43. schůze rady města

Usnesení ze 43. schůze Rady města Humpolec ze dne 21. 6. 2006.

1001.

Rada města

a) neschvaluje
závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce
fotbalového hřiště v Humpolci“ a ruší tuto veřejnou zakázku v celém
rozsahu bez udání důvodu ve smyslu zadávacích podmínek,

b) ukládá
vypsat nové výběrové řízení na Rekonstrukci fotbalového hřiště v Humpolci
dle zákona č. 40/2006 v platném znění.

Odpovědnost: Josef Jůzl, vedoucí OMH

Termín: oznámení o zrušení veřejné zakázky do 5. 7.
2006

1002.

Rada města

a)
schvaluje v souladu se schválenými Pravidly o hospodaření
s byty ve vlastnictví města v rámci „zájmů a závazků“ přidělení
uvolněného bytu č. 12 o vel. 2+1 v ul. Na Skalce v Humpolci nájemci:
manželé Josef a Alena Koubkovi, Hálkova 591, Humpolec,

b) ukládá
s uvedeným žadatelem po rekonstrukci bytu uzavřít nájemní smlouvu na byt.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: uzavřít smlouvu do
30. 8. 2006.

1003.

Rada města

schvaluje použití finančních
prostředků z fondu reprodukce investičního majetku organizace MěKIS ve
výši 1 200 000,– Kč.

Odpovědnost: Marcela
Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec

Mgr.
Jiří Kučer
starosta
města

Ing. Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.
Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Po stopách historie

Ne Čvc 2 , 2006
Ve čtvrtek 22.6. byla otevřena nová městská naučná stezka Po stopách historie.

You May Like

Témata