Z deníku Policie

Moderní technologie zefektivní nasazení sil. Policisté odhalili o Velikonocích 467 přestupků. Policisté hlídají „piráty“ na dálnici D1.

KRAJ VYSOČINA: Integrované operační středisko na Vysočině spustilo moderní technologii 

Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prošlo zásadní modernizací, v rámci níž bylo vybaveno novou moderní technologií, která výrazně zkvalitní podmínky pro výkon služby operačních důstojníků a zlepší komunikaci a koordinaci mezi ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
 
Operační střediska jsou pracoviště, která v nepřetržitém provozu zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. Podílí se na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci.
 
Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. Střediska se podílejí na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Systém operačního řízení v policii tvoří čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia.
 
Integrované operační středisko v podmínkách policie na Vysočině funguje od ledna roku 2007. Na základě tehdejší koncepce policejního prezidia měla integrovaná operační střediska vzniknout ve všech krajích zhruba do pěti let. Jako pilotní bylo tehdy vybudováno operační středisko v Brně. Na Vysočině vzniklo jako druhé v České republice, a to i kvůli řízení krizových situací na dálnici D1. Do té doby bylo nutné veškeré zásadní krizové situace koordinovat přes tři krajské policejní správy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové.
 
V těchto dnech byl ukončen zásadní projekt, jehož cílem bylo pořízení nové a moderní technologie. „Důvodem vzniku projektu byla potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat a řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie České republiky v rámci Integrovaného záchranného systému,“ uvedl k projektu plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. 
 
Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zlepšení připravenosti složek integrovaného záchranného systému k řešení mimořádných událostí, a také zdokonalení postupu těchto složek při řešení mimořádných událostí. Realizací projektu dojde také ke zkvalitnění komunikace a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému při prevenci a řešení mimořádných událostí. Zároveň došlo ke zlepšení pracovních podmínek policistů IOS, protože bylo pracoviště vybaveno stoly s nastavitelnou výškou pracovní plochy, což se stává na obdobných pracovištích v rámci Evropy standardem.
 
Projekt, který byl v uplynulých dnech v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ukončen, byl zaměřený na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na střechové řešení, které bude představovat Národní informační systém IZS. Tento systém pak v budoucnu umožní zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru a vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků. Národní informační systém by měl také zvýšit přehled o operační situaci, mělo by dojít ke zkrácení dojezdových časů sil a prostředků a měl by zajistit vzájemnou úzkou spolupráci na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základními složkami Integrovaného záchranného systému.
 
Realizovaný projekt je plně v souladu s cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro programovací období 2007 – 2013 „Konvergence“ a stanovenými pravidly Integrovaného operačního programu a byl navrhován k realizaci v rámci územního obvodu krajského ředitelství, který je vymezen územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou. Z globálního hlediska je tak realizací projektu naplňována část celkového záměru Policie ČR, který se týká úsilí o pokrytí celého území České republiky krajskými integrovanými operačními středisky Policie ČR.
 
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů. „Podobné technologie budou mít i záchranáři, hasiči a další složky integrovaného systému a naše spolupráce se tím podstatně zrychlí a zdokonalí,“ doplnil krajský policejní ředitel.
 
Nová modernizovaná podoba operačního přinesla řadu důležitých změn. „V místnosti operačního sálu došlo k navýšení stávajících pracovišť z původních osmi pracovišť na současných dvanáct. Do volného prostoru bývalého chodbového traktu v místnosti operačního sálu byla umístěna dvě atypická pracoviště. V rámci projektu byla zřízena také zasedací místnost určená pro krizové řízení,“ doplnil plk. Mgr. Dušan Vybíral, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Projekt si vyžádal nezbytné stavební úpravy, rozšíření silnoproudých a slaboproudých rozvodů pro připojení nových pracovišť v operačním sále i místnosti krizového řízení. V rámci projektu byly financovány pouze nezbytné stavební úpravy, které přímo souvisejí se stavební připraveností místnosti pro operační řízení a technické místnosti.
 
Policisté sloužící na operačním středisku musí umět rychle a odpovědně rozhodovat, musí být empatičtí s oznamovateli, neboť ti právě prožívají velkou psychickou zátěž, jsou v ohrožení, nebo v krizi. Operační středisko ale nezajišťuje pouze obsluhu tísňové linky 158. Operační důstojníci mají stále aktuální informace o pohybu hlídek v terénu, koordinují je, podílí se na řízení policie v daném teritoriu i na dopravním zpravodajství. V průběhu loňského roku odbavili policisté na IOS Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 61 194 volání na linku 158.

