Vodárna Želivka a vodní nádrž Švihov

technická data, zajímavosti, obrázky

Vodárna Želivka
je nejmodernější a největší úpravnou vody pro hl. m. Prahu. Doprava pitné vody
je zajištěna štolovým přivaděčem o průměru 2,64 m a délce 51,97 km. Podíl Želivky
na zásobování Prahy pitnou vodou je 62 %. Úpravna vody Želivka zásobuje pitnou
vodou i oblasti Středočeského a Jihlavského kraje (oblasti zásobované vodou
z úpravny vody Želivka).
Maximálním špičkovým výkonem 6 900 l/s pitné vody a současným výkonem 3 200
l / s, tj. cca 101 mil. m3 za rok pitné vody se řadí vodárna Želivka k největším
vodárnám v Evropě a je největší vodárnou v České republice.
Vodárna Želivka byla uvedena do provozu v roce 1972 s výkonem 3 950 l/s pitné
vody, v roce 1987 byla rozšířena o max. výkon pitné vody 2 950 l/s. Voda je
dodávána do úpravny přes čerpací stanici surové vody řadou čerpadel ( je zde
instalováno 11 čerpadel pro různé výtlačné výšky ) z vodárenské nádrže Švihov,
která má při maximální hladině 377 m.n.m. objem 266,57 mil. m3 vody (délka vzdutí
38 km, maximální hloubka 53,6 m, průměrná hloubka 18 m). Hráz vodárenské nádrže
je zemní s návodním hlinitým těsněním. Odběr vody z nádrže se provádí etážově
ze dvou odběrných věží. Každá z nich má pět odběrových oken rozměru 1,8 x 1,8
m. Etážový odběr vody umožňuje odebírat surovou vodu nejlepší kvality z hlediska
účinnosti technologie úpravy vody.
(možno kliknout pro větší obrázek)

Technologie výroby pitné vody

Doprava
surové vody do úpravny vody je vyřešena dvěma výtlačnými řady DN 1 400 a DN
1 600. Výtlačné řady jsou vedeny do rozdělovacího objektu a odtud ke třem samostatným
linkám. Každá linka má měření množství surové vody a regulaci průtoku kuželovým
uzávěrem.
Jako koagulant je pro všechny tři linky použit 40% roztok síranu hlinitého –
Al2(SO4)3 x 18H2O.
První linka je vybavena hydraulickým rychlým a pomalým mícháním ve flokulační
nádrži s dobou zdržení až 17 minut. Seperaci vzniklé suspenze zajišťuje 32 jednotek
rychlofiltrů s filtrační rychlostí do 4,4 m/hod.
Druhá a třetí linka je vybavena pouze hydraulickým rychlým mícháním a filtrace
probíhá na
2 x 12 filtrech s filtrační rychlostí do 5 m/hod. Všechny rychlofiltry mají
plochu 97 m2, filtrační materiál je křemičitý písek o zrnitosti 1,1 – 1,6 mm.
Filtrační cyklus se pohybuje v rozmezí
24 – 72 hodin. Pro mimořádné stavy v kvalitě surové vody je možno použít dávkování
aktivního uhlí, na odstranění manganu manganistan draselný a pro úpravu pH dávkování
kyseliny sírové.
Po filtraci je voda z každé linky odváděna na ozonizaci, kterou se zlepšují
senzorické vlastnosti vody. Dále se u vody upravuje pH doalkalizací vápenným
hydrátem a zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chloru. Proces
úpravy vody a její distribuce štolovým přivaděčem jsou řízeny z dispečinku úpravny
vody a řada technologických procesů je řízena a kontrolována počítačem. Úpravna
je vybavena moderní laboratoří, která navrhuje dávky chemikálií a kontroluje
technologický proces.

Čtěte dále:   Participace na školách v Humpolci

Základní technické údaje vodárny Želivka ( za rok 2000 ) :

Průměrný výkon vodárny = 3 195 l.s-1
Množství upravené pitné vody za rok = 101 018 916 m3
Podíl na celkovém množství pitné vody vyrobené v PVK, a.s. = 63,3 %

Vybrané ukazatele kvality pitné vody ve vodárně Želivka ( průměry za
rok 2000 ) :

Ukazatel Hodnota ČSN
pH 8,3 6 – 8
CHSKMn 1,5 mg/l 3
Dusičnany 32 mg/l 50
Tvrdost 1,2 mmol/l
6,772 °N
0,9 – 5,0
5,04 – 28,0
Železo 0,02 mg/l 0,3
TOC (org.uhlík) 2,74 mg/l 5,0 mg/l

Oblasti zásobované vodou z úpravny vody Želivka :

Počet zásobovaných obyvatel celkem: 872 500 obyvatel z toho:
Praha 744 000
Zručsko 5 950
Havlíčkobrodsko 36 150
Pelhřimovsko 24 750
Humpolecko 15 750
Pacovsko 7 700
Vlašimsko 15 100
Divišovsko 1 600
Benešovsko 19 400
Velkopopovicko 2 100

V článku jsou použity informace ze serveru www.pvk.vz

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Silnice v Pelhřimovském okrese - údržba, systém atd.

Út Úno 19 , 2002
rozhovor s ředitelem Správy a údržby silnic Pelhřimov Čtěte dále:   Humpolec se chrání před povodní, rozšířil varovný systém

You May Like

Témata