38. schůze rady města

Usnesení z 38. schůze Rady města Humpolec ze dne 15. 3. 2006.

903.

Rada města

bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení z 37. schůze rady města a ukládá sledovat následující váznoucí
usnesení č.: 393, 447, 517, 742, 804, 806, 807, 827, 833, 835, 852, 853, 854,
890.

Odpovědnost: Bc. Jiří
Fiala, tajemník MěÚ

904.

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní
a informační středisko v Humpolci k 31. 12. 2005 v následujícím
finančním vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

8 566,6

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

6 142,0

granty od KÚ

178,3

ostatní příjmy

2 246,3

Celkový objem výdajů

8 526,4

Z toho: mzdové prostředky

2 121,0

ostatní výdaje

6 405,4

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2005 (zisk)

40,2

b) schvaluje
příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2005 ve výši 40 213,00
Kč následovně:

– do fondu odměn
20 000,00 Kč

– do rezervního fondu 20
213,00 Kč

c) bere
na vědomí výši peněžních fondů k 31. 12. 2005:

-fond odměn 131
069,00 Kč

-FKSP
11 884,82 Kč

-fond rezervní 521 338,05

-fond investiční 1
299 704,47 Kč

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření příspěvkové organizace Zdravotní služby města
Humpolec k 31. 12. 2005 v následujícím finančním vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

10 510,7

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

165,0

ostatní příjmy

10 345,7

Celkový objem výdajů

10 496,6

Z toho: mzdové prostředky

5 587,9

ostatní výdaje

4 908,7

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2005 (zisk)

14,1

b) schvaluje
příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2005 ve výši 14 146,61
Kč následovně:

– do fondu
odměn 11 317,29 Kč

– do
rezervního fondu 2 829,32 Kč

b) bere na
vědomí výši peněžních fondů k 31. 12. 2005:

-fond odměn 116 271,06

-FKSP 65
005,81 Kč

-fond rezervní 237 358,22

-fond investiční 1
402 954,00 Kč

Odpovědnost: MUDr. Václav
Janeček, ředitel ZSM Humpolec

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření příspěvkové organizace Léčebna
tuberkulózy a nemocí respiračních v Humpolci k 31. 12. 2005
v následujícím finančním vyjádření:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

24 907,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

165,0

ostatní příjmy

24 742,0

Celkový objem výdajů

24 594,1

Z toho: mzdové prostředky

12 489,9

ostatní výdaje

12 104,2

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2005 (zisk)

312,9

b) schvaluje
příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2005 ve výši 312.947,46
Kč následovně:

– do fondu
odměn 25 000,00 Kč

– do
rezervního fondu 287 947,46 Kč

c)
bere na vědomí výši peněžních fondů k 31. 12. 2005:

– fond
odměn 375 294,30 Kč

-FKSP
594 181,69 Kč

-fond rezervní
3 387 309,75 Kč

-fond
investiční 1 669 336,00 Kč

Odpovědnost: MUDr. Tomáš
Drasnar, ředitel LTRN Humpolec

905.

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní a informační
středisko, Humpolec na rok 2006 v následujícím finančním členění:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

8 497,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

6 189,0

ostatní příjmy

2 308,0

Celkový objem výdajů

8 497,0

Z toho: mzdové prostředky

2 204,0

ostatní výdaje

6 293,0

b)
schvaluje plán odpisů na rok 2006 ve výši 377,0 tis. Kč,

c)
ukládá příspěvkové organizaci, aby pro použití prostředků peněžních
fondů v roce 2006 byl vyžádán souhlas zřizovatele.

Odpovědnost:
Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní služby města
Humpolec na rok 2006 v následujícím finančním členění:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

10 997,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatele

177,0

ostatní příjmy

10 820,0

Celkový objem výdajů

10 997,0

Z toho: mzdové prostředky

6 391,0

ostatní výdaje

4 606,0

b) schvaluje
plán odpisů na rok 2006 ve výši 377,0 tis. Kč,

c)
ukládá příspěvkové organizaci, aby pro použití prostředků peněžních
fondů v roce 2006 byl vyžádán souhlas zřizovatele.

Odpovědnost:
MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSMH Humpolec

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Léčebna tuberkulózy a nemocí
respiračních Humpolec na rok 2006 v následujícím finančním členění:

Příjmy/Výdaje

v tis. Kč

Celkový objem příjmů

24 258,0

Z toho: neinvestiční příspěvek od zřizovatel e

165,0

ostatní příjmy

24 093,0

Celkový objem výdajů

24 258,0

Z toho: mzdové prostředky

12 830,0

ostatní výdaje

11 428,0

b)
schvaluje plán odpisů na rok 2006 ve výši 345,0 tis. Kč,

c)
ukládá příspěvkové organizaci, aby pro použití prostředků peněžních
fondů v roce 2006 byl vyžádán souhlas zřizovatele

Odpovědnost:
MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN Humpolec

906.

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola Humpolec, Hálkova 591 k 31. 12. 2005
v následujícím finančním vyjádření:


celkový objem příjmů 32.382,3
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6.104,0
tis. Kč

investiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1.950,0
tis. Kč

neinvestiční
dotace od KÚ 20.520,3
tis. Kč

ostatní
dotace 96,2
tis. Kč

ostatní
příjmy 3.711,8
tis. Kč

– celkový objem
výdajů
32. 290,8 tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky 14.795,0
tis. Kč

ostatní
výdaje
17.495,8 tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 31.12.2005 (zisk) 91,5
tis. Kč

b)
schvaluje příděl zlepšeného
výsledku hospodaření ZŠ Humpolec, Hálkova 591 k 31. 12. 2005 ve výši
91.501,49 Kč následovně:

– do fondu
odměn 73.201,– Kč

– do rezervního
fondu 18.300,49 Kč

c) bere na vědomí výši
peněžních fondů ZŠ Humpolec, Hálkova 591 k 31. 12. 2005:

– fond
odměn 74.200,– Kč


FKSP 134.354,12 Kč

– fond
rezervní 407.019,56 Kč

– fond inv.
majetku 344.018,97 Kč

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Václav
Strnad
, ředitel ZŠ Humpolec, Hálkova
591

Rada města

Čtěte dále:   Stavba prodloužena

a)
schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola Humpolec, Hradská 894 k 31. 12. 2005
v následujícím finančním vyjádření:

– celkový objem
příjmů 22.417,0
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5.031,0
tis. Kč

neinvestiční
dotace od KÚ 15.102,7
tis. Kč

ostatní
dotace
63,0 tis. Kč

ostatní
příjmy 2.220,3
tis. Kč

– celkový objem
výdajů 22.368,7
tis. Kč

z toho:
mzdové prostředky 10.790,9
tis. Kč

ostatní
výdaje
11.577,8 tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 31.12.2005 (zisk) 48,3
tis. Kč

b)
schvaluje příděl zlepšeného
výsledku hospodaření ZŠ Humpolec, Hradská 894 k 31. 12. 2005 ve výši
48.291,07 Kč následovně:


do fondu odměn 38.632,– Kč


do rezervního fondu 9.659,07 Kč

c) bere na vědomí výši
peněžních fondů ZŠ Humpolec, Hradská 894 k 31. 12. 2005:

– fond
odměn 97.645,– Kč


FKSP 11.147,88 Kč

– fond
rezervní 616.702,61 Kč

– fond inv.
majetku 1.136.013,31 Kč

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr. Pavel
Bílek
, ředitel ZŠ Humpolec, Hradská
894

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 k 31. 12.
2005 v následujícím finančním vyjádření:


celkový objem
příjmů
14.210,3 tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3.223,0
tis. Kč neinvestiční dotace od

9.306,0
tis. Kč

ostatní
příjmy
1.443,3 tis. Kč

posílení
rozpočtu
z fondů
238,0 tis Kč


celkový objem
výdajů
14.094,6 tis. Kč

z toho:
mzdové prostředky 6.729,0
tis. Kč

ostatní
výdaje 7.365,6
tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 31.12.2005 (zisk) 115,7
tis. Kč

b)
schvaluje příděl zlepšeného
výsledku hospodaření MŠ Humpolec, Smetanova 1526 k 31.12. 2005 ve výši
115.745,94 Kč následovně:


do fondu odměn 40.000,– Kč


do rezervního fondu 75.745,94 Kč

c)
bere na vědomí výši peněžních
fondů MŠ Humpolec, Smetanova 1526 k 31. 12. 2005:

– fond
odměn 0,– Kč


FKSP 44.714,15 Kč

– fond
rezervní 159.933,37 Kč

– fond inv.
majetku 375.687,00 Kč

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Marcela Němcová, ředitelka MŠ Humpolec, Smetanova
1526

Rada města

a)
schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkové organizace Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701
k 31. 12. 2005 v následujícím finančním vyjádření:


celkový objem příjmů 7.372,7
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu
zřizovatele 320,0 tis. Kč

investiční
příspěvek z rozpočtu zřizovatele
255,0 tis. Kč

neinvestiční
dotace od KÚ 5.835,0
tis. Kč

ostatní
příjmy
962,7 tis. Kč

– celkový objem
výdajů 7.281,1
tis. Kč

z toho: mzdové
prostředky 4.260,0
tis. Kč

ostatní
výdaje 3.021,1
tis. Kč

Výsledek hospodaření
k 31.12.2005 (zisk)
91,6 tis. Kč

b)
schvaluje příděl zlepšeného
výsledku hospodaření ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701 k 31. 12. 2005 ve
výši 91.589,78 Kč následovně:


do fondu odměn 45.794,89 Kč


do rezervního fondu 45.794,89 Kč

c)
bere na vědomí výši peněžních
fondů ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Školní 701, k 31. 12. 2005:


fond odměn 15.088,90 Kč


FKSP 71.353,98 Kč

– fond
rezervní 141.849,07 Kč

– fond inv.
majetku 91.471,60 Kč

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Josef
Jirků, ředitel ZUŠ Humpolec, Školní 701

907.

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové
organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 na rok 2006
v následujícím finančním členění:


celkový objem
příjmů 4.833
tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3.253
tis. Kč

ostatní
příjmy 1.580
tis. Kč

– celkový objem
výdajů 4.833
tis. Kč

z toho:
ostatní výdaje
4.833 tis. Kč

b)
schvaluje plán odpisů na rok
2006 ve výši 416 tis. Kč

c)
ukládá po ukončení schvalovacího
řízení rozpočtu přímých NIV na KÚ předložit ke schválení výši neinvestiční
dotace od KÚ a objem mzdových prostředků,

d)
ukládá příspěvkové organizaci,
aby pro použití prostředků peněžních fondů organizace byl vyžádán souhlas
zřizovatele.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO


Marcela Němcová, ředitelka MŠ Smetanova Humpolec

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové
organizace Základní škola Humpolec, Hálkova 591 na rok 2006 v následujícím
finančním členění:


celkový objem příjmů
9.707 tis. Kč

z toho:
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5.997
tis. Kč

ostatní
příjmy 3.710
tis. Kč

– celkový objem
výdajů 9.707
tis. Kč

z toho:
ostatní výdaje 9.506
tis. Kč

mzdové
náklady 251
tis. Kč

b)
schvaluje plán odpisů na rok
2006 ve výši 939 tis. Kč

c)
ukládá po ukončení schvalovacího
řízení rozpočtu přímých NIV na KÚ předložit ke schválení výši neinvestiční
dotace od KÚ a objem mzdových prostředků,

d)
ukládá příspěvkové organizaci,
aby pro použití prostředků peněžních fondů organizace byl vyžádán souhlas
zřizovatele.

Odpovědnost: Miluše Koudelková, vedoucí odd. školství EO

Mgr.
Václav Strnad, ředitel ZŠ Hálkova Humpolec

Rada města

a)
schvaluje rozpočet příspěvkové
organizace Základní škola Humpolec, Hradská 894 na rok 2006 v následujícím
finančním členění:


celkový objem příjmů 7.555
tis. Kč


z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
5.230 tis. Kč


ostatní příjmy 2.325
tis. Kč


celkový objem
výdajů 7.555
tis. Kč

z toho: ostatní
výdaje
7.460 tis. Kč

mzdové
prostředky
145 tis. Kč

b)
schvaluje plán odpisů na rok
2006 ve výši 1.096 tis. Kč

c)
ukládá po ukončení schvalovacího
řízení rozpočtu přímých NIV na KÚ předložit ke schválení výši neinvestiční
dotace od KÚ a objem mzdových prostředků,

d)
ukládá příspěvkové organizaci,
aby pro použití prostředků peněžních fondů organizace byl vyžádán souhlas
zřizovatele.

Odpovědnost : Miluše Koudelková, ved. odd. školství EO

Mgr.
Pavel Bílek, ředitel ZŠ Hradská Humpolec

Posted in Informace z městského úřadu

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Trosky zimního stadionu začínají mizet - fotogalerie

Čt Bře 30 , 2006
V pondělí 20.března bylo zahájeno odklízení ruin haly, jejíž střecha se 10. února zřítila. O odvoz sutin se pod dohledem soudního znalce stará firma EKO Logistics z Týnce nad Vltavou. V naší fotodokumentaci můžete vidět nejen, jak likvidace trosek postupuje, ale také záběry z nedělní brigády na odklízení sněhu. Je […]

You May Like

Témata