21. schůze Rady města Humpolec

1

Usnesení z 21. schůze Rady města Humpolec ze dne 8. 9. 2004

532.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 20. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č. 1456, 64 b), 393, 447,  512, 514, 515, 516, 517, 530.


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník MěÚ


 


 


533.


Rada města


schvaluje návrh zápisu do kroniky Města Humpolec za rok 2003.


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


Termín: do 31. 12. 2004


 


 


534.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska, Horní náměstí 250, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                             4.793,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                   3.063,0 tis. Kč


            ostatní příjmy                                                                                1.730,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                            4.676,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                                        1.025,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                               3.651,0 tis. Kč


____________________________________________________________________    


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                  117,0 tis. Kč


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


 


 


535.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace  Zdravotních služeb města, Hálkova čp. 422, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                             5.330,0 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                         200,0  tis. Kč


            neinvestiční příspěvek od kraje                                                      1.722,0 tis. Kč


            ostatní příjmy                                                                                3.408,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                            5.090,0 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                                        2.615,0 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                               2.475,0 tis. Kč


____________________________________________________________________


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                  240,0 tis. Kč


Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSM


 


 


 


 


536.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí, Jihlavská čp. 803, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím finančním  vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                           12.678,4 tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                             —–


            ostatní příjmy                                                                              12.678,4 tis. Kč


– celkový objem  výdajů                                                                         11.193,4 tis. Kč


z toho: mzdové prostředky                                                                        5.774,5 tis. Kč


            ostatní výdaje                                                                               5.418,9 tis. Kč


____________________________________________________________________


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                               1.485,0 tis. Kč


Odpovědnost: MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN


 


 


537.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Smetanova 1526, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                                           7.671,0 tis Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                           2.400,0 tis. Kč


             investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                        146,0 tis. Kč


             neinvestiční příspěvek od KÚ                                                                               4.497,0 tis. Kč               


             ostatní příjmy                                                                                                   628,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                                                    6.214,0 tis. Kč                         


z toho: mzdové prostředky                                                                                                4.240,0 tis. Kč             ostatní výdaje                                                                                                      1.974,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                                       1.457,0 tis. Kč


Odpovědnost: Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova


 


 


538.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591 k 30. 6. 2004 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                                         14.652,0 tis Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                           3.000,0 tis. Kč


             neinvestiční příspěvek od KÚ                                                                               9.612,0 tis. Kč               


             ostatní příjmy                                                                                                       2.040,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                                                  13.588,0 tis. Kč                         


z toho: mzdové prostředky                                                                                                9.040,0 tis. Kč             ostatní výdaje                                                                                                      4.548,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                                       1.064,0 tis. Kč


Odpovědnost: Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova Humpolec


 


 


 


 


 


539.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Hradská 894, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                                                   10.070,0 tis Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                           2.000,0 tis. Kč


             neinvestiční příspěvek od KÚ                                                                               7.001,0 tis. Kč               


             ostatní příjmy                                                                                                       1.069,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                                                    9.221,0 tis. Kč                         


z toho: mzdové prostředky                                                                                                6.255,0 tis. Kč             ostatní výdaje                                                                                                      2.966,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                                   849,0 tis. Kč


Odpovědnost:  Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská Humpolec           


 


 


540.


Rada města


bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera, Školní 701, Humpolec k 30. 6. 2004 v následujícím finančním vyjádření:


– celkový objem příjmů                                                                                                     2.936,0 tis Kč


z toho:  neinvestiční příspěvek od KÚ                                                                                2.451,0 tis. Kč               


              příjmy ze školného                                                                                          485,0 tis. Kč


– celkový objem výdajů                                                                                                    2.813,0 tis. Kč                         


z toho: mzdové prostředky                                                                                                2.395,0 tis. Kč             ostatní výdaje                                                                                                  418,0 tis. Kč


Výsledek hospodaření k 30. 6. 2004 (zisk)                                                                   123,0 tis. Kč


Odpovědnost:  Josef Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec        


 


 


541.


Rada města


schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov na financování výměny oplocení pozemku školy podél komunikace pod školní budovou ve výši 330.000,– Kč.


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                        Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská


 


 


 


542.


Rada města


a)  schvaluje  v souladu s § 30 odst. 3a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použití finančních prostředků ve výši 67.800,– Kč z rezervního fondu  Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 na posílení rozpočtu r. 2004,


b) schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2004 následovně:


– navýšení celkového objemu příjmů o                                                                             67,8 tis. Kč


   z toho:posílení rozpočtu z rezervního fondu                                                                   67,8 tis. Kč


– navýšení celkového objemu výdajů o                                                                            67,8 tis. Kč     

Čtěte dále:   10. zasedání zastupitelstva města, 24.04.2024

   z toho:  ostatní výdaje                                                                                                  67,8 tis. Kč


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova


Termín: září 2004


 


 


543.


Rada města


a)  schvaluje  převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Hálkova 591, Humpolec do investičního fondu ZŠ Hálkova 591, Humpolec ve výši 160.000,–  Kč,


b) schvaluje  použití finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Hálkova 591, Humpolec ve výši 160.000,–  Kč na financování investic : nákup kopírky ve výši 110.000,– Kč a úhrada investičních výdajů (zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního dozoru) v souvislosti s probíhající investicí zateplení budovy I. stupně ZŠ ve výši 50.000,– Kč.


 Odpovědnost: Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


                       Miluše Koudelková, vedoucí oddělení školství EO


Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova, Humpolec


Termín:  září 2004


 


 


544.


Rada města


schvaluje  odpis těchto nedobytných pohledávek města:


      790,30 Kč             Franc Petr (likvidace vraku auta)


    1000,– Kč              B-onyx spol. s r.o. (pokuta živnostenského úřadu)


    4607,– Kč              Dřevo v.d. (poplatek z místa)


      500,– Kč              Koucký Jaroslav (poplatek z místa)


    7020,– Kč              Stejskal Jiří (poplatek ze vstupného)


    4583,30 Kč             Štěpán Pavel (nájem nebytových prostor)


  13599,50 Kč             stravné v mateřských školách do r. 2000


  11007,– Kč              Melikana spol. s r.o. (pokuta odboru životního prostředí)


Odpovědnost: Jaromíra Veselá, vedoucí EO


 


 


545.


Rada města


a)  schvaluje  přidělení uvolněných obecních bytů takto:


           1)  č. 13 o vel. 1+0 v ul. Na Rybníčku 1313, Humpolec


               Jiřina Nováková, Podhrad 1521, Humpolec


     2) č.210 o vel. 1+1 v ul. Komenského 1353, Humpolec


               Martin Janáček Lánecká 700, Světlá n/S. a Vladimíra Janáčková, Zdislavice 42,   


               Herálec,


b) nájemní smlouvy budou sepsány na dobu určitou jednoho roku a dle § 676 O.Z. budou prodlužovány.


Odpovědnost :  Josef  Jůzl, vedoucí OMH


                         Ing. Jiří Hůla, SINPRO


Termín: vystavení smlouvy do 30.9.2004


 


 


546.


Rada města


schvaluje  výměnu obecních bytů č. 205  o vel. 1+0 v ul. Komenského čp. 1353 v Humpolci, v užívání p. Boženy Šidlákové, za obecní byt č. 204 o vel. 1+0 v ul. Komenského 1353, Humpolec, v užívání p. Ivety Žáčkové.


Odpovědnost :   Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín:    uskutečnění výměny do 30.9.2004


 


 


547.


Rada města


neschvaluje  přidělení  holobytu v čp. 601 v Hálkově ul. v Humpolci:


      1) Karlu Šlapničkovi, Na Kasárnách 458, Humpolec


2) Zdeňku Šlapničkovi, Na Kasárnách 458, Humpolec,


Odpovědnost: Josef  Jůzl, vedoucí OMH


Ing. Jiří Hůla, SINPRO


 


 


548.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 2342/6 díl „c“ o výměře 1598 m2 a díl „b“ o výměře 648 m2 v katastrálním území Humpolec,


b)  ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti kalendářních dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 27. září 2004


 


 


549.


Rada města


neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 1861/45 o výměře 141 m2 v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


550.


Rada města


a)  schvaluje  záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 724/29 o výměře 1 299 m2 , pozemkové parcely KN č. 724/8 o výměře 784 m2  a  pozemkové parcely KN č. 724/1 o výměře 793 m 2 vše v katastrálním území Humpolec,


b) neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 722/2 o výměře 49 m2  v katastrálním území Humpolec,


c)  ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti kalendářních dnů a po


 


uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost : Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 27. září 2004   


 


 


551.


Rada města


neschvaluje  záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 2463/1 o výměře cca 100 m2  v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


552.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje stavební parcely KN č. 24/3 o výměře 4 m2 v katastrálním území  Humpolec,


b)  ukládá zveřejnit záměr prodeje výše uvedené parcely na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti kalendářních dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 27.září 2004   


 


 


553.


Rada města


neschvaluje  záměr prodeje části pozemkové parcely KN č. 2652/1 o výměře 40 m2 v katastrálním území Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


 


 


554.


Rada města


a)  schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely KN č. 44/8 o výměře 325 m2 , pozemkové parcely KN č. 44/5 o výměře 272 m2 , stavební parcely KN č. 116 o výměře 1 232 m2 , pozemkové parcely KN č. 44/7 o výměře 106 m2 a parcely PK č. 44 díl 1 o výměře 2 012 m2  vše v katastrálním území  Kletečná u Humpolce,


b)  schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely KN č. 44/1 o výměře 6 270 m2 v katastrálním území Kletečná u Humpolce za 1% z ceny 3,50 Kč za 1 m2 plochy,


c)  ukládá zveřejnit záměr prodeje a pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Města Humpolec dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění po dobu 15-ti kalendářních dnů a po uplynutí této zákonné lhůty předložit ke schválení nejbližšímu zasedání  Rady města Humpolec a Zastupitelstva města Humpolec.


Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH


Termín: 27. září 2004   


 


 


 


 


 


555.


Rada města


a)  schvaluje záměr směny části  pozemkové parcely  KN č. 664 o výměře 20 m2 za pozemkovou parcelu KN č. 650/1 o výměře 167 m2 vše v katastrálním území Vilémov u Humpolce s&nbs

Axl

One thought on “21. schůze Rady města Humpolec

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Týden pro duševní zdraví

Pá Zář 17 , 2004
Jako každý rok probíhá i v letošním roce týden kulturních akcí a (nejen kulturních)setkávání světa duševně zdravých a duševně nemocných. Většina akcí se sice odehrává v Pelhřimově, ale protože probíhají hlavně v odpoledních hodinách, posílám jejich seznam. Čtěte dále:   10. zasedání zastupitelstva města, 24.04.2024

You May Like

Témata