Větší šance pro více nezaměstnaných

Projekt Najdi si práci na Vysočině předčil původní očekávání. Zadávací parametry tohoto projektu byly k 31. prosinci minulého roku zcela splněny a v některých ukazatelích navíc i překročeny. Úřad práce v Jihlavě, coby zadavatel, proto přistoupil k jejich navýšení. V této souvislosti došlo také k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých aktivit projektu.

Národní projekt Najdi si práci na Vysočině byl vypsán Úřadem práce
v Jihlavě a jeho realizátorem je společnost bit cz training, s.r.o.
Cílovou skupinou, na kterou je pozornost projektu zaměřena, je skupina
krátkodobě nezaměstnaných. Hlavním cílem projektu je snížení procenta
nezaměstnanosti této skupiny lidí v kraji Vysočina. Účastníci uvedeného
projektu prochází informační schůzkou, poradenským kurzem a poté
následuje účast ve vybraném rekvalifikačním kurzu.

Původní parametry, které měly být naplněny v průběhu realizace
projektu do 30. května 2008, udávaly, že informačními schůzkami musí
projít minimálně 2000 krátkodobě nezaměstnaných a následnými
poradenskými kurzy 1000 krátkodobě nezaměstnaných osob. „Ukázalo se, že
jsme při zadávání úspěšnosti projektu mohli být odvážnější. Nicméně nám
nyní nic nebrání tomu, abychom nastavili laťku o něco výše a tím
vyhověli zvýšené poptávce po službách projektu,“ uvádí Miroslava
Patočková, vedoucí oddělení implementace projektů ESF z Úřadu práce
v Jihlavě a pokračuje: „Původní počet krátkodobě nezaměstnaných, kteří
mají projít informačními schůzkami, byl zvýšen na 3100 osob. Celkový
počet lidí, kteří mají absolvovat poradenský kurz, byl zvýšen na 1550
osob. Celkem tak došlo k navýšení počtu absolventů projektu o 550.“
Všichni nezaměstnaní spadající do cílové skupiny krátkodobě
nezaměstnaných nebo osob ohrožených ztrátou zaměstnání, kteří mají
zájem o vstup do projektu mají tedy možnost této nabídky využít.

Nejlepší vizitkou samotného projektu je kladné hodnocení aktivních
účastníků. Jedním z nich je paní Hilda Ocelíková, která projektem
prošla na jihlavském středisku: „Rozhodně je dobře, že projekt existuje
a je funkční! Je tu velice příjemné prostředí a mně vyhovovalo, že jsem
své aktuální problémy mohla probrat s lidmi, kteří prožívali to samé co
já. Osobní kontakt člověka s člověkem je nesmírně důležitý a potřebný.
Žádný, byť i sebelepší, úřad práce obdobnou atmosféru nenavodí!
Nesporným kladem je velice profesionální a lidsky příjemný přístup
poradce.“

Navýšení původně stanovených parametrů projektu Najdi si práci na
Vysočině je spojeno také s přesunem finančních prostředků. „Bylo
rozhodnuto přesunout část finančních prostředků z oblasti věnované
individuálnímu poradenskému rozvoji do oblasti informačních schůzek a
vstupních poradenských kurzů,“ sdělil Ing. Josef Sobotka, který od
nového roku působí ve funkci manažera společnosti bit cz pro projekty
ESF. Neznamená to však, že by nyní bylo individuálnímu poradenství
věnováno méně pozornosti. Veškeré financování této části projektu totiž
převzala společnost bit cz. „Individuální poradenský rozvoj je
nepostradatelnou součástí projektu Najdi si práci na Vysočině. Zahrnuje
osobní konzultace s poradci, které se týkají např. psaní životopisů,
motivačních dopisů a řešení dalších problémů spojených s hledáním
zaměstnání. Bylo by tedy velkou chybou přikládat individuálnímu
poradenství menší význam než informačním schůzkám a poradenským
kurzům,“ dodal v této souvislosti Ing. Sobotka.

Čtěte dále:   Mažoretky svým vystoupením okouzlily Třebíč. Podívejte se na jejich show

Na úspěch projektu reagoval také ředitel regionální kanceláře
společnosti bit cz na Vysočině Ing. Petr Švíka: „Jsme velice rádi, že
je realizace projektu pro krátkodobě nezaměstnané úspěšná. Jednotliví
účastníci si již zvykli, že pro ně představujeme jakési kontaktním
místo. Mohou do příslušných středisek na Vysočině kdykoli přijít a
konzultovat své otázky s našimi poradci. Účastníkům projektu
zajišťujeme bezplatný přístup k internetu, který využívají v rámci
individuálního poradenského rozvoje především při samostatném hledání
zaměstnání, ale i při tvorbě životopisů či žádostí o pracovní místo.“

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Fota v tiskové kvalitě jsou k dispozici na kontaktní adrese.

PROJEKT “NAJDI SI PRÁCI NA VYSOČINĚ“

Dvouapůlletý projekt zahájený v prosinci roku 2005 je cíleně
zaměřen na zlepšení situace na trhu práce dle požadavků zaměstnavatelů,
motivování cílových skupin osob tak, aby se zvýšila jejich
zaměstnatelnost a zároveň i zaměstnanost. Cíleně je zaměřen na osoby
krátkodobě nezaměstnané, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a zájemce o
zaměstnání (např. maminky na mateřské dovolené). Projekt si klade za
cíl oslovení minimálně dvou tisíc osob z různých cílových skupin, z
nichž alespoň 1000 vstoupí do projektu. Tyto osoby si budou moci vybrat
ze 33 nabídnutých rekvalifikačních kurzů a nejméně 230 absolventům bude
zajištěno zaměstnání

kontaktní osoba:

Mgr. Martina Rychetská

DENDRIT Consulting

Tel: 567 301 011
mobil: 731 110 557

mrychetska@dendrit.cz

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vstřícní a ochotní – takoví jsou klienti projektu Návrat do práce na Vysoč

Pá Úno 23 , 2007
Projekt Návrat do práce na Vysočině se rozjel na plné obrátky, a tak s každým týdnem přibývá počet zrealizovaných informačních schůzek i poradenských kurzů. To, jak se spolupracuje s klienty, kteří se do projektu zapojili a rozhodli se pro svůj “návrat do práce“, vyplývá ze zkušeností jednotlivých lokálních poradců. Čtěte […]

You May Like

Témata