Program 20. schůze Rady města Humpolec

která se uskuteční dne 2. června 2004 od 14,00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města

               14,00 hod. –  1. Zahájení jednání


14,00  –  14,05 hod.  –  2. Určení ověřovatelů a zapisovatelky


14,05  –  14,10 hod.  –  3. Kontrola plnění usnesení


14,10  –  14,15 hod.  –  4. Souhlas s převodem prostředků z fondů MŠ Smetanova


14,15  –  14,20 hod.  –  5. Souhlas s použitím rezervního fondu ZUŠ G.Mahlera Humpolec


14,20  –  14,30 hod.  –  6. Souhlas s použitím prostředků z fondu odměn MěKIS Humpolec


14,30  –  14,45 hod.  – 7. Návrh zápisu do kroniky města Humpolec za rok 2003


14,45  –  15,00 hod.  –  8. Záměry prodejů nemovitostí


a) poz.p. KN č. 2151/127 v k.ú. Humpolec – výstavba RD V Cípku


b) poz.p. KN č. 39/9 v k.ú. Humpolec – uvolněný pozemek v ul.


    Čejovská


c) poz.p. KN č. 2485/3 v k.ú. Humpolec – manž. Caranovi


d) část poz.p. KN č. 290/1 a 2515/7 v k.ú. Humpolec – p. Fr. Jaroš


e) poz.pp. KN č. 239/6, 239/7, 239/8 a 239/9 vše v k.ú. Petrovice –


    p. JUDr. Fr. Futó


15,00 –  15,10 hod.  –  9. Záměr směny pozemků


                                        . část poz.p. KN č. 678/2 za PK č. 678/3 v k.ú. Vilémov – manž.


       Kavříkovi


15,10  –  15,25 hod. –  10. Záměry pronájmů a pronájmy nemovitostí


                                        a) část poz.p. KN č. 2520/6 v k.ú. Humpolec – TJ Jiskra Humpolec,


                                             turistický oddíl KCT Vysočina


     b) poz.p. KN č. 242/72 v k.ú. Petrovice – p. Fr. Lazar


     c) část poz.p. KN č. 741/1 v k.ú. Hněvkovice – pí. M. Havlová       

Čtěte dále:   Podporujeme 2024

15,25  – 15,35 hod.  –  11. Nebytové prostory


      . ukončení nájemní smlouvy – Lékárna v DZS – PhMr. J.Holub


 


P   ř   e   s   t   á   v   k a


 


15,45  – 16,00 hod.  –  12. Vyhodnocení veřejných zakázek


                                          a) Výstavba domu s pečovatelskou službou


                                          b) Přístavba knihovny k VÚZ místní části Světlice


16,00  –  16,05 hod.  –  13. Jmenování komise pro veřejnou zakázku


16,05  –  16,20 hod.  –  14. Výstavba bytového domu ul. Družstevní


16,20  –  16,35 hod.  –  15. Změna územního plánu města


16,35  –  16,50 hod.  – 16. Nadregionální projekt „Středověké památky pomezí Čech a


                                          Moravy“


16,50  –  17,00 hod.  –  17. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Humpolec


       23.6.2004 (návrh bude předložen a upřesněn přímo na schůzi RM)


17,00  –  17,15 hod.  –  18. Volné návrhy


                                           a) Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na


II. pololetí roku 2004


               17,15 hod.  – 19. Závěr


 


 


 


 


 Mgr. Jiří Kučera, v.r.


                                starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zajímavá stavba

So Kvě 29 , 2004
Ve spolupráci s atelierem OKPLAN připravujeme seriál článků o architektuře, moderním bydlení a další zajímavosti. První je studie stavby, která v Humpolci přes léto vyroste. Čtěte dále:   Oznámení o záměru pronájmu bytů v Humpolci

You May Like

Témata