Svatá Markéta, byliny, ženci, pověsti a létající talíře ukryté v nitru Melechova

4

Letní vysočinská expedice. Kulturně botanická expedice + dobrovolnická dílna aplikované ikebany a feng šuej na okolí a starobylé hřbitovní zdi kostela sv. Markéty v Loukově u Světlé nad Sázavou. Včetně noční cesty k vrcholu tajemného kopce Melechov na Vysočině.

Termín:
sobota 28, neděle 29, pondělí 30. 6. úterý 1. 7. 2008

Kombinuje dobrodružné, zajímavé s prospěšným!

Cíl: krajinná psychogeografie a úprava terénu kolem kostelíka zasvěceného
sv. Markétě přispěje k atraktivitě jednoho z nejkrásnějších panoramat
západní Vysočiny.

expedice vedená zkušenými
botaniky
a jinými experty vám přiblíží
nejen tajné podloží melechovského mikroregionu, flóru a faunu přírodní
rezervace, ale i pověsti mýtického vrchu a jeho možné vazby s dějinami ufonů
v Českých zemích.

Pozvaní lektoři:

1. Helena Štorchová, ústav experimentální
botaniky AV

Helena Štorchová se zabývá molekulární biologií rostlin v Ústavu
experimentální botaniky AV ČR. Věnuje se zejména genetickým základům
kvetení, studiu rostlinné mitochondriální DNA a evoluční biologii.
Postgraduální studia absolvovala na Ústavu molekulární genetiky ČSAV
v laboratoři Dr. Jiřího Doskočila, DrSc., zakladatelské osobnosti
české molekulární biologie. V letech 1995 až 1998 vybudovala
v průhonickém Botanickém ústavu AV ČR Laboratoř DNA analýz.
V letech 2002 až 2003 získala Fulbrightovo stipendium, které jí umožnilo
pobyt na University of Alaska, Fairbanks, USA. S touto nejsevernější
univerzitou na světě dosud intenzivně spolupracuje. Přednáší externě na
Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

2.
Jiří
Sádlo
je český biolog, věnující se rostlinné
sociologii
. Zabývá se také cenogenezí,
relikty a neofyty,
dynamice krajiny v holocénu a
kulturně-naturálním jevům a procesům, jako je například nová
divočina
, suburbie,
postkulturní krajina a nepřírodní biotopy.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v
Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě odborných textů je spoluautorem
knih Biologie
krajiny
(spolu s Davidem
Storchem
; Vesmír, 1999) a Krajina
a revoluce
a eseje Krajina jako interpretovaný text.Okrajově
se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především
proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země
– listopadová čast roku
(Dauphain, 2007).

3. Miloš Doležal se narodil v Háji u Ledče nad
Sázavou, je redaktor Českého rozhlasu 3-Vltava, básník, fejetonista. Pracoval
jako redaktor Perspektiv, asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou
II, hlídač azylového domu a plakátovač. Pravidelně spolupracuje s
Perspektivami, Respektem, týdeníkem A2, Babylonem, Hostem aj. Básně a fejetony
publikuje v polských literárních revuích. Je autor a spoluautor řady
rozhlasových pořadů a dokumentů z období války a komunistického teroru 50. let,
uměleckých portrétů, literárních pořadů a rozhlasových kompozic. Za rozhlasovou
dokumentaristiku oceněn řadou cen.
Vydal básnickou sbírku Podivice, bibliofilsky soubor básní Kamení (Martin
Dyrink, 1996), básnické sbírky, Les (Atlantis, 1998), Čas dýmu (Atlantis,
2003), Sansepolcro (Arbor vitae, 2004) a knihu fejetonů České feferony
(Atlantis, 2000). V Karmelitánském nakladatelství vydal tři knihy rozhovorů s
vězni komunistických a nacistických lágrů Cesty Božím (ne)časem (2003), Prosil
jsem a přiletěla moucha (2004) a Proti zlému krompáč a lopata (2006).
Spolupracoval na knize Zaradoval jsem se (vzpomínky mons. Antonína Bradny,
Karmelitánské nakladatelství, 2002).
Žije v Praze a na Vysočině.

