Usnenesí z 10. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 21. 4. 2004

232.


Zastupitelstvo města


a)  bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 9. zasedání ZM a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,


b) ukládá sledovat dosud nesplněná usnesení.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


233.


Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města v Humpolci ze dne 10. 3. 2004. Vlastní zpráva tvoří přílohu podkladů k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 21. 4. 2004.


Odpovědnost: Ing. Tomáš Křišťan, místostarosta


 


 


234.


Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Humpolec za  rok 2003, a to bez výhrad.


 


 


235.


Zastupitelstvo města schvaluje následující rozpočtová opatření v roce 2004:


1) Vyjádřeno jmenovitě:


     Oddíl 31 – Vzdělání :


     -Povýšení přímých nákladů do školství  o                                                      175,0 tis. Kč


 


     Oddíl 63 –  Finanční operace :


     -Povýšení daně z příjmů právnických osob-obec  o                                    1.576,0 tis. Kč


 


     Třída 8 – Financování:


     -Snížení splátek jistiny hypotéčního úvěru o                                                  600,0 tis. Kč


 


      Oddíl 61 – Samospráva:


     -Oprava fasády budovy čp. 300                                                                     1.400,0 tis. Kč


     -Osadní výbor Kletečná-studená voda                                                            176,0 tis. Kč


 


     Oddíl 23 – Vodní hospodářství


     -Nákup pitné vody                                                                                             450,0 tis. Kč


 


     Oddíl 36 – Komunální služby, územní rozvoj:


     -Naučná cyklostezka (konsolidace rozpočtů)                                                    54,0 tis. Kč                                                      


 


2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:


         zvýšení rozpočtových příjmů   (dotace)


                        OddPa      –      pol.   4122                                                             175,0  tis. Kč


 


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3111   pol.   5331                                                              206,0  tis. Kč


                        OddPa  3113   pol.   5331                                                              121,0  tis. Kč


                        OddPa  3231   pol.   5331                                                              170,0  tis. Kč


 


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3113   pol.   5331                                                              322,0  tis. Kč


 


         zvýšení rozpočtových příjmů   (daňové)


                        OddPa      –      pol.   1122                                                           1.576,0  tis. Kč


 


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  6399   pol.   5362                                                           1.576,0  tis. Kč


 


         Třída 8 – Financování


                       OddPa     –        pol.   8124                                                              600,0  tis. Kč


         Třída 8 – Financování


                       OddPa     –        pol.   8115                                                             -600,0  tis. Kč 


 


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  6171   pol.   5171                                                           1.400,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (kapitálové)


                        OddPa  6171   pol.   6121                                                           1.400,0  tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  6171   pol.   5151                                                              176,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5171                                                              176,0  tis. Kč


 


         zvýšení rozpočtových příjmů (nedaňové)


                        OddPa 2310 pol. 2111                                                                   450,0 tis. Kč


         zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)


                        OddPa 2310 pol. 5151                                                                    450,0 tis. Kč


 


         zvýšení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3639   pol.   5321                                                                54,0  tis. Kč


         snížení rozpočtových výdajů   (běžné)


                        OddPa  3699   pol.   5229                                                                54,0  tis. Kč


 


3)  Změna rozpočtu v návaznosti na schválená rozpočtová opatření  ve finančním  vyjádření :


                                                                                                                                 (v tis. Kč)                                                                                                                             Název opatření


Příjmy


Výdaje


Financování


Vzdělání-přímé náklady do školství


         175,0


       175,0


 


Daň z příjmů za obec – zvýšení


       1576,0


     1576,0


 


Splátky hypotéčního.úvěru – snížení


 


 


         600,0


Změna stavu bankovních účtů


 


 


       – 600,0


Výměna oken čp.301


 


    -1400,0


 


Oprava fasády čp. 301


 


     1400,0


 


Osadní výbor Kletečná-studená voda


 


       176,0


 


Osadní výbor Kletečná-opravy


 


      -176,0 


 


Nákup pitné vody pro město


 


       450,0


 


Příjmy z inkasa  vodného a stočného


         450,0


 


 


Obec Želiv – cyklostezka


 


          54,0


 


Akce Mikroregion


 


         -54,0


 


 


 


 


 


Celkem


     2201,0


     2201,0          


         0,0

Čtěte dále:   Živý přenos 7. zasedání zastupitelstva města

Termín: 22. 4. 2004


Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města


                       Jaromíra Veselá, vedoucí EO


 


 


236.


