Rekonstrukce školské budovy v Husově ulici je nutná.

10

Nabízí řešení i pro naplněnou kapacitu Základní školy Hálkova.

Již avizované plány na rekonstrukci školy v Husově ulici dostávají konkrétnější obrysy. V současné době jsou v budově třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a organizačně jde o odloučené pracoviště Základní školy Humpolec, Hálkova, kterou zřizuje město Humpolec. Budova je v majetku města a její rekonstrukce je do budoucna nevyhnutelná. Záměrem je také zachovat ji pro školské účely a zároveň se pokusit vyřešit uvolnění kapacit na Základní škole Hálkova, kde se v minulosti uvažovalo o nástavbě jednoho patra jakožto zázemí pro školní družinu. Vývoj situace ale přinesl na stůl další možnost, jak komplexně pojmout organizaci největší školy ve městě a jejího odloučeného pracoviště.

Město Humpolec převzalo od Kraje Vysočina od školního roku 2020/2021 vzdělávací činnosti základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  v budově v Husově ulici, přičemž samotná budova již byla majetkem města. Její stav je ale neutěšený, a tak vedení města veřejně, například v Radničních listech, avizovalo, že zadá studii, která by plánování nutné rekonstrukce odstartovala. „Ještě předtím ale tehdejší vedení Základní školy Hálkova zadávalo projekt na nástavbu jednoho patra. Podotýkám, že mělo jít o nástavbu pro školní družinu. Projekt zpracovával Petr Machek a Komise pro architekturu a urbanismus při Radě města Humpolec v březnu 2019 při místním šetření shledala na zpracované dokumentaci řadu technických nedostatků komplikujících zejména budoucí provoz školy. Do toho všeho pak přišlo převzetí školy v Husově ulici. Vyvstala tedy úplně nová situace, kterou město muselo vyřešit komplexně,“ nastínila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová s tím, že peníze na zpracování studie pro budovu v Husově ulici schvalovali humpolečtí zastupitelé v rámci rozpočtu na rok 2021.

Od počátku byl u jednání nový ředitel školy Tomáš Jůzl. „Náš zřizovatel se rozhodl jít cestou zrekonstruování nového odloučeného pracoviště a zachování jeho účelu – tedy škole – a nabídl nám po rekonstrukci nové prostory s tím, že projekt pro nástavbu pro školní družinu by nebylo nutné přepracovávat za další peníze a záměr realizovat. Budeme se tedy snažit spolupracovat tak, aby byl naplněn tento cíl a aby byli spokojeni naše děti i naši rodiče,“ uvedl ředitel Základní školy Humpolec, Hálkova Tomáš Jůzl.

V současné době je tedy zpracována studie na rekonstrukci budovy v Husově ulici. „V příštím roce bychom rádi soutěžili zhotovitele projektu, kdy zase tento dokument půjde mnohem více do detailu. Realizace je tak otázkou dalších let, navíc je ještě možné uvažovat, vzhledem k náročnosti stavby, nad rekonstrukcí po etapách. K finanční stránce by bylo také dobré říct, že projekt nástavby na Hálkovce ve své době odhadoval samotnou stavbu cirka na 30 milionů korun – dnes bychom se tedy pohybovali po všem zdražování výše, nehledě na nutnost přepracování projektu. Studie na rekonstrukci budovy v Husově ulici odhaduje práce na zhruba 60 až 70 milionů korun, proto i ta úvaha o etapizaci stavby. I v tomto případě se dá počítat, že cena do budoucna vzroste, nicméně tuto budovu musíme opravit tak jako tak. Když ji zachováme jako školskou a využijeme pro Základní školu Hálkova, nemusíme vynakládat finance na nástavbu, která nebude potřebná,“ zmínila Alena Kukrechtová.

