Stanislav Bernard obdržel cenu českého sládka F. O. Poupěte 2012

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil ministra zemědělství Petra Bendla Patronem českého piva. Současně poprvé udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví České republice v roce 2012. Stalo se tak na slavnostním večeru, který tím zahájil novou tradici. Ta by se měla stát součástí pivovarského kalendáře a současně každoročně symbolicky zahájit pivovarskou sezonu.Stanislav Bernard obdržel cenu českého sládka F. O. Poupěte 2012
V letošním roce Cenu F. O. Poupěte obdržel Ing. Stanislav Bernard za
to, že inicioval a prosadil realizaci diferencované daně pro malé pivovary, což
umožnilo přežít dalším desítkám menších výrobců piva. Dalším vyznamenaným je
Ing. Pavel Gregorič za záchranu a obnovení pivovaru Rakovník. Mezi oceněnými je
také JUDr. Jan Mikš, který cenu obdržel za to, že se úspěšně zasadil o obnovu
pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.

 

„Pivo je o umu sládků a všech
kolem, kteří se na jeho výrobě podílejí. Zemědělské plodiny jako sladovnický
ječmen a chmel patří nedělitelně do resortu zemědělství. Kdo jiný by proto měl
být patronem českého piva než ministr zemědělství,“ řekl Ing. František Šámal,
předseda Českého svazu  pivovarů a
sladoven. „Současně nově ustavenou Cenou splácí-

F. O. Poupě, český sládek   me dluh těm, kteří se nejen zapsali do
historie našich oborů, ale v současnosti stále přispívají významným ekonomickým
a podnikatelským činem k věhlasu našeho piva. Uvědomujeme si, že jejich práci a
obecněji přínos musíme připomínat více než doposud, a proto jsme nově ustanovili
tuto cenu,“ doplnil František Šámal                                                                     
                        

Čtěte dále:   Bernard Fest 2024 bude

 

Nově zřízené ocenění zahrnuje i původní Výroční cenu F. O.
Poupěte za počin v oblasti vědy, výzkumu atd.
Ocenění může být uděleno i více subjektům. Vyhlašovatelem je ČSPS, který akci
zaštiťuje a organizuje ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství ČR. Cenu bude každoročně předávat ministr zemědělství,
patron českého piva, spolu s předsedou ČSPS. Návrhy na ocenění může předložit
člen i nečlen ČSPS. Držitelem ocenění se může stát též subjekt mimo ČSPS a
sektor pivovarství, sladařství a návazná odvětví. Oceněná osobnost nebo
kolektiv obdrží umělecký předmět z dílny novoborských sklářů. Cena není spojená
s finanční odměnou.
Během večera se bude podávat
pivo speciálně vyrobené pro tuto akci.

 

František Ondřej Poupě (1753–1805
byl legendární sládek nazývaný „velmistr“. Sládkovskému řemeslu se vyučil v
Třebíči a působil mj. v pivovarech ve Štěkni u Písku, v Tachově, v hraběcím
pivovaru v Hořovicích nebo byl sládkem knížecího schwarzenberského pivovaru v
Jinonicích. Od roku 1794 působil v Praze. Poupě doporučil a zavedl reformy,
které zlepšily výrobu a kvalitu piv, např. zlepšil ekonomiku vyhřívání varných
pánví, zlepšil také kontrolu teploty kvašení piva teploměrem atd. Své poznatky
publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království
českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně
první pivovarskou školu na světě, čímž o 100 let předběhl obdobné snahy v jiných
zemích.

 

Další informace naleznete na
internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz.

Stanislav Bernard obdržel cenu českého sládka F. O. Poupěte 2012

Stanislav Bernard obdržel cenu českého sládka F. O. Poupěte 2012

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Stanislav Bernard: Muž, který prosazením diferencované daně na pivo dal šanci ne

So Dub 21 , 2012
Motiv, proč vlastně Ing. Stanislav Bernard zahájil své tažení za diferencovanou spotřební daň na pivo, hledejme už v době těsně po roce 1989. Tehdy se totiž rozhodl, že se vrhne na podnikání. Jistým inspirujícím momentem bylo jeho přátelství s Ing. Josefem Vávrou. S ním a ještě s jedním partnerem se […]

You May Like

Témata