KRAJ VYSOČINA: Policisté dohlíželi po celý víkend na chování účastníků provozu 

V průběhu letošních Velikonoc se na území celého kraje Vysočina uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na chování všech účastníků silničního provozu.
 
Do dopravně bezpečnostní akce se v celém kraji v průběhu čtyř dnů zapojilo 251 policistů dopravní, pořádkové i cizinecké policie, kteří kontrolovali řidiče nejen na dálnici D1, ale také na silnicích nižších tříd. V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali v průběhu celého prodlouženého víkendu celkem 3 335 vozidel a při kontrolách zjistili 467 dopravních  přestupků. Celkem 442 přestupků vyřídili na místě uložením blokových pokut v celkové výši 164 200 korun. Pětadvacet přestupků oznámili policisté k vyřízení správnímu orgánu do správního řízení. 
 
Ve 188 případech policisté při kontrolách zjistili, že řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost, kdy 178 přestupců zaplatilo na místě blokovou pokutu a 10 jich policisté oznámili do správního řízení. V obci Hladov na silnici I/38 policisté kontrolovali v neděli 20. dubna po čtrnácté hodině odpoledne  řidiče osobního vozidla značky Mercedes, který projížděl obcí rychlostí 114 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího státního příslušníka, který by se mohl v České republice vyhýbat správnímu řízení, policisté využili svoji zákonné možnosti a uložili na místě za přestupek kauci ve výši 10 000 korun.
 
V průběhu dopravně bezpečnostní akce policisté zjistili u čtyř řidičů, že usedli za volant pod vlivem alkoholu – v jednom případě zjištěná hladina alkoholu převyšovala jedno promile. U dvou řidičů zjistili požití návykové látky před jízdou. Někteří řidiči při jízdě nepoužili bezpečnostní pásy – těchto řidičů odhalili policisté celkem osmačtyřicet. V pěti případech řidiči převáželi ve svých vozidlech děti, ale rodiče nepoužili zádržné dětské systémy. V jednom případě dokonce na předním sedadle sedělo teprve tříleté dítě.
 
Na silnice vyjeli o Velikonocích také řidiči, kteří nevěnovali dostatečnou pozornost technickému stavu svých vozidel. Policisté při kontrole zjistili, že 72 kontrolovaných vozidel je v nevyhovujícím technickém stavu. Dva řidiči nepředložili při silniční kontrole platný řidičský průkaz. Policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově zjistili, že jeden řidič neměl při jízdě po dálnici vylepenou platnou dálniční známku.
 
O letošních Velikonocích docházelo na silnicích našeho kraje také k dopravním nehodám. Během čtyř dnů policisté na Vysočině šetřili 37 dopravních nehod, které se obešly bez úmrtí. Jedna osoba se zranila těžce a16 osob utrpělo lehké zranění. Hmotná škoda na havarovaných vozidlech se vyšplhala na 1 786 200 korun. Ve čtyřech případech policisté při šetření nehody zjistili, že řidič byl pod vlivem alkoholu.
 
V pondělí 21. dubna v 17.50 hodin vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod  k dopravní nehodě motocyklu značky Peugeot. Sedmnáctiletý řidič motocyklu z Jihlavska jel po vedlejší pozemní komunikaci v obci Přibyslav a na tříramenné křižovatce nezastavil vozidlo před „stopkou“ a křižovatkou projel přímým směrem na protější stranu. Tam přejel mimo komunikaci a narazil přední částí motocyklu do hřbitovní zdi. Při dopravní nehodě došlo k poškození motocyklu, jiné poškození nebylo na místě nehody zjištěno ani hlášeno. Policisté provedli u mladíka dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, a to 2,05 promile alkoholu v dechu. Opakovaná zkouška ukázala hladinu 2,10 promile alkoholu v dechu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče motocyklu, který byl vozidlem RLP převezen do nemocnice do Havlíčkově Brodě, kde byl hospitalizován. K jinému zranění osob nedošlo. Šetřením dopravní nehody bylo zjištěno, že řidič neměl za jízdy na hlavně ochrannou přilbu. Lustrací v databázi řidičů policisté zjistili, že řidič motocyklu nevlastní žádné řidičské oprávnění.
 
