Co lze očekávat v našem městě – rozpočet 2004

Jiří Kučera, starosta města k občanům.

Rád bych Vás, milí spoluobčané, ve stručnosti seznámil s některými záměry a činnostmi s kterými počítá návrh rozpočtu na rok 2004.

oddíle doprava je rozpočtováno bezmála 15 milionů Kč na opravy, údržbu a značení komunikací. Z větších investičních akcí se jedná o rekonstrukci chodníku v druhé části ulice Masarykova, chodník v ulici J. Zábrany a ulici Lnářská, zhotovení parkovací plochy vedle fary na Horním náměstí a spolufinancování rekonstrukce vlakového nádraží.


Ve vodním hospodářství plánujeme kromě běžných oprav především dokončení páteřního vedení dešťové kanalizace přes areál bývalých Humpoleckých strojíren a v oblasti Na Rybníčku v celkové hodnotě 4,5 milionu Kč. Tím by měl být dokončen hlavní průtok dešťových vod městem a vyřešen tak problém s odvodem přívalových vod. Zároveň se tak sníží riziko vytápění sklepů v této oblasti. Dále bude zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod, která si vyžádá přibližně 40 milionů Kč. Tato velká investice, ač není pro běžného občana viditelná, je nutná vzhledem k zastaralosti technologií a nutnosti splnit přísnější normy na čistotu odpadních vod. V letošním rozpočtu je na zahájení počítáno s 3 miliony Kč. Dále by měli být přeloženy vodovodní přípojky v Litochlebích, přeložen vodovodní řad v ulici Zahradní a zrekonstruován vodovodní řad v ulici J.Zábrany a to vše v hodnotě 1,2 milionu Kč. V oblasti vzdělání bude největší investiční akcí oprava budovy MŠ V Brance v hodnotě 3,8 milionu Kč. Jedná se o hydroizolační práce, opravu kuchyně a zbudování výtahu na přepravu jídel. Bez realizace této akce by nebyly splněny hygienické normy a provoz v tomto zařízení by musel být zastaven. Další investicí vyplývající z energetického auditu je I. etapa zateplení ZŠ Hálkova s příspěvkem města ve výši 2. 4 milionu Kč. Zhruba za 400 tisíc Kč by měl být opraven plášť na budově DD Na Skalce, rekonstrukce kotelny v ZvŠ vyjde na 550 tisíc Kč a 300 tisíc Kč činí příspěvek na dokončení úprav v suterénu  ZUŠ.


V oddíle kultura,církve stojí za zmínku tradiční příspěvek na opravu hradu Orlík ve výši 500 tisíc Kč a plánovaný příspěvek římskokatolické církvi na opravu věže kostela v hodnotě 150 tisíc Kč, který je podmíněn poskytnutím grantu krajem Vysočina ve výši 300 tisíc Kč.


Nemalé prostředky věnuje každoročně naše město na podporu a rozvoj sportu. V letošním roce je navržen příspěvek  1,7 milionu Kč pro TJ Jiskra a 410 tisíc Kč fotbalovému klubu. Dále je nutné vyřešit stavbu dětského hřiště v lokalitě ulice Pelhřimovská, jako náhradu za prodaný pozemek, na kterém bylo původní hřiště. Pokračovat se bude v úpravách sportovního areálu v ulici Okružní, kde by měla být zahájena rekonstrukce volejbalových kurtů a úprava proluky ke kabinám zimního stadionu. Na tyto akce se počítá s částkou 2,5 milionu Kč. V případě získání dotace od MŠMT by se město podílelo na spolufinancování zastřešení zimního stadionu. Na úpravy kabin v Plačkově se počítá s částkou 160 tisíc Kč.

Čtěte dále:   Sportovní halu a sokolovnu v Humpolci převezme město. Jiskra nemá na opravy

oblasti zdravotnictví by měla být provedena rekonstrukce kotelny na poliklinice za 1,4 milionu Kč, rozvody vody a dokončení nátěrů oken a fasády na dětském zdravotním středisku za 250 tisíc Kč a poskytnut příspěvek 400 tisíc Kč LTRN v ulici Jihlavská na rekonstrukci venkovního osvětlení. Dalším významným záměrem je výstavba bytového domu s 20 bytovými jednotkami v ulici Družstevní, kde je již zpracována projektová dokumentace a v současné době se řeší způsob výstavby a financování. Jedná se také o zajištění dotace na rozšíření domu s pečovatelskou službou o dalších 21 bytových jednotek Na zahájení stavby by mělo být z rozpočtu města uvolněno 5 milionů Kč.V současné době se zpracovává regulační plán na zástavbu lokality ulice Vilová (Cípek) rodinnými domy a zároveň je počítáno se 450 tisíci Kč na projektovou dokumentaci na zajištění základní technické vybavenosti tohoto území. Dalších 640 tisíc Kč je vyčleněno na zpracování projektů pro zástavbu  proluky  mezi  bytovými  domy  v ulici Jihlavská a dokončení zástavby v ulici Hálkova


( nad HZS ). Na energie, provoz a běžnou údržbu veřejného osvětlení počítá rozpočet s částkou 3,3 milionu Kč. Další 2 miliony Kč jsou vyčleněny na celkovou  opravu veřejného osvětlení na Panském vrchu. V oblasti pohřebnictví by měla být provedena rekonstrukce vnitřního sociálního zařízení v obřadní síni za 600 tisíc Kč a zakoupeny nové varhany za 220 tisíc Kč. Na údržbu a opravy hřbitova a výsadbu nového okruhu v urnovém háji bude uvolněno skoro 800 tisíc Kč. Na zajištění základní technické vybavenosti, výkupy nemovitostí, demolice a další související činnosti plánujeme výdaje okolo 10,5 milionu Kč. Pro místní části se na různé akce počítá s částkou zhruba 3 miliony Kč. V oddíle ochrana životního prostředí je na ochranu a údržbu zeleně vyčleněno 3,7 milionu Kč, na odpadové hospodářství pak 6,9 milionu Kč.


O financování úřadu a dalších kapitolách rozpočtu se zmíníme v dalším vydání Radničních listů. Realizace všech zmíněných akcí je podmíněna schválením rozpočtu zastupitelstvem města 18.února 2004.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dopravní situace na silnici I/34 a II/129 ulice Okružní v Humpolci

Po Úno 16 , 2004
Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích prováděla dne 13. 9. 1982 šetření, na základě kterých byla stanovena protihluková a rychlostní opatření na tzv. dálničním přivaděči Humpolec – Okružní ulice. Toto nařízení však nebylo v celém rozsahu realizováno. Čtěte dále:   Sportovní halu a sokolovnu v Humpolci převezme město. Jiskra nemá […]

You May Like

Témata