2005

(Mgr. J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

15.40 – 15.55 h 6.
Rozpočtová opatření

(Mgr. J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

a) Rozpočtová opatření pro rok 2005

b) Přehled obdržených dotací, grantů a příspěvků

15.55 – 16.10 h 7.
Zřízení peněžního fondu – „Fond investic příspěvkových

organizací“

(Mgr.J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)

16.10 – 16.20 h 8. Schválení návrhu
regulačního plánu rodinných domků

Cípek (ing.T.Křišťan-místostarosta, M.Hrbek-vedoucí
SÚ)

16.30 – 16.40 h 9.
Smlouva o zřízení věcného břemene

(Mgr.
J.Kučera-starosta města,J.Veselá-vedoucí EO

16.40 – 16.50 h 10. Zrušení
usnesení. č. 446 ze dne 8.6.2005 – JUDr. Futó

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

16.50 – 16.55 h 11.
Oprava usnesení č. 450 ze dne 22.6.2005 –
Pozemkový

fond
ČR (ing.Křišťan- místostarosta,J.Jůzl – vedoucí OMH)

16.55 – 17.00 h 12. Bezúplatný převod
pozemku na Město Humpolec

poz.p.KN č. 2003/1 v k.ú. Humpolec–od
Pozemkového

fondu ČR (ing.Křišťan-
místostarosta,J.Jůzl-vedoucí OMH)

17.00 -17.10 h 13.
Záměr prodeje nemovitosti

poz.p.
KN č. 869/4 v k.ú. Světlice – manž. Brožovi

(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl – vedoucí
OMH)

17.10 – 17.25 h 14. Kanalizace
v areálu bývalých Humpoleckých strojíren

(ing.T.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)

Čtěte dále:   Sdílíme informace Mateřské školy Humpolec

17.25 – 17.35 h 15. Vyřazení nepotřebného
majetku

(Mgr. R.Brzoň-místostarosta, Bc.J.Fiala-tajemník
MěÚ)

17.35 – 17.45 h 16. Změna názvu ulice

(Mgr.
J.Kučera-starosta města, Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)

17.45 – 18.00 h 17. Zpráva Kontrolního výboru ZM o provedených

kontrolách
(MUDr.Řehořka-předseda Kontrolního výboru)

18.00 – 18.15 h 18. Volba přísedících
Okresního soudu v Pelhřimově

(Mgr. J.Kučera-starosta města, Bc. J.Fiala-tajemník MěÚ)

18.15 – 18.30 h 19. Volné návrhy

18.30 h 20. Závěr

V Humpolci
dne 9.9.2005
Mgr.
Jiří Kučera
starosta
města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sovy pálené se stěhují

Ne Zář 18 , 2005
Vysočinská fauna je od minulého týdne bohatší. Rozrostla se o osm sov pálených, které v jedné z obcí vypustil Pavel Koubek, vedoucí klubu ochrany dravců a sov sdružení Děti Zěmě. Čtěte dále:   Sdílíme informace Mateřské školy Humpolec

You May Like

Témata