Trestné činy páchají také cizinci

KRAJ VYSOČINA: Prioritou cizinecké policie je potírání nelegální migrace

Policisté odboru služby cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v rámci běžného výkonu služby v loňském roce zaměřili na tři základní priority, když mezi nejdůležitější patřily oblast nelegální migrace a oblast pobytových kontrol. Při své práci dosáhli vynikajících výsledků. Výkon služby byl s ohledem na stanovené priority loni zaměřován do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého teritoria Kraje Vysočina. Pozornost při pobytových kontrolách policisté věnovali zejména legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravosti a platnosti dokladů předkládaných cizinci, účelovým sňatkům, napomáhání k pobytu i napomáhání legálnosti zaměstnávání cizinců.
Kraj Vysočina je využíván k tranzitu nelegálních migrantů do jiných krajů nebo na území dalších států Evropské unie a jako rizikové lokality z toho pohledu byly vyhodnoceny silnice I/38 a dálnice D1, které jsou využívány k transportu běženců ze třetích zemí. Běženci jsou převáženi v osobních a nákladních motorových vozidlech a v úkrytu ložných ploch kamionů k další cestě do zemí Evropské unie.
„V loňském roce se nám kontrolní činností podařilo zjistit na území našeho kraje několik toků nelegální migrace. Jednalo se o nelegální migraci státních příslušníků Ruské federace, Gruzie a Afghánistánu,“ uvedl plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie. Státní příslušníci Ruské federace a Gruzie bývají většinou žadateli o azyl na území Polské republiky. Následně na naše území přicestují právě z Polské republiky a za pomoci dalšího cizince, často právě státního příslušníka Polska, se pak snaží přejet osobním vozidle na území Rakouska nebo Německa. Další skupinou jsou státní příslušníci Gruzie, kteří žádají o azyl v Litvě a následně cestují přes polské území do České republiky,a to sami bez cizí pomoci.
„Zjistili jsme také případy nelegální migrace cizinců z Afghánistánu, kteří na naše území přicestují v úkrytu ložné plochy kamionu, tzv. Balkánskou cestou z území Slovenské republiky,“ doplnil plk. Mgr. Leoš Švarc. Jejich cesta má většinou stejný scénář. Tito běženci jsou přepravováni po menších skupinách. Do nákladních prostorů kamionů nastupují mimo území, většinou na srbském území a řidič kamionu o skutečnosti, že převáží migranty v úkrytu, ve většině případů neví.
Řidičem kamionu převážející běžence byl ve všech zjištěných případech cizinec a cílovou zemí nelegálních migrantů bylo Německo. Cizinci po překročení vnější schengenské hranice žádají v Řecku o azyl. Za cestu zaplatí převaděčům předem částku v rozmezí 4 000 – 7 000 amerických dolarů. Na převádění se podílí většinou několik blíže neustanovených osob. Rizikovou oblastí z hlediska nelegální migrace zůstává ale také vlaková a autobusová doprava. Zvýšená pozornost věnujeme zejména mezinárodním vlakovým spojům a mezinárodním autobusovým linkám.
Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností prováděli specifické činnosti zaměřené na zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území ČR – rodné listy, oddací listy, výpisy z rejstříku trestů. Skupina specialistů disponuje vozidlem, které je vybavené speciálním zařízením pro odhalování padělaných dokladů a k dispozici má také zařízení pro noční vidění.
V průběhu roku 2012 se policisté tohoto oddělení kromě jiného podíleli na odhalování zlegalizovaných motorových vozidel v České republice v rámci vyhlášené celorepublikové akce „Čistka“, kdy v rámci této akce zkontrolovali loni celkem 13 766 spisů a poté velice podrobně prověřili 40 podezřelých spisů. Při kontrolách zjistili 17 případů neregulérně přihlášených vozidel.
Další prioritou loňského roku pro policisty cizinecké policie bylo provádění společných kontrol. Policisté ve spolupráci s Celní správou ČR a s oblastním inspektorátem práce kontrolovali zaměstnávání cizinců a legálnost jejich pobytu na území ČR. Třetí priorita cizinecké policie byla zaměřena na kontrolu přepravovaných osob. Policisté ze služby cizinecké policie ve spolupráci s pořádkovou a dopravní policií v rámci běžného výkonu služby i při mimořádných opatřeních zjišťovali převážně na hlavních silničních tazích nelegální migranty, kteří jsou přepravováni v prostředcích autobusové a nákladní dopravy.
