Sběr a recyklace elektroodpadu: mohlo by to jít efektivněji?

Češi jsou ve sběru elektroodpadu rok od roku svědomitější. Dle meziročního srovnání statistik kolektivního systému REMA vytřídili vloni téměř o 800 tun více než rok předtím, čemuž odpovídá asi 5% nárůst.

Rozvoji ekologického chování
v oblasti recyklace elektrozařízení svědčí i vybrané legislativní změny,
například možnost odevzdat použitá elektrozařízení na určených místech, třeba s
nákupem nových. Pomocnou rukou jsou rozhodně i inovativní služby, které
usnadňují běžnému spotřebiteli odevzdat elektrozařízení pohodlněji. Elektronická
zařízení, elektroniku nebo baterie či akumulátory lze aktuálně poslat například
zdarma balíkem nebo si přivolat bezplatný odvoz do domu. Sběr elektrozařízení
či baterií a akumulátorů by však mohl být ještě dynamičtější. Kde jsou nejvýznamnější
příležitosti?

 

Zkrácení
délky doby skladování

Jednou z oblastí
je zkrácení dlouhodobého skladování již nepoužívaných spotřebičů, baterií nebo
akumulátorů v domácnostech i firmách. Dlouhodobým horizontem se
v tomto případě označuje doba delší než jeden rok. „Důvody pro skladování jsou různé. Lidé této problematice nevěnují
pozornost, mnohdy je příčinou takzvaný efekt cennosti, tedy že zařízení mělo
poměrně velkou pořizovací hodnotu. Někdy hraje roli imobilita, často jde také o citovou
vazbu, mnozí se třeba nechtějí rozloučit se starým mobilem
. Právě u mobilů registrujeme dlouhodobý trend
sběru v řádu jednotek procent vůči množství uváděnému na trh
,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která zajišťuje
v tuzemsku zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
Odhaduje se například, že Češi mají doma až 10 milionů nepoužívaných mobilních
telefonů, v každé domácnosti jsou schovány v šuplíku v průměru jeden
až dva. Až třetina Čechů mobil takto uskladní, když jej přestane používat. Zvýšit
výběr těchto i dalších uskladněných nepoužívaných elektrozařízení či baterií
pak pomáhají například hromadné svozové akce v obcích či jejich částech a
také služby bezplatného odvozu přímo z domácností. Více než dvouleté
výročí také oslaví inovativní služba re:Balík, s níž jde poslat vysloužilá
elektrozařízení, baterie či akumulátory zdarma poštou.   

Férový partner pro sběrné dvory

 

Aktuální příležitostí pro nemalé množství obcí je vyřešení
komplikací s vypovídáním smluv ze strany některých kolektivních systémů nebo
stanovování minimálních limitů pro odběr posbíraných vysloužilých
elektrozařízení a zajištění jejich recyklace. Tyto případy jsou na jedné straně
v rozporu se zákonem, na druhé straně pak neexistuje relevantní reakce
kontrolních orgánů, které jsou kontrolou dodržování zákona pověřeny. „Obdrželi jsme výpověď od spolupracujícího
kolektivního systému. Údajně z důvodu realizovaných úsporných opatření, které
pramení z neřešeného stavu v oblasti zpětných odběrů a nečinnosti zodpovědných
úřadů. Jenže pro nás to mělo fatální důsledek, protože bychom najednou nemohli
zajistit žádanou službu zpětného odběru občanům. Takže jsme zkusili oslovit
jiný kolektivní systém, a najednou to šlo,“
řekla k protiprávnímu
jednání jednoho z významných hráčů na trhu Helena Wiedermannová, starostka obce Malá Hraštice. V Novém Malíně
zase zástupci obce narazili na vymyšlený limit. „Náš předchozí kolektivní systém měl požadavek k množství. Museli jsme
mít na dvoře určité množství elektra, aby bylo svezeno. Bohužel množství, které
po nás chtěli, bylo vysoké a neměli jsme na to dostatečný prostor,“
vysvětlil
Vladimír Faltus, technik malínského obecního
úřadu. Uvedené podmínky, které si některé kolektivní systémy kladou, směřují
nejčastěji k malým nebo těžce přístupným obcím. Kolektivní systém má však
z povahy své licence povinnost zajistit zpětný odběr elektroodpadu pro
jakýkoliv územně-správní celek. „Systém
musí zajistit organizaci sběru, třídění, nakládání i recyklaci pro jakoukoliv
obec nebo město v České republice, která o to požádá. A samozřejmě vždy zdarma,
bez jakýchkoliv administrativních, registračních nebo ročních poplatků,“
zdůraznil
David Vandrovec.  

Čím menší, tím horší

Nejhorší bilanci v třídění elektroodpadu mají malá
zařízení, baterie a akumulátory. Právě baterie, žárovky nebo malé
elektrospotřebiče jsou totiž nejčastějšími artikly z řad elektrozařízení a
zdrojů jejich energie, které se objevují v klasických popelnicích. Vinu na
tom má zejména velikost, zkrátka se tam dobře vejdou. „Občané dnes ještě poměrně běžně vyhazují drobné elektro do klasického
odpadkového koše. Nejčastěji se pak v popelnicích objevují nabíječky od telefonů
nebo jiných druhů elektrického nářadí. Časté jsou také zničené rychlovarné
konvice a ve větším kontejneru se občas objeví i stará televize
,“ sdělil Ondřej Kluska ze společnosti Hantály, která zajišťuje svoz,
skladování a separaci komunálního odpadu. Za poslední roky se však počet
elektrozařízení vyhozených v běžném komunálním odpadu úspěšně snižuje. „Objem elektro zařízení, které lidé vyhodí do
klasických popelnic, je teď na poměru asi 0,1 % z celkového objemu
,“ podotkl
Kluska.

Flexibilní a moderní legislativa

 

Ačkoliv přichází některé kolektivní
systémy s inovativními řešeními, která by směřovala k odstranění
současných limitů, ne vždy takový posun umožňuje současná legislativa. „Dosavadní řešení, které nabízí náš systém na
podporu sběru elektrozařízení, baterií či akumulátorů nebo má zájem nabídnout,
jsou platná v dnešní době a velmi často přináší inovativní postupy, které dosud
nemají obdobu v České republice či v okolních státech. Testování a
následné přijetí těchto mechanismů do provozu bohužel značně a často komplikuje
zpomalený legislativní vývoj, přičemž v některých případech se dostává do
přímého rozporu
, kdy zcela smysluplná
aktivita naráží na zkostnatělý legislativní systém,“
doplnil Vandrovec s tím, že v rámci
optimalizace služeb v odpadovém hospodářství a zejména zpětných odběrů lze
podle něj najít nemalé úspory. „Koordinované
rozmístění sběrných prostředků bez nutnosti budovat neefektivní duplicitní
sběrnou síť, která je bohužel v současné době požadována, s následným
exaktním logistickým řízením dává možnost investovat finanční prostředky na
další rozvojové projekty, které mohou dále posilovat sběr, daleko smysluplněji
než dnes,
“ dodal.

 

Monika
Hořínková

PR & Media Manager

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dny otevřených ateliérů na Vysočině už tento víkend

Pá Říj 5 , 2018
Osmý ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 2018 se tentokrát uskuteční v sobotu 6. a v neděli 7. října. O tomto víkendu výtvarníci a umělečtí řemeslníci v regionu zpřístupní svá tvůrčí zázemí a návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. „Hlavní ideou této podzimní slavnosti […]

You May Like

Témata