Průzkum mezi podnikateli na Vysočině

Město pro byznys je srovnávací výzkum, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Vyhlašovatelem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je týdeník Ekonom, partnerem je společnost Eurovia CS. Mediálními partnery výzkumu jsou zpravodajský kanál České televize ČT 24 a Český rozhlas. Odborným garantem je Hospodářská komora ČR.

V Jihlavě, 19. srpna 2010

Konkurenční prostředí se podle názoru podnikatelů na Vysočině od začátku krize v roce 2008 mírně zvýšilo, současně se ale zlepšila dostupnost prostorů a pozemků pro podnikání. Podle mínění podnikatelů se od předloňska stoupla míra nadbytečné byrokracie o 5 %. I přes lepší nabídku pracovních sil, je většina podnikatelů nespokojená. Průzkum mezi 630 podnikateli ve 14 městech Vysočiny proběhl již po třetí a zjišťoval, jak vnímají podmínky pro podnikání ve svém regionu. Jeho výsledky jsou zařazovány do srovnávacího výzkum Město pro byznys, který komplexně analyzuje podnikatelské prostředí v Česku.

Pocit silného ohrožení konkurencí v kraji vykazuje oproti měření z roku 2008 průměrný nárůst o 3,5 %.  Pouze v případě Nového Města a Velkého Meziříčí došlo podle dotazovaných k poklesu konkurenčního tlaku o 16, respektive 19 %. U poloviny ostatních měst došlo nárůstu konkurence v řádu desítky procent. „Vysočina je region, který prošel v předchozích letech dynamickým rozvojem, v poměru k počtu obyvatel je kraj dokonce na čtvrtém místě v přílivu investic. Tyto investice však souvisí s rozvojem automobilového průmyslu, který byl ještě v nedávné době v útlumu,“ dodal Michal Kaderka. Letos na otázku, zda cítí ve svém městě silné konkurenční prostředí, odpovědělo kladně nejvíce podnikatelů z Pelhřimova (82,2 %) a čtyři další města přesáhla hranici 70 %. Přestože v Novém Městě a Velkém Meziříčí se konkurencí cítí ohrožena necelé polovina dotazovaných, dosahuje krajský průměr hodnoty 64,4 %. „Takto rozdílná čísla pocitu konkurenčního tlaku v rámci kraje jsou pravděpodobně ovlivněna územním rozložením podnikatelských subjektů, koncentrovaných v menších spádových oblastech regionu,“ vysvětluje Michal Kaderka, analytik srovnávacího výzkumu Město pro byznys.

Z porovnání šetření z roku 2008 a 2010, jak dotazovaní hodnotí nabídky vhodných míst k podnikání, vyplývá, že v celku se situace zlepšila o 5 %, na současných 54,4 %. Ke kladnému posunu došlo zejména ve Světlé (o 30 %), V Havlíčkově Brodě (o 20,5 %) a v Moravských Budějovicích (o 18,5 %).

Čtěte dále:   Nová silnice z Humpolce na Brod uleví Věži a Skále

Dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání v roce 2010 je v rámci kraje nejlepší ve Světlé nad Sázavou, kde kladně odpovědělo celých 80 %. Podle téměř tří čtvrtin respondentů je rovněž snadné zajistit si prostory v Telči, Bystřici pod Perštýnem a Velkém Meziříčí. Nejmenší starosti s novým místem mají v Pelhřimově, kde pouze 37,7 % podnikatelů nevidí s jeho zajištěním žádný problém. Podobně jsou na tom v Bystřici nad Perštýnem, Žďáru nad Sázavou a Telči. Jak poukazuje Michal Kaderka, obtížné shánění prostorů v Pelhřimově má spoluvinu na pocitu silné konkurence, kterou místní podnikatelé hlásí.

U hodnocení byrokracie jako nadbytečné se od roku 2008 zvýšil o 5 % počet nespokojených podnikatelů na letošní 49 %. Ve 12 městech z 16 hlásí podnikatelé oproti roku 2008 zvýšení byrokracie, v případě Velkého Meziříčí došlo ke zhoršení o jednu třetinu a letos je zde s úřady nespokojeno dokonce tři čtvrtiny dotázaných. V ostatních městech není s mírou administrativy spokojena polovina podnikatelů. Na druhou stranu kladný posun ve vstřícnosti úřadů hlásili respondenti v Pelhřimově, kde došlo ke zlepšení o 12, v Moravských Budějovicích o 15 a v Telči dokonce o 16 %. V Pelhřimově zřejmě mají vstřícné úředníky, protože jen jedna třetina respondentů letos uvedla, že trpí nadbytečnou byrokracií. Stejná situace je jen ve Světlé nad Sázavou a Moravských Budějovicích.  „Úřad nebude ze své podstaty nikdy oblíbený, protože vyžaduje po občanech a podnikatelích určité povinnosti. Ty však vychází z legislativy a jsou schvalovány parlamentem a nikoliv obcemi. Naopak úřad se snaží občanům a podnikatelům vyjít maximálně vstříc v co nejkratší době a pět dní v týdnu. Například pro větší pohodlnost návštěvníků radnice jsme část úřadu přestěhovali do nových prostor a zavedli nový online systém, který umožňuje se objednat na konkrétní hodinu a být tak skutečně na počkání odbaven,“ vysvětlil tajemník městského úřadu ve Velkém Meziříčí Stanislav Rosa.

S růstem nabídky vhodných zaměstnanců mezi lety 2008 a 2010 je nově spokojeno jen 3,6 % dotázaných. Průměr spokojených pak v kraji dosahuje jen jednu čtvrtinu. O meziročním posunu v nabídce v hodných pracovních sil se negativně vyjadřují zaměstnavatelé v polovině regionu a Jako nejhorší pociťují situaci s dosažitelností lidských zdrojů v Bystřici a Novém Městě, kde se kladně vyjadřuje jen málo přes 10 % podnikatelů.

 

Kontaktní údaje:

Vratislav Kopačka

e-mail: press@mestoprobyznys.cz

tel: +420 233 014 048

gsm: +420 777 771 086

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolec se o víkendu stane dějištěm Zlaté podkovy

St Srp 18 , 2010
O víkendu 20. až 22. srpna se humpolecký školní statek promění v centrum prestižních jezdeckých závodů Zlatá podkova. Ve finále proti sobě nastoupí ti nejlepší jezdci z jedenácti kvalifikačních kol, které se konaly po celé republice a jedno dokonce až ve slovenské Tatranské Lomnici. „V rámci Finále seriálu závodů Zlatá […]

You May Like

Témata