Sociální zemědělství klade důraz především na vztahy

Do 27. června mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze (NZM) možnost zhlédnout výstavu Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce, která prezentuje potenciál sociálního zemědělství v podmínkách České republiky.

Jeho posláním je vedle produkce a prodeje zemědělských produktů také zajišťování pracovních míst na farmách, poskytování služeb sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám i organizování vzdělávacích aktivit. Sociální zemědělství je inovativní přístup vycházející z tradičních venkovských svépomocných systémů. Sdružuje v sobě koncepty multifunkčního zemědělství, sociálních služeb a zdravotní péče na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Koncept sociálního zemědělství klade velký důraz na vztahy mezi lidmi; rozvíjí vztahy v rámci farmy, rodiny, komunity a pomáhá k začleňování znevýhodněných osob do běžného života. Tento nový směr se začíná rozvíjet také v České republice. „Jedná se o další z výstav, které muzeum pořádá na své střešní terase ve spolupráci s resortními organizacemi, tentokrát připravenou Státním zemědělským intervenčním fondem. Za zemědělstvím často vidíme především péči o krajinu, půdu, rostliny či zvířata, ale sociální zemědělství k nám nově přináší téma, jak tento obor může ohleduplně pomáhat i při kultivování společnosti a vztahů,“ říká generální ředitel NZM Zdeněk Novák.

V současné době existuje celá řada odborných publikací na téma sociální podnik, sociální služby a zemědělství. Zemědělství je však v těchto studiích řešeno spíše jako doplňková činnost. Členové Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky České republiky proto iniciovali šetření s cílem poskytnout zájemcům z řad zemědělské veřejnosti dostatek informací. Zpracovaná Analýza sociálního zemědělství v podmínkách ČR je primárně zaměřena na zemědělce a možnosti multifunkčního zemědělství v rámci sociálních služeb a s tím souvisejících činností. Analýza zmapovala aktéry sociálního zemědělství a jejich role v rámci poskytování sociálních služeb – zejména v oblasti veřejné správy, zemědělců, vědců a sociálních organizací, naplňujících principy sociálního zemědělství nebo přispívajících k jejich zavádění do praxe. „Česká republika má, stejně jako ostatní členské země EU, potenciál k rozvoji sociálního zemědělství. Tato výstava mapuje a prezentuje zemědělské podniky, kde se taková spolupráce již podařila úspěšně nastavit,“ říká ředitel Sekce řízení regionální politiky, zahraničních vztahů a komunikace SZIF Miloš Jirovský.

Čtěte dále:   Na Humpolecku probíhá již třetí vzdělávací projekt hrazený z prostředků Evropské unie

Výstava prezentuje vybrané subjekty, které se podílely na zpracování analýzy a které v České republice naplňují koncept sociálního zemědělství nebo přispívají k zavádění jeho principů do praxe.

Výstavu připravila Celostátní síť pro venkov – Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s organizacemi: Ministerstvo zemědělství; Mendelova univerzita v Brně; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Česká zemědělská univerzita v Praze; TESSEA; Kraj Vysočina; Chaloupky, obecně prospěšná společnost, Vysočina; Školní statek, Humpolec, Dusilov 384; Asociace sociálního zemědělství; Zemědělský svaz ČR, územní organizace Hradec Králové; Zemědělská akciová společnost Mžany; Zemědělské družstvo Libčany; POMOC Týn nad Vltavou; Lavandia; Květná Zahrada. Další informace na: www.nzm.cz.

Zdroj a foto (střešní terasa) NZM

 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Přelosované tenisové soutěže startují o víkendu

Pá Kvě 28 , 2021
Se čtyřtýdenním zpožděním oproti původnímu rozpisu startují o posledním květnovém víkendu tenisové soutěže smíšených družstev. V nejlepších klubech na Vysočině myslí v první řadě na udržení nejvyšších oblastních soutěží, tedy divizí. V těch v současnosti působí TK Spartak Jihlava B, HTK Třebíč B, TK Pelhřimov a LTC Humpolec. Čtěte dále:   Přednáška Jarmily Mandžukové
Humpolečtí chtějí nové tenisové kurty. Budou o nich jednat radní

You May Like

Témata