Vysočina zřizovatelem domovů důchodců a ústavů sociální péče

zatím první a jedinný kraj

Od 1. ledna se kraj Vysočina stal zřizovatelem domovů důchodců a ústavů sociální
péče, u nichž zřizovatelskou funkci vykonával prostřednictvím okresních úřadů
stát.Vedle těchto krajských zařízení jsou v kraji Vysočina sociální zařízení,
jejichž zřizovateli jsou obce a nestátní neziskové organizace. Pro tyto tři
zřizovatele platí v současné době různé druhy financování a finanční participace
ze strany státu.
Krajská zařízení jsou v roce 2003 financována v plné výši ze státního rozpočtu,
z účelové dotace na sociální věci, obecní zařízení obdržela „dotaci na lůžko“
ve výši 60.472 korun a ostatní náklady hradí obec ze svého rozpočtu. Nestátní
neziskové organizaci jsou poskytovány finanční prostředky na základě předloženého
projektu a žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, na zajištění sociálních služeb pro
rok 2003. Výše příspěvku je stanovena na základě vyhodnocení žádosti a činí
maximálně 70% rozpočtu.
„Kraj Vysočina ve snaze upravit tento nerovný způsob financování schválil „dotaci
na lůžko“ pro domovy důchodců ve výši 10.000 korun na lůžko a rok. Vysočina
se tak stala prvním a zatím jediným krajem v České republice, který se rozhodl
tímto způsobem zřizovatelům nekrajských domovů důchodců pomoci. Celková výše
dotace uvolněná z rozpočtové rezervy kraje je 7,850.000 korun. Zastupitelstvo
kraje na svém zasedání 31. března 2003 schválilo tuto dotaci pro města Jihlava,
Telč, Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou , Pacov
a pro nestátní nezisková zařízení Domov odpočinku ve stáří Myslibořice, Dům
sv. Antonína Mor. Budějovice, Domov blahoslavené Bronislavy Humpolec,“ přiblížila
Božena Dolejská z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje
Vysočina.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné žádosti, tiskopis obdrží obce a nestátní
neziskové organizace poštou od odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu kraje Vysočina. Tiskopis je rovněž k dispozici na www.kr-vysocina.cz

Čtěte dále:   BERNARD CUP – Setkání mistrů již 14. října

Zdroj: www.kr-vysocina.cz

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

STŘÍPKY Z AMERIKY: Vzedmuté vášně a vypadlé zuby

So Dub 26 , 2003
Čtěte dále:   Sbírka pro Leontýnku

You May Like

Témata