Univerzita třetího věku: Připravují se další vzdělávácí kurzy pro seniory

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou nabídku vzdělávacích kurzů, které jsou unikátní v tom, že jsou primárně určeny seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Kurzy jsou ovšem otevřeny i široké seniorské veřejnosti ze třech spádových oblastí Kraje Vysočina, a to z Velkomeziříčska, Pelhřimovska a Havlíčkobrodska. Přihlášky k seniorskému vzdělávání je možné zasílat až do 19. července 2013.

Místem konání kurzů jsou následující domovy pro seniory:

– Domov pro seniory Velké Meziříčí, Zdenky Vorlové 2160, Velké Meziříčí

– Domov pro seniory Pelhřimov, Radětínská 2305, Pelhřimov

– Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Husova 2624, Havlíčkův Brod, areál nemocnice

 

Zájemcům seniorského věku je nabízeno všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti. Univerzita třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení.

 

Ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 50 let), kteří projevili zájem podáním přihlášky (podmínkou není předcházející středoškolské vzdělání účastníka). Přijetí není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny budou naplňovány do kapacity cca 25 – 30 posluchačů, dle kapacity dané učebny.

 

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek.  Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Zájemci z řad veřejnosti platí úhradu 500,-Kč za jeden semestr, uživatelé pobytových sociálních služeb mají výuku zdarma.

Čtěte dále:   Pocitová mapa v Pelhřimově: lidé kritizovali nádraží a ubytovnu, chválili Stráž

 

Přihlášky k výše uvedenému studiu v rámci Univerzity třetího věku je možné zasílat nejpozději do 19. 7. 2013 na adresu koordinátora uvedenou na přihlášce.

 

Přehled termínů a studijních témat najdou zájemci o vzdělávání na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, Vysoké školy polytechnické Jihlava www.vspj.cz a výše uvedených domovů pro seniory.

 

 

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 811, e-mail: krizova.t@kr-vysocina.cz
 

Přihlášky najdete na:

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nová stezka ukáže křížky v polích

Čt Čvc 4 , 2013
Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek a právě jim je věnována nová naučná stezka s názvem Křížek v polích, která bude otevřena v pondělí 8. července v 16,00 hodin u kostela v Mladých Bříštích u Humpolce Čtěte dále:   Havíření na tři dny rozvíří Jihlavu

You May Like

Témata