Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 18. února 2004 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec. Program.

Předpokládaný čas                 Jednotlivé body programu zasedání   (případnou informaci podá …)         


15.00 hod.                        –     1. Zahájení zasedání


15.00 – 15.05 hod.           –     2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení


                                                    ověřovatelů a zapisovatele


15.05 – 15.15 hod.           –      3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                                    (Ing. T. Křišťan – místostarosta)


15.15 – 15.25 hod.           –      4. Zpráva o činnosti Rady města


                                                    (Ing. T. Křišťan – místostarosta)


15.25 – 16.00 hod.           –      5. Schválení rozpočtu města na rok 2004


                                                    (Mgr.J.Kučera–starosta města, J.Veselá–vedoucí EO)


16.00 – 16.15 hod.           –      6.  Záměr prodejů nemovitostí


(Ing.T.Křišťan– místostarosta, J.Jůzl – vedoucí OMH)


a) část poz.p. KN č. 56/8 v k.ú. Kletečná – p. S.Slavík


b) poz.p. KN č. 2151/107 v k.ú. Humpolec – pozemek


     k výstavbě RD v lokalitě Cípek


c) prodej nemovitosti – sauny č. 588


16.15 – 16.25 hod.           –      7.  Výkup pozemků


                                                    (Ing. T. Křišťan-místostarosta,J.Jůzl-vedoucí OMH)


       poz.p.PK č. 615/29 v bývalém k.ú. Komorovice (ul.


     Pod Dálnicí) – od OBP s.p. Pelhřimov v likvidaci


16.25 – 16.35 hod.           –      8. Směna pozemků


                                                    (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


       díly „b“ a „c“ sloučené do poz.p. KN č. 707/4 za díl „d“ sloučený do poz.p.KN č. 707/35 vše v k.ú.


Krasoňov – manž. Kučírkovi


16.35 – 16.45 hod.           –      9. Vyhláška č. 1/2004/ZM, kterou se mění některá


                                                    ustanovení vyhlášky č. 6/2003/ZM, o poplatku ze


                                                    psů


                                                    (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


P ř e s t á v k a


 


16.50 – 17.05 hod.           –      10. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM

Čtěte dále:   Humpolecké farmářské trhy

                                                      (Ing.K.Namyslo – předseda výboru)


 


 


17.05 – 17.20 hod.           –      11. Činnosti Kontrolního výboru ZM


                                                      (MUDr. J.Řehořka – předseda výboru)


                                                      a) zpráva o činnosti kontrolního výboru


                                                      b) plán kontrolní činnosti na rok 2004


17.20 – 17.35 hod.           –      12. Výjimky z požárně nebezpečného prostoru


                                                      (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


                                                      a) čp. 439 v ul. 5. května – p. M. Jůzl


                                                      b) poz.p. KN č. 2520/12 v ul. Žižkova – p. M.Domin


17.35 – 17.45 hod.           –      13.  Kanalizace ul. Zahradní


                                                      (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


17.45 – 17.50 hod.           –      14. Věcné břemeno


                                                      (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


17.50 – 18.00 hod.           –      15. Fond rozvoje bydlení


                                                      (Ing.T.Křišťan-místostarosta, J.Jůzl-vedoucí OMH)


18.00 – 18.25 hod.           –      16. Úprava výše odměn neuvolněným členům ZM


                                                      (Mgr.J.Kučera-starosta, Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)


18.25 – 18.35 hod.           –      17. Volné návrhy


18.35 hod.                        –      18. Závěr

!!! Dovolujeme si tímto znovu upozornit na změnu místa konání zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční v nové velké zasedací místnosti Městského úřadu v Humpolci v podkroví čp. 301 na Horním náměstí (budova Komerční banky) !!!

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Co lze očekávat v našem městě – rozpočet 2004

Ne Úno 15 , 2004
Jiří Kučera, starosta města k občanům. Čtěte dále:   Oslavte vznik Československa Sokolským během republiky, třeba v Uhelné Příbrami

You May Like

Témata