4. Marek Hanzlík?

Topologie místa:

V poslední době
upoutaly naší pozornost tři jedinečné venkovské kostelíky na Vysočině v okolí
úbočí zalesněného vrchu Melechov, tyčícího se mezi Světlou nad Sázavou a kopcem
Vilémovec nad hradem Lipnice. Gotické stavby ze 14. století jsou zasvěceny
sv. Martinovi (v
Dolní Městě
) sv. Markétě (v Loukově) a sv. Jiří (v Řečici). Jde o malebné, dnes jemně
chátrající památky opatřené nedávno obnovenou šindelovou střechou. Interiéry
skrývají vzácné a bizarní nástěnné malby ze 14. století a architektura si
většinou zachovala gotickou strohost, bez barokních přestaveb a úprav. Okolí i
interiér kostela sv. Markéty, stojící dnes na samotě je díky a vinou letitého
zanedbání v poměrně špatném stavu. Kostel obklopuje starý hřbitov a romanticky polorozpadlá
kamenná hřbitovní zeď. Stará obytná budova, která stávala na louce vlevo od
kostela nad původním systémem tří hrázových rybníčků zmizela úplně. Před
hřbitovním vchodem stála dvojice vysokých lip, jedna však nepřežila poslední lednovou vichřici.

Praktický workshop je zaměřen hlavně na estetickou úpravu okolí památky
v jednom z nejpůsobivějších krajinných celků v okolí. Hlavním cílem
dílny je citlivé odstranění a přetvoření náletových dřevin podle pravidel a
tradic vysočinské ikebany a tvůrčí využití zeminy, podpírající hřbitovní zdi. Program
skýtá i další aktivity, přispívající k obnovení přirozené rovnováhy kulturní a
přírodní lokality, například instruktáž ve správném zacházení a kosení
tradičním nástrojem – kosou, diskuze nad funkcí vodního systému rybníčků pod
kostelem a hudební dílna.

Pracovní a hudební nářadí zajištěny.

Info: MELECHOV

je vysoký 715 m
a je pokrytý porostem smíšených lesů. Na vrcholu je měřičská věž z 1. pol.
30. let 20. století. Na jižním svahu je osada Rohule, v 19. století sklářská huť a na
západním úpatí Melechova, nad obcí Kouty, stojí zbytky melechovské tvrze. Východní úbočí
směrem k Meziklasí a osadě Rohule je v současnosti řídce obydlené, údolí Meziklasského
potoka pramenícího v jezírku Řečičáku skýtalo kdysi zákoutí pro několik vodních
mlýnů (dodnes je zde Popkův mlýn a Dolíky). Pro obyvatele samot sloužil kostel
svaté Markéty jako místo pro setkání, společné slavnosti a svátky a tento smysl
pro poutníky a obyvatele by mohl být díky periodicky pořádaným dílnám obnoven.

Vrch Melechov ukrývá i jinou mytologii: Podle některých
pramenů se zde setkávali Husité v roce 1420 a Melechov bývá označován za bájný Oreb, za poslední války partyzáni a německá
armáda údajně v roce 1944 začala kdesi
výstavbu podzemních skladů. Pracovali zde prý vedle ruských zajatců i čeští
zedníci a kameníci z celého území protektorátu. Bydleli na ubytovně u
Zruče nad Sázavou a na staveniště je převážely autobusy s neprůhlednými skly.
Před vstupem na pracoviště autobusy zajížděly do provizorní haly a teprve odtud
odcházeli dělníci na pracoviště. Výstavba podzemních skladů skončila koncem
října 1944. Dne 23. prosince 1944 z
nádraží v Praze-Vysočanech byl vypraven přísně střežený vojenský transport
(náklad tvořily bedny a stroje z letecké továrny v Praze-Kbelích), který odjel
do Havlíčkova Brodu, v té době ještě Německého Brodu. Zde byl na Štědrý den
vyložen a převezen na německou leteckou základnu nad Havlíčkovým Brodem. A o
vánočních svátcích pak opět za příslušných bezpečnostních opatření dopraven na
Melechov a zde uložen do vybudovaných podzemních skladů. Převoz skládání a také
zamaskování skladů prováděli pouze
němečtí vojáci. Práci odvedli zřejmě skvělou, do dnešních dnů nikdo neví, kde
byly továrna a vývojové materiály na Melechově ukryty, přestože geologický
ústav zde prováděl před několika lety výzkum na možné úložiště radioaktivního
odpadu.

