Zvláštně chráněná území spadla pod křídla kraje

Informace ČTK z MF Dnes: Na zajištění péče o přírodní rezervace a přírodní památky Vysočiny letos kraj vynaloží čtyři miliony korun. Řada lokalit se vzácnými druhy rostlin a živočichů je zarostlá křovím a plevelem, zapotřebí je také obnovit hranice rezervací. Kraj tento úkol převzal po zrušení okresních úřadů bez finančních prostředků. Peníze z krajského rozpočtu směřují například na ruční kosení obtížně přístupných ploch, na likvidaci náletových dřevin a invazních druhů rostlin či obnovu lesních porostů. Více než 650 tisíc korun ze čtyř milionů by měli dostat vlastníci a nájemci pozemků, kteří o údržbu projevili zájem a zjišťovali ji i v minulých letech.

Tuto informaci doplňuje text pana Vokáče:
Nejen s desítkami starých skládek, ale také s přibližně sto dvaceti zvláštně chráněnými
oblastmi si musí od počátku letošního roku poradit odbor životního prostředí úřadu
kraje Vysočina. Odbor je stejně jako skládky zdědil po zaniknuvších okresních
úřadech. V reálu se nejedná pouze o území jako taková, ale také o dvě stovky ohrožených
rostlin a živočichů.

„Okresy neměly na péči dostatek peněz a kraj území proto přebírá v neutěšeném
stavu,“informoval vedoucí odboru životního prostředí Pavel Hájek. Majitelé
těchto pozemků neměli v minulosti povinnost se o ně starat, okresní úřady zase
nedisponovaly dostatečným množství mfinančních prostředků a mnoho chráněných lokalit
tak po dlouhou dobu zarůstalo křovím. Proto bude prioritou kraje investovat především
do zlepšení stavu současných území a nezřizovat zatím žádná další. V letošním
rozpočtu je na chráněná území pamatováno částkou čtyř milionů korun. Ovšem i tyto
peníze neumožní stav napravit dříve než za celé desetiletí.
U zvlášť chráněných lokalit je navíc nezbytné vypracovávat desetileté plány péče.
Ty v současné době chybí, ale skončí v několika příštích měsících, a je proto
třeba vypracovat nové. Jenže náklady na vypracování jednoho takového plánu se
pohybují mezi 175 až dvěma sty tisíci korunami.
Další milionové prostředky z krajského rozpočtu si vyžádá samotná péče o všechna
území. Například složité a velice citlivé ekosystémy mokřadů, rašelinišť nebo
stepních lokalit nedovolí obhospodařování běžnými prostředky a technikou a investice
do speciálního vybavení se jejich majitelům nevyplatí. Mezi území od nynějška
spravovaná krajským úřadem nepatří dvě velké oblasti, Žďárské vrchy a Železné
hory, jež jsou Chráněnými krajinnými oblastmi a dohled nad nimi si i nadále udržel
prostřednictvím Správy chráněných krajinných oblastí České republiky.

Zvláštně chráněnná území pod správou kraje Vysočina
okres počet
Jihlava 35
Havlíčkův Brod 11
Třebíč 34
Žďár nad Sázavou 24
Pelhřimov 22
Vysočina celkem 124*)

typ počet
přírodní rezervace 55
přírodní památky 69
*) Na Vysočině je celkem 124 zvláštně chráněných území, ovšem pokud sečteme
údaje z jednotlivých okresů, dostaneme číslo 126. Je to dáno tím, že dvě území
jsou na rozhraní dvou okresů, a tudíž jsou započtena dvakrát (jedná se o Kamennou
Troubu na pomezí havlíčkobrodského a pelhřimovského okresu a lokalitu V Lisovech
na rozhraní pelhřimovského a jihlavského okresu).

Autor: Martin Vokáč

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

STŘÍPKY Z AMERIKY: Ženy chtějí zadek jako Lopezová

Ne Dub 27 , 2003
Již řadu let je módou vylepšovat si postavu pomocí plastických operací. Snad nejčastějším zákrokem je zpevňování a zvětšování poprsí pomocí silikonových implantátů.

You May Like

Témata