VELIKONOČNÍ PROGRAM 2014

Velikonoční program v Želivě.

13.4. 2014          KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

10:00                   Průvod na památku vjezdu do Jeruzaléma z Kostela sv.                                    Petra a Pavla na hřbitově do opatského chrámu.                                                Přineste si s sebou ratolesti. 

 10:30                MŠE SVATÁ  

15:00 – cca. 18:00 – VELKÁ NOC S DĚTMI

S dětmi si připomeneme POSLEDNÍ VEČEŘI APOŠTOLŮ S JEŽÍŠEM. Součástí programu budou židovské písně, tance,  příprava židovských tradičních jídel (která Židé jedli, když utíkali z Egypta). Upečeme nekvašené chleby a připravíme sladkou kaši Charosset. Pak zasedneme s Ježíšem za stůl – v oděvech připomínajících Ježíšovu dobu. Po poslední večeři se odebereme do Getsemanské zahrady a na křížovou cestu. Děti si můžou přinést nějaký oděv, který by zodpovídal době Ježíše Krista.

14.4. 2014            PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

7:30                       MŠE SVATÁ 

15.4. 2014            ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

7:30                       MŠE SVATÁ

16.4. 2014            STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

7:30                       MŠE SVATÁ

17:00                   Kající pobožnost – možnost přijetí svátosti smíření

17.4. 2014          ZELENÝ ČTVRTEK

14:00                    Katecheze na velikonoční téma 

18:00                    MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ

21:00                    Svatá hodina na Zelený čtvrtek

(Budeme společně s Pánem Ježíšem bdít v Getsemanské zahradě kostela a modlit se. Pokusíme se rozjímat o situaci před Jeho odsouzením, jak ho pomalu ze strachu opouštěli všichni apoštolové, jeden za druhým, a on zůstal  opuštěn… Posnažíme se alespoň dodatečně, jako jeho učedníci, napravit neúčast člověka na Jeho utrpení v Getsemanské zahradě.)

18.4. 2014          VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Čtěte dále:   VOLT-AGE V 8SMIČCE HUMPOLEC

7:30                       Modlitba ranních chval + posvátné čtení

17:30                     Křížová cesta

18:00                    OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

21:00                    Sedm slov Ukřižovaného (Pojďte s námi rozjímat nad obrovskou hodnotou kříže našeho Vykupitele.)

19.4. 2014          VELKÁ A SVATÁ SOBOTA (BÍLÁ SOBOTA)

7:30                       Modlitba ranních chval + posvátné čtení

8:00 – 19:30       Od této hodiny začína celodenní možnost návštěvy Božího hrobu. Církev tak setrvává na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti. Pro návštěvu bude zaveden rozpis, aby se každý mohl zapsat na určitou půlhodinku, a tak aby se u Ježíšova hrobu vždycky někdo modlil nebo meditoval. Kromě rozpisu může pochopitelně každý, kdo má zájem, Boží hrob navštívit kdykoliv.

10:00 hod.         Katecheze na velikonoční téma

15:00 hod.         Promítání recitálu Credo komunity Cenacolo

20:00                  OBŘADY VELIKONOČNÍ VIGILIE  (Nezapomeňte si přinést svíčky.)

20.4. 2014            SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTANÍ PÁNĚ

10:30                    MŠE SVATÁ

21.4. 2014               VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

10:30                    MŠE SVATÁ

Aprogramvelikon14.jpg

www.zeliv.eu

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

KLASICKO - JAZZOVÝ KONCERT

Po Dub 14 , 2014
Koncert již dnes, v pondělí 14.4.2014 Čtěte dále:   Kabát se v Humpolci předvedl jako dobře namazaný stroj. Podívejte se

You May Like

Témata