Školní jídelna v novém kabátě

Kdo z občanů v závěru srpna či na počátku září navštívil areál Základní školy v Hálkově ulici, zajisté si povšiml, že budova školní jídelny dostala nový kabát. Budova, která sloužila především dětem 35 let, byla v průběhu hlavních prázdnin rekonstruována.

Předmětem rekonstrukce byla výměna oken, vchodových dveří, zateplení fasády a pochopitelně i nové nátěry. Celou rekonstrukci provedla na základě úspěšně zvládnutého výběrového řízení První humpolecká stavební s. r. o. Poděkování patří nejen vedení a pracovníkům této firmy, ale i projektantovi ing. Beranovi a stavebnímu dozoru panu Pazderkovi. Přičiněním všech výše jmenovaných se podařilo zlepšit nejen vzhled budovy, ale především celkovou kvalitu prostředí v této budově. Rekonstrukce bude mít pozitivní dopad i na tepelnou pohodu v budově, dojde ke snížení tepelných ztrát a tedy i k úspoře stále dražší energie.

Poděkovat bych chtěl touto cestou vedení města, protože bez jeho finanční podpory by rekonstrukci nebylo možno provést. Pan Mgr. Brzoň, místostarosta města, se vydatnou měrou podílel i na činnosti komise, která posuzovala všechny nabídky, které od firem došly do veřejné soutěže.

Právě zdárný průběh veřejné soutěže umožnil realizovat i další akci, a to celkovou rekonstrukci elektrorozvodů v celé školní jídelně. Tuto zakázku provedla, opět na základě výběrového řízení, firma František Havel – elektroinstalace ELIN.Věřím tomu, že město Humpolec bude mít i nadále zájem v naší škole, která patří mezi tři největší školy v kraji Vysočina, zlepšovat podmínky pro výchovu a vzdělávání. Myslím, že téměř osm stovek žáků a přes sedmdesát zaměstnanců si to zaslouží.

Mgr. Václav Strnad
ředitel školy

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zářijové radniční listy

So Zář 24 , 2005
Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Dnes si můžete stáhnout zářijové číslo přímo na našich stránkách.

You May Like

Témata