Dopravní situace na silnici I/34 a II/129 ulice Okružní v Humpolci

Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích prováděla dne 13. 9. 1982 šetření, na základě kterých byla stanovena protihluková a rychlostní opatření na tzv. dálničním přivaděči Humpolec – Okružní ulice. Toto nařízení však nebylo v celém rozsahu realizováno.

V roce 1999 město zpracovávalo nový plán územního rozvoje a v této souvislosti požádalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky o spolupráci při řešení stávajícího průtahu městem na komunikacích ulic Okružní tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním a hlukovým normám, a to i při zvýšeném dopravním zatížení, které se dalo v nejbližších letech předpokládat.


Tento požadavek byl vznesen i z toho důvodu, že za současného stavu nebylo možné provést na dálničním přivaděči I/34 obchvat města Humpolce. Ředitelství silnic a dálnic zadalo řešení  situace projekční kanceláři se sídlem v Brně. Z důvodu reformy státní správy od ledna 2003 však došlo i ke změně správce silnic I., II. tříd a dálnic  a další postup byl proto zastaven.


V roce 2003 město obdrželo  petici od občanů bydlících v obytné zástavbě v okolí ulice Okružní a na základě toho město opět vyvolalo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Krajským úřadem kraje Vysočina a Krajskou hygienickou stanicí Jihlava s cílem   vzniklou situaci řešit.Výsledkem jednání s Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem dopravy je to, že budou na silnici II. třídy II/129 ulice Okružní provedena v rozsahu chráněné výstavby (dětský domov, internát zemědělské školy, SOU a rodinných domků) protihluková opatření. Realizace výstavby protihlukových opatření je přislíbena od majitele silnice II. třídy v roce 2004.Na silnici  I/34 ulice Okružní, která je v majetku Ředitelství silnic a dálnic, detašované pracoviště Jihlava bylo provedeno šetření stanovující  intenzitu dopravy. Na základě tohoto posouzení byla zadána studie „Zklidnění dopravy průtahu“, která je v současné době v připomínkovém řízení. Na základě této studie  budou provedeny dopravní opatření včetně rekonstrukce povrchu a rekonstrukce kanalizace dešťových vod. Tato dopravní opatření by měla být realizována nejdříve v roce 2005 a měla by přispět ke zklidnění dopravy průtahu a rovněž ke snížení prašnosti a hlučnosti. Současně v letošním roce bylo zahájeno měření hlučnosti na komunikacích I. třídy vedoucích  obytnými částmi měst České republiky. V roce 2005 by měl být vypracován pasport komunikací nejvíce zatížených hlučností a podle něho budou v nejbližších letech postupně ve městech prováděna protihluková opatření. Město Humpolec přesto nečeká na tento republikový pasport, ale uplatnilo při jednání s Generálním ředitelstvím silnic a dálnic požadavek staré zátěže, tzn. nesplnění nařízení KHS z roku 1982.


V současné době probíhá jednání o možnosti urychlit  realizaci zklidnění dopravy ve výše jmenované ulici a po zklidnění dopravy zajistit  i protihluková opatření.


 Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta města Humpolec

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Co by Vás mohlo zajímat ze zasedání městských orgánů

Út Úno 17 , 2004

You May Like

Témata