Změny územního plánu + územní studie k projednání

Územní studie budou podkladem pro upřesnění urbanistické struktury v rámci územního plánu města
Humpolce a proto změny územního plánu budou reagovat i na koncepci těchto studií.

s ohledem na nutnou koordinaci prací jak změn ÚP, tak zpracování územních studií přineslo větší
prostor pro podání žádostí o změnu územního plánu.
Nový konečný termín pro podání žádostí se tak posouvá z 30. 11. 2016 do 31. 1. 2017.
Do tohoto data je tedy možné podávat žádosti o změny funkčního využití pozemků. Podrobnější
informace je možné získat u místostarosty města Ing. Květoslava Namysla.
Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta

Více zde:
Studie


Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Česká mše vánoční

Po Pro 19 , 2016
Úterý 20.12.2016

You May Like

Témata