Výroční zpráva 2003/2004

Seznamte se s naší činností za uplynulou sezónu

Rodinné centrum Cipísek,
Na Skalce 623, 396 01 Humpolec.

Výroční zpráva
2003/2004:
Předmětem činnosti občanského sdružení Rodinné centrum Cipísek je provozování neziskového zařízení, které slouží pro vzájemné setkávání rodin s dětmi.
„Hlavním cílem sdružení je podporovat aktivity, které povedou k vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou rodiče a děti vzájemně neformálně setkávat a vzdělávat, prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání zkušeností a vzájemnou pomoc.
Sdružení si dále klade za cíl: umožnit dětem lepší začlenění do kolektivu,
rozšířit obzory rodičům i dětem,
pořádat akce pro veřejnost,
pravidelně informovat veřejnost o své činnosti.“
Stanovy sdružení
Občanské sdružení RC Cipísek vzniklo v květnu 2000, kdy přípravný výbor podal návrh na registraci sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Sdružení bylo zaregistrováno 27.6.2000.
Nový řádně zvolený výbor sdružení převzal vedení od 2.6.2004 ve složení Iveta Jarošová (předseda), Mgr. Kamila Zachová, Mgr. Libuše Hajčiarová. O bezproblémový chod RC se dále staraly Eva Šimková, Helena Podubníčková, Hana Sedláková, Jana Silkensová, Marie Malečková, Martina Kohoutová, Petra Polidarová, Eva Svobodová, Blanka Svobodová, Jaroslava Beranová, Šárka Bartošková, Anna Hertlová, Petra Chmelíčková, Michaela Kamešová, Dita Mažgútová, Pavla Kvasničková, Alena Březíková, Denisa Cymorková a Barbora Kaňová. Členská schůze byla svolána 2.6.2004.

Po prázdninách byl 1.10.2003 znovu zahájen plný provoz. Nováčků přišlo opravdu hodně. Byli seznámeni s chodem RC a s plánovanými akcemi. Loutkové divadlo pro malé návštěvníky moc hezky zahrála Petra Chmelíčková a každý Cipísek dostal malý dáreček.

Drakiáda a opékání špekáčků mělo také velký ohlas. I přes nepřízeň počasí – zima a bezvětří, byla zahrada DDM plná dětí a maminek. S draky se to rovnou vzdalo. Prokřehlí účastníci se snažili „urvat“ kousek místečka u mrňavého ohýnku a „procpat“ své drahocenné uzeniny nad plameny. Po vydatné svačině pár draků přeci jenom vzlétlo.

Koncem října čekala v Cipísku velká hromada dýní a dýniček. Matky vyzbrojeny ostrými noži a děti se lžícemi se vrhly do práce a výsledkem byly krásné halloweenové lampičky.

Začátkem listopadu jsme pro děti připravili koncertování. Každý si z domova přinesl „něco“ co vyluzuje nějaký zvuk a dá se na „to“ při trošce fantazie hrát. Zpívalo se, hrálo se a na závěr vystoupili odvážní sólisté.

Ve středu 19. listopadu proběhla v RC beseda s dětskou lékařkou MUDr. Ivanou Dvořákovou. Hlavním tématem byla výživa v těhotenství a výživa dětí. Přišla řada i na problematiku očkování, alergií, úrazů a běžných dětských nemocí. Maminky měly spoustu dotazů, na které paní doktorka ochotně odpovídala.

Také jsme v Cipísku vyzkoušeli vykrajování ze samotvrdnoucí hmoty a výrobu adventních věnců. Začátkem prosince byla prezentace léčebné kosmetiky firmy Just.

5. prosince ani u nás nechyběla Mikulášská besídka. Prostory RC „praskaly ve švech“ a bylo opravdu rušno. Čekání na hlavní aktéry nám zpříjemnila loutková pohádka a výroba čertíků z mačkaného krepového papíru. Přestrojení studenti humpoleckého gymnázia s citem zahráli Mikuláše, anděla a čertíky a rozdali dětem malé balíčky s překvapením.

Poslední akcí roku 2003 byla Vánoční besídka plná zpěvu, tance a scének. Vyráběli jsme lodičky, stromečky a zdobili jablíčka. Pod vánočním stromečkem děti našly spoustu dárků.
Velmi úspěšný byl také začátkem února dětský karneval. Oproti loňskému roku byla účast menší, přesto byla herna plná masek. O zábavu se postaral velký klaun se svou opičkou. Zpívání do mikrofonu s živým hudebním doprovodem na klávesy, tancování, bohatá tombola a na závěr zmrzlinové poháry, to vše přispělo k veselé náladě a spokojenosti malých Cipísků.
Koncem února se ve večerních hodinách sešly maminky bez svých ratolestí, aby si spolu popovídaly. V březnu jsme si vyzkoušeli různé hrátky s papírem a připravili pro děti maňáskové divadélko v režii Evy Svobodové. Dále se v dubnu uskutečnila Velikonoční besídka, kde nás návštívily děti z mateřské školky Na Rybníčku se svým jarním pásmem básniček, písniček a tanečků. O hezkém vystoupení vyšel článek v deníku Vysočina. Obrovský úspěch měl výlet autobusem do Vodního ráje v Jihlavě. Několikrát odložený výlet vláčkem do Plačkova se nakonec uskutečnil za mírného deště v polovině května. Pokračoval prodej nádherných žlutých triček pro děti s logem Cipíska. Letošní sezóna byla tradičně zakončena oslavou Dne dětí na zahradě DDM. Pro děti bylo připraveno mnoho atrakcí, her, soutěží i sladkostí a opékání špekáčků na ohni.

Přehled hospodaření v roce 2003:

Příjmy celkem 154 000 Kč, výdaje celkem 154 000 Kč, z toho
granty 130 000 Kč , spotřeba materiálu 22 500 Kč,
sponzorské dary 8 000 Kč, provozní režie 48 000 Kč,
vstupné 11 000 Kč, nájemné 57 000 Kč,
kurzy 2 000 Kč, služby 1 500 Kč,
prodej triček 3 000 Kč, vratka nevyčerp. dotace 25 000 Kč.
Město Humpolec poskytuje RC Cipísek účelovou dotaci na úhradu nájemného a provozních nákladů.
RC Cipísek je otevřeno čtyři dopoledne v týdnu, a to od pondělí do čtvrtka. V dopoledních hodinách si mohou maminky pohrát s dětmi v herně. Každé úterý dopoledne probíhal pro zájemce křesťanský prográmek, který byl během roku zrušen. Mimo sezónu (červen až září) je RC v provozu každé úterý dopoledne podle počasí v herně nebo na zahradě DDM.
Pravidelný dopolední program navštěvuje v průměru 9 rodin denně z Humpolce i okolí. O občerstvení, pořádek a program se stará denní služba, kterou tvoří 3 členky sdružení. Hlavních akcí se zúčastňuje zhruba 35 rodin.
Veřejnost je o činnosti RC informována na dvou nástěnkách umístěných v centru města a na nástěnkách přímo v prostorách RC. O většině akcí se může veřejnost dozvědět v měsíčníku Zálesí a v Listech Pelhřimovska (deníku kraje Vysočina).

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Letní provoz

Út Čvn 29 , 2004
POZOR ZMĚNA !

You May Like

Témata