Výroční zpráva 2002/2003

Rodinné centrum Cipísek, Na Skalce 623, 396 01 Humpolec
Výroční zpráva
2002/2003

Předmětem činnosti občanského sdružení Rodinné centrum Cipísek je provozování neziskového zařízení, které slouží pro vzájemné setkávání rodin s dětmi.
Hlavním cílem sdružení je podporovat aktivity, které povedou k vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou rodiče a děti vzájemně neformálně setkávat a vzdělávat, prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání zkušeností a vzájemnou pomoc.

Rodinné centrum Cipísek
Na Skalce 623, 396 01 Humpolec
 


Výroční zpráva 2002/2003


Předmětem činnosti občanského sdružení Rodinné centrum Cipísek je provozování neziskového zařízení, které slouží pro vzájemné setkávání rodin s dětmi.


„Hlavním cílem sdružení je podporovat aktivity, které povedou k vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou rodiče a děti vzájemně neformálně setkávat a vzdělávat, prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání zkušeností a vzájemnou pomoc.


Sdružení si dále klade za cíl:
        umožnit dětem lepší začlenění do kolektivu,
        rozšířit obzory rodičům i dětem,
        pořádat akce pro veřejnost,
        pravidelně informovat veřejnost o své činnosti.“


Stanovy sdružení


Občanské sdružení RC Cipísek vzniklo v květnu 2000, kdy přípravný výbor podal návrh na registraci sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Sdružení bylo zaregistrováno 27.6.2000.


Nový řádně zvolený výbor sdružení převzal vedení od 4.6.2002 ve složení Eva Šimková (předseda), Helena Podubníčková a Hana Sedláková. O bezproblémový chod RC se dále staraly Mirka Hynková, Jana Silkensová, Marta Papežová, Líba Hajčiarová, Marie Malečková, Kamila Machyánová, Martina Kohoutová, Jana Vránová a Petra Polidarová. Členská schůze byla svolána 2.6.2003.


Loňský rok byl zahájen dvoudenním pobytem maminek s dětmi na rekreační chatě Malířovna u Lipnice nad Sázavou. V polovině října se i přes nepřízeň počasí uskutečnila „drakiáda“ spojená s opékáním špekáčků. Bez odezvy nezůstaly ani akce jako výroba zvířátek z kaštanů, výroba obrázků z mačkaného krepového papíru nebo helloweenských strašidýlek z dýní. Začátkem listopadu proběhla v RC beseda s dětskou lékařkou MUDr. Irenou Bláhovou.


Velký úspěch slavila Mikulášská besídka, které se zúčastnilo asi čtyřicet dětí s maminkami a tentokráte nechyběli ani někteří tatínkové případně babičky. Krásná výzdoba a loutková pohádka „O kašpárkovi a koníčkovi“ přispěly k pohodové a příjemné atmosféře. Malé mikulášské a vánoční perníčky mizely v ústech malých Cipísků i ostatních návštěvníků. Mikuláše, čerty a anděla s citlivým přístupem zahráli studenti humpoleckého gymnázia. Každý malý nezbedníček dostal svůj balíček s dárky.


Poslední akcí roku 2002 byla Vánoční besídka plná koled, zpěvu a tancování. Vyráběly se lodičky z ořechových skořápek a zdobily se jablka. Každý Cipísek si pod stromečkem našel svůj dáreček. Největším překvapením byl pro všechny společný dárek – velký plastový domeček.


Velmi úspěšný byl také začátkem února dětský karneval. I přes značná chřipková onemocnění byla herna plná masek. Pozadu nezůstaly tentokrát ani některé maminky, které přišly také v přestrojení. O zábavu se postarali dva klauni – Jáňa a Háňa. Přehlídka masek, zpívání, tancování, bohatá tombola a na závěr zmrzlinové poháry, to vše přispělo k veselé náladě a spokojenosti malých Cipísků. Zavítala mezi nás i vzácná návštěva, pan starosta Jiří Kučera a pan místostarosta Roman Brzoň. Mezi dětmi se jim líbilo a vyjádřili nám svou podporu. Další mimořádnou návštěvou byla TV Prima, která natočila a odvysílala příspěvek v regionálním vysílání.


V polovině února se ve večerních hodinách sešly maminky a jedna babička bez svých ratolestí, aby si spolu popovídaly a shlédly videozáznamy z akcí Cipísku. V březnu proběhla bláznivá dětská módní přehlídka, výroba panenek z vařeček a prezentace firmy Heinz s dětskou výživou. Dále se v dubnu uskutečnila Velikonoční besídka, výlet autobusem do ZOO v Jihlavě a v květnu dvoudenní pobyt na Malířovně (pro velký zájem ve dvou turnusech). Zajistil se i potisk nádherných žlutých triček pro děti s logem Cipíska. Letošní sezóna byla zakončena oslavou Dne dětí na zahradě DDM. Pro děti bylo připraveno mnoho atrakcí, her, soutěží i sladkostí a opékání špekáčků na ohni. Největší senzací ale byly tři koně ze Školního statku v Humpolci, na kterých se mohly děti svézt a kterým neodolaly ani některé maminky.


Přehled hospodaření v roce 2002:

Příjmy celkem: 148 000 Kč Výdaje celkem: 148 000 Kč
z toho   z toho  
granty 125 000 Kč spotřeba materiálu 23 000 Kč
sponzorské dary 13 000 Kč provozní režie 70 000 Kč
vstupné 7 000 Kč nájemné 55 000 Kč
kurzy 3 000 Kč služby 0 Kč

 


Město Humpolec poskytuje RC Cipísek účelovou dotaci na úhradu nájemného a provozních nákladů.


RC Cipísek je otevřeno čtyři dopoledne v týdnu, a to od pondělí do čtvrtka. V dopoledních hodinách si mohou maminky pohrát s dětmi v herně, v odpoledních hodinách jednou týdně mohou děti předškolního věku navštěvovat kurzy angličtiny vedené Ing. Jarmilou Kasalovou. Také pro maminky probíhal večer jednou týdně kurz základů práce s počítačem vedený Ing. Helenou Podubníčkovou. Každé úterý dopoledne se rozběhl pro zájemce křesťanský prográmek. Jedno odpoledne v měsíci vždy patřilo Povídání s Ing. Pavlou Papaziánovou na různá témata z pohledu věřícího. Mimo sezónu (červen až září) je RC v provozu každé pondělí dopoledne podle počasí v herně nebo na zahradě DDM.


Pravidelný dopolední program navštěvuje v průměru 9 rodin denně z Humpolce i okolí. O občerstvení, pořádek a program se stará denní služba, kterou tvoří 3 členky sdružení. Hlavních akcí se zúčastňuje zhruba 35 rodin.


Veřejnost je o činnosti RC informována na dvou nástěnkách umístěných v centru města a na nástěnkách přímo v prostorách RC. O většině akcí se může veřejnost dozvědět v měsíčníku Zálesí a v Listech Pelhřimovska (deníku kraje Vysočina).

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Co a kdy v říjnu

St Zář 17 , 2003
Program Rodinného centra „Cipísek“ na měsíc říjen 2003

You May Like

Témata