Přinášíme vám několik odkazů na novinky z Městského úřadu v Humpolci. Všechny odkazy odkazují na nové dokumenty na stránkách úřadu. Najdete zde například žádost o povolení připojení (úpravy připojení) k silnici nebo místní komunikaci, návrh na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení změn v provozování taxislužby.

Na stránkách městského úřadu si můžete přečíst následující informace: Program 15. zasedání zastupitelstva města, které se koná 15. 12. 2004 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města z   10. 11. 2004 Zápis z 23. zasedání rady města ze dne 24. 11. 2004

Městský úřad Humpolec na svých oficiálních stránkách www.mesto-humpolec.cz uvolnil pro veřejnost územní plán města Humpolec. Územní plán najdete na adrese: http://www.mesto-humpolec.cz/vismo/galerie2.asp?u=4932&…= formou obrázkové fotogalerie.

Témata