Ředitel Základní školy Hálkova ještě podotkl, že otázka, jak konkrétně škola s novými prostorami v Husově ulici naloží a kdo je využije, je zejména pro rodiče ještě předčasná. Peníze z městského rozpočtu nejdříve na projekt a poté vůbec na samotnou stavbu musí schválit humpolečtí zastupitelé. Tento proces může trvat ještě několik let. „Samozřejmě už spolu s městem Humpolec pracujeme s různými úvahami a v tuto chvíli je ještě vše v rovině spekulací. Nicméně zatím se nám zdá jako nejrozumnější varianta mít v Husově ulici první a případně druhé třídy,“ přemítal Tomáš Jůzl. Alena Kukrechtová doplnila, že velkou výhodu v tomto případě vidí hlavně v tom, že zatímco v Hálkově ulici je kolem osmi set žáků, v Husově ulici bude výrazně klidnější prostředí, což těm nejmenším usnadní nástup do školy. Naopak přesunout do Husovy ulice osmáky nebo deváťáky není podle ní nejšťastnější řešení, neboť učitelé se na druhém stupni ve třídách střídají a také potřebují odborně vybavené učebny.

V Husově ulici se po rekonstrukci počítá s osmi školními třídami, družinou a také například s rozšířením tělocvičny, kterou by v odpoledních hodinách mohli využívat zájemci z řad veřejnosti.

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková ; www.mesto-humpolec.cz

Petr

10 thoughts on “Rekonstrukce školské budovy v Husově ulici je nutná.

 1. Taky se ptáte na řadu otázek jako Hugny? Hezky pěkně okomentovali TZ města:

  Rekonstrukce školské budovy v Husově ulici je nutná [OPRAVDU JE NUTNÉ TUTO BUDOVU REKONSTRUOVAT NYNÍ?]. Nabízí řešení i pro naplněnou kapacitu Základní školy Hálkova [JAKÁ JE SOUČASNÁ MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŠKOLY A JAK VELKÁ JE VŮBEC CELKOVĚ TŘEBA Z POHLEDU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE?]

  Již avizované plány na rekonstrukci školy v Husově ulici dostávají konkrétnější obrysy. [V JAKÉ PODOBĚ, JAKÉM DETAILU A KDY BYLY AVIZOVÁNY? JEDINOU POLOŽKOU V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021?] V současné době jsou v budově třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a organizačně jde o odloučené pracoviště Základní školy Humpolec, Hálkova, kterou zřizuje město Humpolec. Budova je v majetku města a její rekonstrukce je do budoucna nevyhnutelná. Záměrem je také zachovat ji pro školské účely [PROČ NENÍ U TAKTO VÝZNAMNÉ BUDOVY A VYSOKÉ INVESTICE VHODNÉ ZAMYSLET SE NAD VARIANTAMI MOŽNÉHO VYUŽITÍ?] a zároveň se pokusit vyřešit uvolnění kapacit na Základní škole Hálkova, kde se v minulosti uvažovalo o nástavbě jednoho patra jakožto zázemí pro školní družinu. Vývoj situace ale přinesl na stůl další možnost, jak komplexně pojmout organizaci největší školy ve městě a jejího odloučeného pracoviště.

  Město Humpolec převzalo od Kraje Vysočina od školního roku 2020/2021 vzdělávací činnosti základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v budově v Husově ulici, přičemž samotná budova již byla majetkem města. Její stav je ale neutěšený [PROČ SE BUDOVA NEUDRŽOVALA UŽ PRŮBĚŽNĚ, KDYŽ JE DLOUHODOBĚ MAJETKEM MĚSTA?], a tak vedení města veřejně, například v Radničních listech, avizovalo, že zadá studii, která by plánování nutné rekonstrukce odstartovala. „Ještě předtím ale tehdejší vedení Základní školy Hálkova zadávalo projekt na nástavbu jednoho patra. Podotýkám, že mělo jít o nástavbu pro školní družinu [PROČ MĚSTO NEUVÁDÍ INFORMACI, ŽE PŘEMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN DO NÁSTAVBY BY TAKÉ UVOLNILO KAPACITU V DALŠÍCH ČÁSTECH AREÁLU?]. Projekt zpracovával Petr Machek a Komise pro architekturu a urbanismus při Radě města Humpolec v březnu 2019 při místním šetření shledala na zpracované dokumentaci řadu technických nedostatků komplikujících zejména budoucí provoz školy [OPRAVDU ŠLO O TECHNICKÉ NEDOSTATKY KOMPLIKUJÍCÍ PROVOZ? NEBUDE PRAVDA JINDE? KOMISE STANOVILA MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY A DOPORUČILA PROVĚŘIT ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, JINAK S PROJEKTEM SOUHLASILA]. Do toho všeho pak přišlo převzetí školy v Husově ulici. Vyvstala tedy úplně nová situace, kterou město muselo vyřešit komplexně,“ nastínila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová s tím, že peníze na zpracování studie pro budovu v Husově ulici schvalovali humpolečtí zastupitelé v rámci rozpočtu na rok 2021 [A NENÍ NYNĚJŠÍ ZADÁNÍ STUDIE DOST OMEZENÉ? KDO JE AUTOREM ZADÁNÍ? PROČ STUDIE NEŘEŠÍ ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BUDOVY?].

