Areál tenisových dvorců LTC Humpolec 1/2

Představujeme Vám dvě studie řešení tenisového areálu za rybníkem Cihelna v Humpolci. Obsáhlý text a obrazová dokumentace je rozdělena do dvou částí.

Na základě požadavků zástupců investora byla vypracována architektonická studie nového areálu tenisových dvorců LTC Humpolec. Tenisový areál se nachází na břehu rybníku Cihelna s přístupem z ulice Hálkova. V současné době se zde nachází čtyři antukové dvorce s nevyhovujícím zázemím (nedostatečná kapacita šaten, neexistující sociální zařízení, není zde možnost občerstvení apod.).

Stav areálu k červnu 2004.


Stav areálu k červnu 2004.


Stav areálu k červnu 2004.


Stav areálu k červnu 2004.


Mezi základní požadavky při zadání studie patřilo: vybudování celkem šesti tenisových dvorců (z toho alespoň jeden dvorec s malou tribunou pro diváky), zřízení klubovny s kapacitou cca 80 lidí, odpovídající šatny a sociální zázemí (sprchy, WC), společenská místnost s minibarem a možností přípravy jednoduchých pokrmů, byt správce areálu, ubytovací zařízení (kapacita cca 12 lůžek), dvě kanceláře pro vedení oddílu se zasedací místností, sauna, prodejna sportovních potřeb, technické zázemí pro provoz areálu (kotelna, sklad zařízení aj.), 12 parkovacích míst, tenisová hala se dvěma dvorci, cvičná zeď, venkovní gril s ohništěm, krytá terasa s posezením a možností sledování zápasů na všech dvorcích, místo na petanque, oddychová zelená plocha. Podmínkou dále bylo, aby v průběhu výstavby areálu byla zachována možnost hraní min. na třech dvorcích a dále možnost navázání areálu na zamýšlený budovaný park v okolí rybníku Cihelna.


Základní myšlenkou návrhu areálu bylo zakomponování jednotlivých objektů do stávající zeleně a využití kouzla místa v bezprostřední blízkosti vodní plochy rybníku Cihelna a protékajícího potoka. Uprostřed areálu je umístěna hlavní budova s klubovnou, šatnami se zázemím a ubytováním. Příjezd do areálu je navržen z ulice Okružní, na hranici areálu je umístěno parkoviště s kapacitou cca 20 míst a dále je areál tenisových dvorců přístupný pouze pro pěší.


Po vstupu do areálu se je po právě straně průchozí cesty umístěna hlavní budova, která je propojena spojovacím krčkem s halou s dvěma tenisovými dvorci. Naproti hlavní budovy jsou navrženy dva nové tenisové kurty s lehkou tribunou pro diváky. U průchozí cesty je zachován křížek morového pole s přiléhající zelení. Pokračujeme-li dále po průchozí cestě areálem, přejdeme přes dřevěný můstek pro přechod potoku a dojdeme ke stávajícím čtyřem tenisovým dvorcům. U nich je navržen objekt pro uskladnění potřeb k údržbě areálu a tenisových dvorců. Pokud před můstkem přes potok odbočíme doleva, pokračujeme po cestě navazující na plánovaný oddechový park v okolí rybníku Cihelna, popř. se dostaneme ke cvičné zdi, která je také propojena se stávajícími kurty. Průchozí cesta areálem dále navazuje na ulici Hálkova (stávající přístup k tenisovým dvorcům).


Řešení vzhledu hlavní budovy tenisového areálu je navrženo ve dvou variantách. Objekt má stěnovou nosnou konstrukci s prefamonolitickými stropy. Varianta „A“ je zastřešena plochou střechou, u varianty „B“ je druhé nadzemní podlaží řešeno jako podkroví- objekt zakončen konstrukcí krovu. Fasáda je u obou variant řešena střídajícími se plochami hladké omítky a dřevěného obkladu. Fasádu oživují rohová okna a prosklené plochy v místech klubovny a zasedací místnosti, které jsou propojeny s exteriérem krytou terasou (předsazená dřevěná konstrukce). Z terasy je výhled na celý tenisový areál a vodní plochu s přilehlou zelení.


Hlavní budova areálu má vstup orientovaný k průchozí cestě areálem. Po levé straně vstupní haly je umístěna recepce se zázemím – skladem. Po pravé straně jsou navrženy stolky se sezením pro čekající návštěvníky a prosklené skříňky s vystavenými sportovními potřebami s možností prodeje. Na vstupní halu navazuje chodba a dvouramenné schodiště do patra. Nalevo od schodiště je kotelna s dílnou a zázemím pro provoz objektu, po pravé straně pak sociální zařízení s úklidovou komorou.


Varianta A ... denní pohled.


Varianta A ... interiér.


Varianta A ... kurty.


Varianta A ... kurty.


Varianta A ... kurty.


Varianta A ... kurty.


Varianta A ... noční pohled.


Varianta A ... půdorys patra.


Varianta A ... půdorys přízemí.


Varianta A ... letecká situace.

Zdroj: Za poskytnutí materiálů děkujeme panu architektovi Beranovi z Humpolce.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Chris Sadler v Humpolci

Pá Čvc 16 , 2004
V sobotu 10. 7. se v Humpolci díky několika nadšencům uskutečnilo párty jehož největší hvězdou byl Chris Sadler. Tuto akci hostil „Bar U Jeffa“ a díky sponzorům byl vstup zdarma.

You May Like

Témata