Ubytování:
ve stanu, nebo na nedalekém statku. Zdarma

Doprava: Praha – Dolní Město, autobus, nebo vlak do Světlé nad Sázavou, nebo
na kole z Havlíčkova Brodu, nebo pěšky.

O pořadatelích:

Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů bylo
založeno pro obrodu kontextu zmíněných památek například formou
znovuobnovení tradičních poutí,
pořádáním koncertů, odborných přednášek, výstav a dalších duchovních a
kulturních akcí v prostorách těchto kostelů. Prostředky postupně investuje
do nezbytných oprav. Kostely patří do lipnické farnosti, která tuto iniciativu
vítá a podle svých možností pomáhá.

Asociace MLOK je občanské sdružení, jehož aktivity jsou
zaměřeny mimo jiné na podněcování neobvyklých situací a na výzkum anomálních
fenoménů.

těšíme se na vaši účast

poznámka: počet účastníků je omezen, přihlášky jsou
přijímány písemně nebo osobně do 15. června.

Pořádá: vysočanská župa asociace
MLOK a občanské sdružení Přátelé podkopnických kostelů

http://www.kostelni.duch.cz/

Kontakty: Marek Hanzlík, kastelán Hrad Lipnice

Email: lipnice@brno.npu.cz

Miloš Vojtěchovský, jednatel župy vysočina Asociace
MLOK

Krásná Hora č.25

Kontakt: milos@iim.cz

Tel: 608571881

Axl

4 thoughts on “Svatá Markéta, byliny, ženci, pověsti a létající talíře ukryté v nitru Melechova

 1. Bydleli na ubytovně u Zruče nad Sázavou a na staveniště je převážely autobusy s neprůhlednými skly. Před vstupem na pracoviště autobusy zajížděly do provizorní haly a teprve odtud odcházeli dělníci na pracoviště. Výstavba podzemních skladů skončila koncem října 1944. Dne 23. prosince 1944 z nádraží v Praze-Vysočanech byl vypraven přísně střežený vojenský transport (náklad tvořily bedny a stroje z letecké továrny v Praze-Kbelích), který odjel do Havlíčkova Brodu, v té době ještě Německého Brodu. Zde byl na Štědrý den vyložen a převezen na německou leteckou základnu nad Havlíčkovým Brodem. A o vánočních svátcích pak opět za příslušných bezpečnostních opatření dopraven na Melechov a zde uložen do vybudovaných podzemních skladů.

  A tahle informace je odkud? O tom, že se v tunelech u HB vyráběla letadla „mesršmity“ se ví docela hodně, ale tohle s Melechovem je snad jenom pohádka ne? Asi ze stejného zdroje, že ve Kbelích měl wehrmacht vyvíjet létající talíře…
  Murlo

   1. No, takových plánů v Německu vzniklo bezpočet, konstruktéři rozhodně měli fantazii, já osobně považuji za něco, co bylo hodně futuristické a přesto funkční nejen na papíře toto http://www.fronta.cz/horten-ho-229-go-229

    Co se týče odkazu, musím bohužel zklamat a odkázat pouze na knihy, jedna se jmenuje tuším Tunely pro Messerschmitty, na tu druhou si teď nevzpomenu.

    A k tomu Melechovu nikdo nic?
    Murlo

    1. Článek sem dal Axl a ten se momentálně pohybuje někde mezi Innsbruckem a Curychem, takže se k tomu nemůže vyjádřit. Já osobně zdroj, ze kterého čerpal, neznám, takže si na odpověď budete muset počkat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Video - jak se vyrábí pivo v Humpolci

St Čvn 11 , 2008
Tepajícím srdcem rodinného pivovaru Bernard je varna, kterou pivovar získal v rakouském Innsbrucku. Ve varně vzniká mladina, která se následně vychladí a zakvasí. Zhruba po týdnu bouřlivého kvašení se sbírá pěna. I když pivo ještě není hotové, začíná se sudovat do tanků, kde dozrává. Cesta piva končí ve stáčírně, kde […]

You May Like

Témata