  Od počátku byl u jednání nový ředitel školy Tomáš Jůzl. „Náš zřizovatel se rozhodl jít cestou zrekonstruování nového odloučeného pracoviště [A JE TO SKUTEČNĚ I PREFERENCE PANA ŘEDITELE, KTERÝ MÁ TUTO PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI NA STAROST I Z POHLEDU STRATEGICKÉHO SMĚŘOVÁNÍ, NEBO ŠLO „POUZE“ PŘÍKAZ SHORA OD ZŘIZOVATELE?] a zachování jeho účelu – tedy škole – a nabídl nám po rekonstrukci nové prostory s tím, že projekt pro nástavbu pro školní družinu by nebylo nutné přepracovávat za další peníze [PROČ JE NUTNÉ PŘEPRACOVÁVAT PROJEKT NÁSTAVBY?] a záměr realizovat. Budeme se tedy snažit spolupracovat tak, aby byl naplněn tento cíl a aby byli spokojeni naše děti i naši rodiče [KDY BYLI RODIČE INFORMOVÁNI O ZÁMĚRU ZŘIZOVATELE PŘESUNOUT NĚKTERÉ TŘÍDY MIMO STÁVAJÍCÍ AREÁL?],“ uvedl ředitel Základní školy Humpolec, Hálkova Tomáš Jůzl.

  V současné době je tedy zpracována studie na rekonstrukci budovy v Husově ulici [PROČ NENÍ NA TOMTO MÍSTĚ TÉŽ ŘEČENO, ŽE KOMISE PRO ARCHITEKTURU A URBANISMUS SHLEDALA VE STUDII ZŠ HUSOVA ZÁSADNÍ PROVOZNÍ NEDOSTATKY?]. „V příštím roce bychom rádi soutěžili zhotovitele projektu, kdy zase tento dokument půjde mnohem více do detailu. Realizace je tak otázkou dalších let, navíc je ještě možné uvažovat, vzhledem k náročnosti stavby, nad rekonstrukcí po etapách. K finanční stránce by bylo také dobré říct, že projekt nástavby na Hálkovce ve své době odhadoval samotnou stavbu cirka na 30 milionů korun – dnes bychom se tedy pohybovali po všem zdražování výše, nehledě na nutnost přepracování projektu [PROČ JE NUTNÉ PŘEPRACOVÁVAT PROJEKT NÁSTAVBY?]. Studie na rekonstrukci budovy v Husově ulici odhaduje práce na zhruba 60 až 70 milionů korun [PROČ TATO TATO STUDIE VŮBEC NEPOČÍTÁ S REKONSTRUKCÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY? JELIKOŽ SE JEDNÁ O ZÁVAŽNÝ NEDOSTATEK, BUDE NUTNÉ KALKULOVAT S MNOHEM VYŠŠÍ ČÁSTKOU NA REKONSTRUKCI BUDOVY NEŽ VEDENÍ MĚSTA AKTUÁLNĚ UVÁDÍ.], proto i ta úvaha o etapizaci stavby. I v tomto případě se dá počítat, že cena do budoucna vzroste, nicméně tuto budovu musíme opravit tak jako tak. Když ji zachováme jako školskou a využijeme pro Základní školu Hálkova, nemusíme vynakládat finance na nástavbu, která nebude potřebná [OPRAVDU NENÍ TŘEBA VYNALOŽIT DALŠÍ FINANCE? V SOUČASNOSTI JE JASNÉ, ŽE KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI VYŽADUJE STŘECHA BUDOVY V AREÁLU ZŠ HÁLKOVA, KDE BYLA NAPROJEKTOVANÁ NÁSTAVBA A KTEROU BYCHOM V PŘÍPADĚ NÁSTAVBY NEMUSELI PROVÁDĚT.],“ zmínila Alena Kukrechtová.