Dopravní nehodovost o Velikonocích – srovnání let 2014, 2013, 2012 a 2011: pátek – pondělí (4 dny)
 
Počet nehod
Úmrtí
Těžké zranění
Lehké zranění
Hmotná škoda
Alkohol
2011
32
2
4
13
1 800 000
2
2012
23
0
0
12
1 400 000
2
2013
53
0
3
17
3 458 000
1
2014
37
0
1
16
1 786 200
4
 
„Silniční provoz je v průběhu velikonočních svátků v mnohém specifický. Prodlouženému víkendu tradičně předcházejí dva dny školních prázdnin a mnozí lidé volné dny využívají k návštěvám turistických cílů, chatových oblastí či příbuzných, proto jsme se při našich kontrolách zaměřili zejména na frekventované silnice, kde docházelo v předchozích letech  ke zvýšenému počtu dopravních nehod,“ řekl ke skončené dopravně bezpečnostní akci plk. Mgr. Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
 
Dopravně bezpečnostní akce byla o Velikonocích zaměřená především na kontrolu, zda řidiči dodržují nejvyšší povolenou rychlost nebo zda nepožívají před jízdou alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku. Policisté se zaměřili také na kontrolu technického stavu vozidel a obecně na dodržování pravidel silničního provozu. Běžný dohled nad silničním provozem byl o prodlouženém víkendu posílen o policisty dopravní, pořádkové i cizinecké policie v rámci celého Kraje Vysočina.

KRAJ VYSOČINA: V místech oprav se zatím omezený provoz obešel bez problémů 

Policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově dohlížejí v současné době ve zvýšené míře na bezpečnost a plynulost silničního provozu zejména v úsecích, kde je omezený provoz z důvodu opravy dálnice D1. Těmto úsekům věnují při výkonu služby maximální pozornost a denně je v akci nasazeno pět policejních hlídek, včetně policejních motocyklů a rychlých vozidel Škoda Superb a VW Passat.
 
Dálniční policisté ale dohlížejí nejen na opravované úseky, ale také na celý úsek dálnice D1, který patří do jejich působnosti, tedy od 73,7 km – 166,5 km v obou směrech. Od pátku 18. dubna do úterý 22. dubna, tedy v období prodlouženého velikonočního víkendu, uložili řidičům a zjištěné dopravní přestupky celkem 146 blokových pokut.
 
Nejčastěji řidiči nedodržují nejvyšší povolenou rychlost jízdy v úsecích, kde se jezdí v jednom jízdním pásu v režimu 2 + 2 jízdní pruhy v každém směru jízdy a systémem střídavá jízda. Za prodloužený víkend policisté uložili 66 řidičům pokutu za překročení nejvyšší povolené rychlosti. Dalším častým přestupkem je nedodržování dopravního značení, kdy řidiči nákladních vozidel jedou jízdním pruhem, kde jim to dopravní značka zakazuje.
 
V opravovaném úseku mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou na dálnici D1, kde je omezený provoz a nejvyšší povolená rychlost je stanovena na 80 kilometrů v hodině, zjistili policisté v průběhu prodlouženého víkendu celkem 29 dopravních přestupků, kdy řidiči jeli vyšší než povolenou rychlostí. Dalších jedenáct zjištěných přestupků se týkalo v tomto úseku nerespektování přechodného dopravního značení v místě oprav.
 
Provoz v opravovaném úseku mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou zatím probíhá bez větších komplikací. V tomto úseku už sice došlo v průběhu oprav k několika drobným dopravním nehodám, ale všechny se obešly bez zranění a podařilo se tak ve velmi krátkém čase obnovit v daném místě plně provoz v obou jízdních pruzích. Nárazově se ale mohou tvořit před místem omezení kolony.
 
Řidiči se zatím chovají v těchto případech ukázněně a když dojde k drobné kolizi, tak sjedou na nejbližší sjezd nebo parkoviště a tam přivolají na místo policejní hlídku, která událost zadokumentuje. V úseku s omezeným provozem mělo také několik řidičů poruchu na svém vozidle a jejich nepojízdné vozidlo tak tvořilo překážku silničního provozu. I všechny tyto situace se podařilo zvládnout tak, aby byl v místě zůstal omezený provoz na nezbytně nutnou dobu.
Čtěte dále:   Neviděli jste ji? Policie hledá třináctiletou dívku z Humpolce

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Páteční akce - "Red Bull" v Humpolci

Pá Dub 25 , 2014
Přijďte ochutnat Limetku, Brusinku či Limetku od Red Bullu za super cenu za společnosti dvou super barmanek. Čtěte dále:   Cizinci ukradli dvě stě tisíc korun posádce auta na odpočívadle u Humpolce

You May Like

Témata