Výroční zpráva 2004/2005

 Rodinné centrum Cipísek

Na Skalce 623, 396 01 Humpolec

Výroční zpráva

2004/2005

Předmětem činnosti občanského sdružení Rodinné centrum Cipísek je provozování neziskového zařízení, které slouží pro vzájemné setkávání rodin s dětmi.

„Hlavním cílem sdružení je podporovat aktivity, které povedou k vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou rodiče a děti vzájemně neformálně setkávat a vzdělávat, prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání zkušeností a vzájemnou pomoc.

Sdružení si dále klade za cíl:   umožnit dětem lepší začlenění do kolektivu,rozšířit obzory rodičům i dětem,pořádat akce pro veřejnost,

pravidelně informovat veřejnost o své činnosti.“

Stanovy sdružení

Občanské sdružení RC Cipísek vzniklo v květnu 2000, kdy přípravný výbor podal návrh na registraci sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Sdružení bylo zaregistrováno 27.6.2000.

Nový řádně zvolený výbor sdružení převzal vedení od 2.6.2004 ve složení Iveta Jarošová (předseda), Mgr. Kamila Zachová, Mgr. Libuše Hajčiarová. O bezproblémový chod RC se dále staraly Denisa Cymorková, Petra Chmelíčková, Michaela Kamešová, Barbora Kaňová, Dita Mažgútová, Romana Ochová, Blanka Svobodová, Eva Svobodová, Veronika Urbanová.Členská schůze byla svolána 2.6.2005.

Po prázdninách byl 4.10.2004 znovu zahájen plný provoz.Všichni nováčci byli seznámeni s chodem RC a s plánovanými akcemi. Loutkové divadlo pro malé návštěvníky zahrála Petra Chmelíčková a maňáskové divadlo Eva Svobodová. Každý cipísek dostal malý dáreček.

V polovině října se za krásného slunečného počasí uskutečnila drakiáda spojená s opékáním špekáčků.

Měsíc listopad byl bohatý na tvůrčí činnost. Naladěni podzimní atmosférou jsme vyráběli zvířátka z kaštánků, větrníky z barevného papíru, razítka z brambor nebo obrázky z rostlinných semínek.

Velký úspěch slavila Mikulášská besídka, které se zúčastnilo asi třicet dětí s maminkami a tentokráte nechyběli ani někteří tatínkové případně babičky. K pohodové a příjemné atmosféře přispěla hra na klávesy a hezká pohádka. Čekání na Mikulášskou nadílku jsme si zpříjemnili výrobou mikulášů  a čertíků z krabiček a barevného papíru. Mikuláše, čerty a anděla s citlivým přístupem zahráli studenti humpoleckého gymnázia. Každý malý nezbedníček dostal svůj balíček s dárky.

Poslední akcí roku 2004 byla Vánoční besídka. Pouštěli jsme koledy, zpívali, tančili a vyráběli sněhuláky z papíru. Ježíšek dětem nadělil spoustu společných dárků, ale i domů si každý Cipísek odnesl dáreček. Holčičky panenku a kluci autíčko.

V měsíci lednu jsme nedočkaví karnevalového veselí vyráběli škrabošky, karnevalové čepičky a veselé karnevalové kelímky.

Začátkem února se v prostorách Centra konal dětský karneval. K příjemné karnevalové atmosféře přispělo tancování, zpívání, bohatá tombola a na závěr zmrzlinový pohár. Velkým překvapením pro děti byl Mickey Mouse, kterého zahrála Eva Svobodová.Při odchodu dostal každý malý dáreček.

I u nás nechyběla v březnu Velikonoční besídka. Malí koledníci dostali perníková vajíčka a hezké vystoupení zatancovaly a zazpívaly děti z mateřské školky Na Rybníčku. Poslední den v březnu jsme se rozhodli vyzkoušet a naučit malování metodou Window art „vitrážovou barvou“ na sklo.Některými obrázky jsme vyzdobili prostory RC Cipísek, některé si maminky odnesly domů.

V měsíci dubnu jsme vyzbrojeni vařečkami, nejbarevnějšími látkami a vlnami vyráběli vařečkové čarodějnice. V úterý 26.4.2005 jsme i přes ne příliš příznivé počasí vyrazili autobusem do ZOO Jihlava. Přesto se výlet vydařil a všem moc líbil.

Poslední akcí letošní sezóny byl výlet autobusem do Vodního ráje Jihlava, který měl obrovský ohlas u našich ratolestí v doprovodu svých maminek a jedné babičky.

Koncem měsíce května vypuklo velké stěhování. Z důvodu přestěhování mateřské školky v Brance do budovy Na Skalce – sídlo RC Cipísek jsme museli opustit naše stávající prostory. Novou sezónu zahájíme v září již v nových prostorách ve Zvláštní škole, ul. Husova 391, Humpolec.

Přehled hospodaření v roce 2004:

    Příjmy celkem 146 183,- Kč              Výdaje celkem   142 172,- Kč

     z toho                                                      z toho

 daňové     8 211,- Kč                              daňové                11 058,- Kč

   – vstupné   7 485,- Kč                              – materiálové      9 194,- Kč

   – prodej triček      700,- Kč                     – provize bance 1 864,- Kč

    – úrok      26,- Kč

   nedaňové    137 972,- Kč                      nedaňové       131 114,- Kč

    – sponzor. dary 4 500,- Kč                      – energie  45 000,- Kč

   –dotace od MěstaHumpolec  130 000,- Kč   –nájemné   58 115,- Kč

  –přeplatek JČE   2 018,- Kč                              – vodné     1 999,- Kč

  – převedeno   1 454,- Kč     – vratka nevyčerp. dotace 26 000,- Kč    

Město Humpolec poskytuje RC Cipísek účelovou dotaci na úhradu nájemného a provozních nákladů.

RC Cipísek je otevřeno vždy dopoledne od pondělí do pátku.V dopoledních hodinách si mohou maminky pohrát s dětmi v herně. Nejméně pětkrát v měsíci je pro maminky a děti připravena tvůrčí činnost, výroba zajímavých předmětů z nejrůznějších materiálů. Mimo sezónu (červen až září) budeme stěhovat a připravovat nové prostory pro Centrum. Z tohoto důvodu nebude přes letní měsíce otevřeno.

Pravidelný dopolední program navštěvuje v průměru 9 rodin denně z Humpolce i okolí. O občerstvení, pořádek a program se stará denní služba, kterou tvoří 3 nebo 2 členky sdružení. Hlavních akcí se zúčastňuje zhruba 20 rodin.

Veřejnost je o činnosti RC informována na dvou nástěnkách umístěných v centru města a na nástěnkách přímo v prostorách RC.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Humpolec vidí v projektovém partnerství přínos

Po Zář 5 , 2005
Humpolec vidí v projektovém partnerství „Parnerství pro Vysočinu“ přínos

You May Like

Témata