  Ředitel Základní školy Hálkova ještě podotkl, že otázka, jak konkrétně škola s novými prostorami v Husově ulici naloží a kdo je využije, je zejména pro rodiče ještě předčasná [A PROČ SE O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ NEDISKUTUJE UŽ NYNÍ? CHCEME PROINVESTOVAT PENÍZE, ANIŽ BYCHOM MĚLI KONKRÉTNÍ CÍL A VIDINU VYUŽITÍ?]. Peníze z městského rozpočtu nejdříve na projekt a poté vůbec na samotnou stavbu musí schválit humpolečtí zastupitelé [KTERÉ DĚTI BUDOU DO ZŠ HUSOVA CHODIT? TO ROZHODNĚ NENÍ PŘEDČASNÁ OTÁZKA. POKUD CHCEME ZADAT ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU V HODNOTĚ NĚKOLIKA MILIONŮ KORUN, MUSÍME PŘECE VĚDĚT CO MÁ V BUDOVĚ BÝT]. Tento proces může trvat ještě několik let. „Samozřejmě už spolu s městem Humpolec pracujeme s různými úvahami a v tuto chvíli je ještě vše v rovině spekulací. Nicméně zatím se nám zdá jako nejrozumnější varianta mít v Husově ulici první a případně druhé třídy,“ přemítal Tomáš Jůzl. Alena Kukrechtová doplnila, že velkou výhodu v tomto případě vidí hlavně v tom, že zatímco v Hálkově ulici je kolem osmi set žáků, v Husově ulici bude výrazně klidnější prostředí, což těm nejmenším usnadní nástup do školy [A CO PRVŇÁČCI ŘEKNOU NA NAPROSTO NEDOSTATEČNÉ VENKOVNÍ PROSTORY V OBJEKTU ZŠ HUSOVA? PŘEDSTAVTE SI, ŽE DO MALÉHO UZAVŘENÉHO DVORA MAJÍ CHODIT SE DRUŽINOU ŽÁCI Z CELKEM OSMI TŘÍD]. Naopak přesunout do Husovy ulice osmáky nebo deváťáky není podle ní nejšťastnější řešení, neboť učitelé se na druhém stupni ve třídách střídají a také potřebují odborně vybavené učebny.

  V Husově ulici se po rekonstrukci počítá s osmi školními třídami, družinou a také například s rozšířením tělocvičny, kterou by v odpoledních hodinách mohli využívat zájemci z řad veřejnosti.

  Maj to na svým fejsbůku.

  1. A proč tady plevelite propagandou? Kdo chce, k Ryznerovi se pomodli na hugostrankach. Tohle sem nepatří.

   1. Chápu, že se mnoho lidí nechce starat o věci veřejné, ale je fajn když alespoň někdo (HUGO), se snaží rozvinout diskuzi o projektu, který bude stát od 60 do 100 mil Kc.
    A Hugo otázky jsou dobře položené, tak ať na ně vedení města odpoví.
    Jsou to peníze všech občanů města ne jen ODS a KDU.

 2. Kapacita Halkovy byla v minulosti až 800 žáků.. Kolik je v ní žáků nyní? Kde byly zveřejněny údaje k oběma variantám, tedy nástavba na ZŠ Hálkova a rekonstrukce Husovy.

  Rozum velí ponechat děti v jednom areálu..

  1. Rozum by velel nestavět novou skolku v Podhradu, zrekonstruovat Husovku a udělat ji tam, pokud ji tolik potřebujeme.

   1. Školky se ideálně staví v centru příslušné spádové oblasti tak, aby se k nim dalo dojít pěškobusem. V rámci Husovky by byly dvě vedle sebe, což je hloupost, navíc by se zbytečně daná oblast zatěžovala další dopravou.

    frrrr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Le Plaisir - koncert

St Lis 10 , 2021
pátek 12.11.2021 v Humpolci.

You May Like

Témata