V průběhu roku 2012 policisté odboru služby cizinecké policie zjistili v rámci výkonu služby celkem 30 trestných činů, z toho sedm trestných činů mají na svědomí cizinci. Jednalo se o padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za loňský rok zjistili celkem 3 514 přestupků, za které policisté uložili v blokovém řízení pokuty ve výši 1 066 900 korun. Celkem 1 276 přestupků bylo řešeno podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 47 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům a 16 přestupků se týkalo řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Dále bylo zjištěno 41 správních deliktů ubytovatelů. Za tyto přestupky policisté v blokovém řízení vybrali pokuty ve výši 72 200 korun.
"Při běžném výkonu služby se zaměřujeme především na kontrolu cizinců, kteří pobývají na území České republiky. Zajímá nás, zdali zde pobývají legálně a zdali mají v pořádku všechny potřebné doklady pro pobyt. Prověřujeme, zdali nepáchají na našem území trestnou činnost, jestli zde nelegálně nepodnikají, zda nevykonávají neoprávněně výdělečnou činnost nebo zdali se nejedná o osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Při kontrolách nejčastěji zjišťujeme, že cizinci porušují pobytový režim. Objevují se také případy, kdy ubytovatelé řádně neevidují jejich pobyt na našem území. I v takovém případě věci řešíme uložením sankce, “ doplnil statistická čísla plk. Mgr. Leoš Švarc.
Policisté z odboru služby cizinecké policie v průběhu loňského roku zahájili celkem 50 správních řízení o správním vyhoštění z území České republiky a na základě zjištěných a provedených důkazů vydali celkem 27 rozhodnutí o správním vyhoštění z území České republiky. Třináct cizinců bylo podle příslušných právních předpisů zajištěno a umístěno v zařízení pro zajištění cizinců. Policisté dále zjistili 26 osob, které byly z nějakého důvodu vedeny v informačním systému SIS. Loni vydali celkem 12 výjezdních příkazů pro cizince, kteří u nás pobývali v rozporu s platnými právními předpisy a vydali 14 rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky.
Za loňský rok policisté z odboru cizinecké policie provedli v našem kraji celkem 9 938 pobytových kontrol, při kterých zkontrolovali celkem 60 316 cizinců, provedli 139 součinnostních akcí s ostatními policejními složkami, úřady práce, oblastním inspektorátem práce a celní správou.
Priority odboru cizinecké policie KŘP kraje Vysočina na rok 2013
Pokračování ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností v oblasti zjišťování předkládaných řidičských průkazů cizinci a v rámci akce „Čistka“ provádění kontrol technických průkazů a COC listů při zaevidování vozidel dovážených z ciziny.
Provádění společných kontrol v oblasti na nelegální zaměstnávání cizinců a legálnost pobytu cizinců na území s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina a dále ve spolupráci s Celní správou ČR. V roce 2012 bylo v rámci Kraje Vysočina zjištěno téměř 30 případů nelegálního zaměstnávání cizinců, kdy zjišťování těchto případů je velice obtížné a je dlouhodobějšího charakteru.
Provádění šetření ve vztahu k napomáhání k nelegálnímu pobytu na území České republiky a uzavírání účelových sňatků na území České republiky, popřípadě v zahraničí. V posledním období je každý 10. uzavřený sňatek s cizincem žijícím na území ČR nebo v zahraničí. Uzavřením účelového sňatku dochází i k napomáhání k neoprávněnému pobytu na území ČR.
kpt. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
1. únor 2013
Čtěte dále:   Nehoda na D1 u Humpolce: srazily se dva kamiony, místo je průjezdné

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kino - Humpolec - Únor

Po Úno 4 , 2013
Únor 2013 Čtěte dále:   Rychlost 229 km/h: jízda sporťáku skončila na dálnici u Humpolce

You May Like

Témata