Zastupitelstvo města


a)  schvaluje na základě žádosti o příspěvek poskytnutí příspěvků na rok 2004 následujícím žadatelům v následující výši (Kč):1.


Castrum o.p.s., Hradská 818, Humpolec (filmový festival „Film a dějiny


2004)


13.000,-


2.


Kynologický záchranný systém, Pražská 1156,  Pelhřimov (činnost


záchranného systému)


5.000,–


3.


Římskokatolická farnost-děkanství Humpolec,


Horní náměstí 272, Humpolec (opravy církevních památek)


80.000,-


4.


Farní sbor Českobratrské církev evangelické Humpolec,


Husova 143, Humpolec (opravy Tolerančního kostela na Zichpili)


30.000,-


5.


Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti země,


Mladé Bříště 2, Humpolec (transfer obojživelníků)


1.000,–


6.


Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti země,


Mladé Bříště 2, Humpolec (naučná stezka Březina)


5.000,–


7.


Ing. Karel Kříž, 02/09 ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264


Vlašim (podpora stanice pro handicapované živočichy)


4.000,–


8.


Český rybářský svaz MO Humpolec, Dvorská 271, Humpolec (záchranný


chov Střevle potoční)


3.000,–


9.


Michal Uhlíř-REMU, Nad Plovárnou 11, Jihlava (Regionáda Tour 2004)


20.000,-


10.


Sbor dobrovolných hasičů, Světlice 106, Humpolec (hasičská soutěž


O pohár obce Světlice)


4.000,–


11.


TJ Jiskra Humpolec–oddíl atletiky, Tyršovo náměstí 745,


Humpolec (zlepšení podmínek oddílu v ligových soutěžích)


10.000,-


12.


Tenisový klub LTC Humpolec (podpora aktivní činnosti klubu)


5.000,–


13.


Tělovýchovná jednota Krasoňov 53, Humpolec ( rozvoj sportovní a


kulturní činnosti v obci)


5.000,–


14.


Osadní výbor Světlice 55, Humpolec (IV. ročník nohejbalového turnaje)


3.000,–


15.


Svaz důchodců ČR, Místní organizace Humpolec,Dolní náměstí


33, Humpolec (zajištění pořádaných akcí a Dne seniorů 2004)


5.000,–


16.


Klub Taekwondo WTF Humpolec, Lužická 1332, Humpolec


(reprezentace v českých turnajích a 10. ročních Vánočního turnaje)


20.000,-


17.


Asociace turistických oddílů mládeže Šlápoty, Hněvkovice


u Humpolce (volnočasové aktivity a celoroční činnost)


8.000,–


18.


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Humpolec


Na Vyhlídce 1187, Humpolec (vyškolení cvičitele, cvičení pro zdraví)


4.000,–


19.


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ZO Humpolec,


Hálkova 422, Humpolec (letní dětský tábor)


5.000,–


20.


Římskokatolická farnost-děkanství Humpolec, Horní náměstí 272,


Humpolec (Dětský den)


3.000,–


21.


TJ Vysočina Petrovice (příspěvek na činnost)


7.000,–


22.


F.O.B. Skateboard Humpolec, Družstevní 1232, Humpolec (IV.ročních


závodů v Humpolci)


5.000,–


23.


Josef Kubů, Na Skalce 963, Humpolec (vydání knihy


„Těm, kteří nazažili..“)


3.000,–


24.


Občanské sdružení Humpolák, Roman Ludvík, Lnářská 113,


Humpolec (internetové stránky Humpolák)


3.000,–


25.


Sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny, Lnářská 114, Humpolec


(IX. ročník Hudebních slavností Vysočiny)


15.000,-


26.

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Plastikové krávy se valí do Prahy

St Kvě 5 , 2004
Cowparade – kulturní happening letos zavítá do Prahy Čtěte dále:   Veřejná prezentace projektu Okružní křižovatka a stoupací pruh na silnici I/34

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP