ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY DOKAZUJÍ, ŽE POMOCI NEZAMĚSTNANÝM NENÍ NIKDY DOST

Jihlava 18. ledna
2008 –
Projekty financované z fondů
ESF aktivně pomáhající snižovat nezaměstnanost v kraji Vysočina, našly svá
uplatnění a velkou odezvu u cílových osob, na které jsou svým obsahem a
podstatou zaměřeny. Díky nim našlo svoji práci více než 600 klientů a mnoho dalších absolvovalo
zrealizované poradenské programy, kde si nejen osvojili správné postupy při
hledání zaměstnání, ale získali také neméně důležitou motivaci či potřebnou
kvalifikaci z široké nabídky rekvalifikačních kurzů.

Jihlavský
úřad práce, pomocí jednotlivých realizátorů projektů, uskutečňuje v kraji
Vysočina tři hlavní projekty
pro nezaměstnané – Najdi si práci na Vysočině, který aktuálně pokračuje již
druhým – navazujícím – projektem Najdi si práci na Vysočině 2, Návrat do práce
na Vysočině a Příprava na práci na Vysočině.
Jednotlivé projekty se pak liší svým zaměřením:

 • Najdi si práci na
  Vysočině – pomáhá občanům krátkodobě nezaměstnaným nebo osobám ohroženým
  ztrátou zaměstnání
 • Návrat do práce na
  Vysočině – je zaměřen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a rovněž pro ty,
  které se zúčastnily projektu Příprava na práci na Vysočině
 • Příprava na práci na
  Vysočině – je určena pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, sociálně vyloučené
  nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Všechny
projekty našly výbornou odezvu mezi svými klienty a naplnění původních
indikátorů se podařilo dosáhnout s předstihem. Klientům tak mohly být
nabídnuty i služby navíc. „V původním nastavení povinného indikátoru v projektu
Najdi si práci na Vysočině bylo pro firmu bit cz training, s.r.o., která
ho realizuje, že minimálně 1000 osob se zúčastní vstupního – poradenského
kurzu. Tento počet byl v průběhu fungování projektu pro velký zájem klientů navýšen,“
uvádí Miroslava
Patočková
, vedoucí odboru trhu práce z Úřadu práce v
Jihlavě a dodává: „Celkový počet klientů, pro které měl projekt Najdi si práci
na Vysočině zajistit zaměstnání, byl stanoven na 230 a my jsme rádi, že byl splněn
v dostatečném předstihu,“ doplňuje Miroslava Patočková.

Na
úspěch prvního programu navazuje od ledna 2008 rozjíždějící se projekt Najdi si práci na Vysočině 2, který
znovu otevírá dveře krátkodobě nezaměstnaným občanům v kraji Vysočina.
Realizátorem „dvojky“ je v roce 2008 společnost CC Systems a zřizovatelem
projektu opět úřad práce.

Nadále
probíhá projekt Návrat do práce na
Vysočině
realizovaný společností bit cz training a zaměřený především na dlouhodobě
nezaměstnané obyvatele kraje Vysočina. Snahou zřizovatelů je zejména zvýšení
motivace, profesní kvalifikace a získání praxe podle požadavků zaměstnavatelů.
Do programu se mohou přihlásit jak lidé, kteří nemají přislíbené zaměstnání,
tak i ti, kteří již podnikli vstupní pohovory u budoucího zaměstnavatele a
příslib místa je vázán zvýšením nebo doplněním kvalifikace v
konkrétním oboru.

„Občané
hledající práci by měli už při prvních schůzkách se zaměstnavatelem upozorňovat
na možnost získat potřebná oprávnění nebo základní dovednosti a proškolení,
pokud jsou zaměstnavatelem k pracovnímu výkonu vyžadovány v rámci
našich projektů. Myslím si, že naše kurzy, které jsou pro účastníky zdarma, by
určitě bylo škoda nevyužít,“ upozorňuje na možnost zvýšení kvalifikace Ing. Josef Sobotka, projektový
manager společnosti bit cz training. Takovou možnost využívají nejčastěji
řidiči z povolání, pro něž jsou v nabídce řidičské kurzy skupiny E a
C, dále zájemci o základní znalosti práce s počítačem. Rekvalifikačních
kurzů je ovšem mnohem více, v nabídce jich je celkem 33. „Mnohé tyto kurzy
zahrnují také povinnou praxi u zaměstnavatelů. Právě možnost praxe v rámci
rekvalifikačního kurzu nabízí zaměstnavatelům neocenitelnou příležitost
otestovat si případného zájemce o práci přímo v jejich firemním
prostředí, aniž by se k čemukoliv zavazovali. „I sám uchazeč si může vyzkoušet,
zda vybraný obor koresponduje s jeho představou profesního zaměření a
jestli vůbec požadovaný objem práce zvládne,“ uvádí další nesporné výhody Ing.
Josef Sobotka.

Informace
o připravovaných termínech poradenských programů, rekvalifikačních kurzů a
informačních schůzkách může zájemce získat na spolupracujících úřadech práce
v kraji Vysočina – v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě,
Pelhřimově a Třebíči. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici také na
webových stránkách projektů www.prace-vysocina.cz.

PROJEKT “NÁVRAT DO PRÁCE NA
VYSOČINĚ“

Průběh a realizace projektu
Návrat do práce na Vysočině je vypracován ve vazbě na Operační program Rozvoj
lidských zdrojů, prioritu Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání a bude financován pomocí
strukturálního fondu Evropské Unie, konkrétně pomocí Evropského sociálního fondu
– ESF. Projekt probíhá od září 2006 do dubna 2008. Cílovými osobami, na které
je projekt prioritně zaměřen jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané., Úspěšné
splnění projektu představuje účast minimálně 520 osob v poradenském
programu z celkového požadovaného počtu 1 500 oslovených osob, přičemž
minimálně 300 osob bude dále zařazeno do profesních rekvalifikačních kurzů
s praxí a nejméně 91 klientů získá díky projektu zaměstnání.

Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kontaktní
osoba:

Mgr. Martina Rychetská

DENDRIT
Consulting

Tel:
567 301 011
mobil: 731 110 557

mrychetska@dendrit.cz

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Nové nízkonákladové aerolinky?

Pá Úno 15 , 2008
Téměř bez povšimnutí proběhl v humpoleckém vzdušném prostoru 17.srpna loňského roku testovací let flotily čítající několik balonů. Součástí testů byly i nízké průlety mezi budovami a přistání na předem určených místech (mimo jiné v blízkosti zastávky ICOM v Nerudově ulici). Zaujalo nás to a tak jsme v uplynulých měsících trochu […]

You May Like

Témata