Právní důsledky novely zákona č. 56-2001 Sb. od 1.5.2004

2

K 1.5.2004 se výrazně mění podmínky při trvalém vyřazení vozidla z registru vozidel.

Důležité pozor!!!!!!!!!


Informace veřejnosti o nastávajících změnách právní úpravy


Právní důsledky novely zákona č. 56/2001 Sb. 


S ohledem na skutečnost, že zákon č. 103/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, přinesl změny ve znění § 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb., mění se výrazně podmínky při trvalém vyřazení vozidla z registru vozidel.


S účinností od 1. května 2004 dochází při trvalém vyřazení vozidla ve smyslu § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích na základě § 14 zákona č. 56/2001 Sb..


Celý pojem trvalé vyřazení vozidla se tak vrací významově do období, ve kterém platila vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicích, a to znamená, že vozidlo lze v lepším případě znovu provozovat až po opětovném schválení technické způsobilosti jednotlivě postaveného vozidla, splní-li aktuální technická kritéria kladená zákonem, což může být neřešitelný problém u starších vozidel.


Hlavními právními důsledky shora uvedené novely zákona č. 56/2001 Sb. jsou:1) S účinností od 1. května 2004 dochází v  případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.). Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo veřejné komunikace atd. atp. již nebude postačovat. Skelet takto zlikvidovaného (sešrotovaného) vozidla již nelze nikdy použít jako náhradní díl, protože je to díl, který zejména podléhá registraci a je hlavním nositelem VIN. Ostatní díly a součásti takto zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu. 


2) Doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do takzvaného depozita (viz § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.). Z vozidla se stává soubor náhradních dílů, včetně možnosti použití skeletu vozidla jako náhradního dílu, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost (viz výše).


3) Pojem „motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo“ znamená, že do šrotu není co odevzdat ze dvou důvodových linií.


V prvé linii se jedná o úplné bezezbytkové zničení vozidla nebo jeho objektivně nenapravitelná ztráta (např. vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektu).


V druhé linii se jedná vždy o úplné rozebrání vozidla na náhradní díly. V tomto případě je možno použít také skelet, který je hlavním nositelem VIN, jako náhradní díl.


V obou těchto důvodových liniích může vlastník vozidla o jeho zániku a důvodech jeho zániku dát příslušnému úřadu čestné prohlášení (nemá-li například doklad, že vozidlo spadlo do moře), ale musí počítat s negativními následky v případě, že se vozidlo nebo jeho vrak někde nalezne; v rozporu s jeho čestným prohlášením.


4) V případě, že vlastník řádně registrovaného a provozovaného vozidla chce vozidlo provozovat jako historické vozidlo (veterána), nesmí jej po 1. 5. 2004 sám na vlastní žádost trvale vyřadit, ale může použít režimu dočasného vyřazení (tzv. depozita), jinak bude muset dokladovat likvidaci vozidla a tím pádem by vozidlo ztratilo technickou způsobilost k provozu a fyzicky by zaniklo.


Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Humpolec

Axl

2 thoughts on “Právní důsledky novely zákona č. 56-2001 Sb. od 1.5.2004

  1. vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektuelice se mi líbí výrazy „vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektu“ a „nemá-li například doklad, že vozidlo spadlo do moře“. To budou asi u nás časté případy. 🙂

  2. Jak je to v případě, že mi auto ukradnou??? Čestně prohlásím, ze už ho nemám, ale co když jej policie najde? Budu popotahován???
    :-))))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Divadlo v Humpolci

Pá Dub 23 , 2004
Dnešním dnem je zahájen předprodej vstupenek na pražské divadlo, které proběhne v Humpolci v divadelním sále kina ve čtvrtek 20.5. v 19:30. Vstupné je 250,- Představení nese název Na hniličko aneb poněkud dojatý. Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan Kraus,E. Aichmajerová, B. Klepl, J. Hrubý. O vstupenky je velký zájem, […]

You May Like

Témata