Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 17. prosince 2003 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 301 v Humpolci.

P R O G R A M


 


  15,00 hod       1. Zahájení zasedání


15,00    – 15,05 hod.      2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele


15,05    – 15,15 hod       3. Kontrola plnění usnesení ZM      (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15    – 15,25 hod       4. Zpráva o činnosti Rady města      (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25    – 15,35 hod       5.  Rozpočtová opatření pro rok 2003      (ing. T.Křišťan – místostrosta, J.Veselá-vedoucí  EO)


15,35    – 15,45 hod       6. Žádost o poskytnutí příspěvku    (ing.T.Křišťan – místostarosta,J.Veselá-vedoucí EO)


a) příspěvek (bezúročná půjčka) TJ Jiskra Humpolec


b) příspěvek na malbu chrámu Sv.Mikuláše Římskokatolická farnost-děkanství Humpolec


15,45    – 16,00 hod.      7. Rozpočtové provizorium na rok 2004 (Mgr. J.Kučera-starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


16,00    – 16,15 hod       8. Předjednání nájemní smlouvy na infrastrukturní majetek vodovodů, kanalizací a ČOV  


                                       Humpolec    (ing.T.Křišťan-  místostarosta,  J.Jůzl- vedoucí OMH)


                                       návrh smlouvy byl předán na 7.zasedání ZM dne 15.11.2003 !!!


16,15    – 16,25 hod       9. Zastřešení ledové plochy v Humpolci  (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH


16,25    – 16,45 hod     10. Záměr prodejů nemovitostí


a)    poz. p.  KN  č.  2524/19  a  st.  KN  č.  150/9  v  k. ú. Humpolec – p. M.Dočkal


b)    poz.p. KN č. 2524/20 v k.ú. Humpolec – manž. Prokopovi


c)    poz.p. KN č. 187/18 v k.ú. Plačkov – pí. E.Vránová


d)    díl „a“ slouč. Do KN č. 187/19 v k.ú. Plačkov – pí. E.Vránová


e)    poz.p. KN č. 187/20 v k.ú. Plačkov – pí. M.Siňorová


f)     poz.p. KN č. 813/22 v k.ú. Humpolec – manž. Eremkovi


g)    poz.p. KN č. 1110/18 v k.ú. Humpolec – První humpolecká savební s.r.o.


h)    poz.p. st. KN č. 1743, 1745, 1746, 1747 v k.ú. Humpolec – majitelé garáží v ul. Hálkova


ch)  poz. p. st. KN č. 1260 v k.ú. Humpolec – vlastníci bytů č.p. 15 v ul. Fügnerova


i)      pozemky zastavěné bytovými doby v majetku SBD Pelhřimov


j)      poz.p. st. KN č. 109/2 a 135/1 v k.ú. Petrovice – manž. Dvořákovi


k)    poz. p. st. 7/2 v k.ú. Plačkov – AVZO Plačkov


   (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

Čtěte dále:   POZOR: kontrola oken zdarma

16,45    – 16,55 hod     11. Výkup pozemků


                                       poz. PK č. 1487/1 a 1487/2 v k.ú. Humpolec – zast. p.Fr. Kryštůfek


    (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


16,55    – 17,05 hod     12. Směny pozemků


a) směna resp. prodej poz.p. st. KN č. 110/2, st. KN č. 111/1 a KN č. 24/4 v k.ú. Petrovice


      – manž. Řezníčkovi


                           b) směna a prodej poz.p. dílu „a“ sl. Do KN č. 187/22 za díl „b“ sl. do KN č. 187/23 v k.ú.


                              Plačkov – p.M.Šťastný


                                       c) pozemky u rybníka Cihelna za pozemky plánovaného rybníka na Dusilově – ČRS MO


                                          Humpolec


P ř e s t á v k a                (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,20    – 17,30 hod.    13. Předkupní právo k pozemku st. KN č. 1683


                                        (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,30    – 17,40 hod.    14. Náhrada za věcné břemeno pro uložení dešťové kanalizace do poz. PK č. 1507/2 a 1507/3


                                       v k.ú. Humpolec – zahrádky Na Rybníčku


                                        (ing.T.Křišťan-  14. Náhrada za věcné břemeno pro uložení dešťové kanalizace do poz. PK č. 1507/2 a 1507/místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,40    – 17,50 hod     15. Povolování překopů komunikací a chodníků


                                       (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


17,50    – 18,00 hod     16. Grantové programy 2003   (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta)


18,00    – 18,10 hod     17. Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2004


                                       (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta, ing. K.Namyslo – předseda Finančního výboru ZM)


18,10    – 18,20 hod     18. Mikroregion Zálesí 2003   (Mgr. Roman Brzoň – místostarosta)


18,20    – 19,00 hod.    19. Návrhy změn územního plánu města Humpolec


  (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) pozemky ul.Nádražní – Z. Mikulášková, ing. Tachovský


b) pozemek č. 2272/1 v ul. V Cípku – Město Humpolec


c) pozemek u křižovatky ul. Okružní a Fügnerova – Ateliér AS Pelhřimov


d) pozemek č. 732/22 v k.ú. Krasoňov – manž. Hotovcovi


e) pozemek č. 2274/6 v k.ú. Humpolec – p. ing. P.Falt


f)  pozemek č. 406/2 v k.ú. Plačkov – manž. Vránovi


g) pozemky č. 1930/1 a 1931/1 v ul. 5. května – Metrostav a.s. Praha


19,00    – 19,10 hod.    20. Volné návrhy


              19,10 hod.    21. Závěr


 


V Humpolci dne 5. 12. 2003
Mgr. Jiří Kučera,  starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Příští jaro zlevní víno

St Pro 10 , 2003
Velmi slušné tuzemské víno bude k dostání za šedesát korun a na cenovkách s lahvemi známých odrůd z Francie či Španělska už nebudou jen trojciferné částky. To všechno nastane v květnu příštího roku. Po vstupu země do Evropské unie totiž padnou dovozní třicetiprocentní cla. Vinaři již nyní očekávají, že půjde […]

You May Like

Témata