Muži si většinou myslí, že literatura pro ženy je hlavně sladkobolný román plný rozněžnělých historek, hlubokých citů a ještě hlubších slov, který jen ženu povzbudí v tom, aby – až do smrti – čekala na prince, který ji konečně zbaví jha u plotny. Chci vám představit několik knih, které ač […]

Dnem 3. září 2004 uplynulo 20 let od odchodu spisovatele Jana Zábrany z tohoto pozemského života. Vraťme se proto ještě k 27. srpnu 2004. Tohoto dne proběhla v Herálci u Havlíčkova brodu, dřívější název Herálec u Humpolce, vzpomínka na zdejšího rodáka spirovatele, básníka a překladatele Jana Zábranu, který zde spatřil […]

Jako každý rok probíhá i v letošním roce týden kulturních akcí a (nejen kulturních)setkávání světa duševně zdravých a duševně nemocných. Většina akcí se sice odehrává v Pelhřimově, ale protože probíhají hlavně v odpoledních hodinách, posílám jejich seznam.

V humpoleckém kině jsme konečně mohli zhlédnout film, o kterém se diskutuje nejen mezi fandami filmu, ale i mezi teoretiky a praktiky křesťanství. Přestože patřím ke čtenářům Písma, nemohu se zbavit pocitu zděšení nad přehlídkou surovostí, která nám zde byla předložena a nad absolutním opomenutím skutečného význámu a poselství Krista […]

Témata