Zhruba 70 let dělí dvě významné etapy komunikace v letecké dopravě. Zatímco v únoru 1931 mohli pasažéři tehdejší Luft Hansy na lince z Berlína do Vídně poprvé poslat, za jednu říšskou marku od slova, radiotelegram o délce zhruba jedné věty.

Témata